Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Eiropas revīzijas palātas vizīte SIA "Jūrmalas ūdens"  

Laika periodā no 2014.gada 6. līdz 10.maijam Latvijā norisinājās Eiropas Revīzijas palātas lietderības vizīte par Eiropas Savienības politikas efektivitāti eitrofikācijas mazināšanai Baltijas jūrā. Vizītes laikā tika izvērtētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vairākās Latvijas pilsētās, tai skaitā Jūrmalā

 
 Iesūtīts: 2014.06.03 12:30lasīt tālāk »
Paziņojums par rezultātiem 

SIA "Jūrmalas ūdens" paziņo par atklātā iepirkuma "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros" (id. Nr. JŪ 2013/05 KF) rezultātiem

 Iesūtīts: 2014.05.26 17:40lasīt tālāk »
Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā 

2014.gada 27.janvārī Lielā talka (www.talkas.lv) izsludināja konkursu par tēmu „Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā”. Konkursā koordinatoriem bija jāizdomā, jāsagatavo un martā jānoorganizē savā pašvaldībā kāds izglītojoši informatīvs pasākums ar saukli „Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā”, kā arī jāsagatavo video

 
 Iesūtīts: 2014.04.11 12:36lasīt tālāk »
22.marts - Pasaules ūdens diena 

Jau kopš 1993. gada 22.marta daudzviet pasaulē šis datums noteikts par Pasaules ūdens dienu, kad katru gadu tiek aktualizēta tīra dzeramā ūdens nozīme un saldūdens resursu ilgtspējīga apsaimniekošana.

2010.gada decembrī ANO Ģenerālā asambleja deklarēja, ka 2014.gadā Ūdens diena tiks veltīta tēmai „Ūdens un enerģija”
 Iesūtīts: 2014.04.10 13:11lasīt tālāk »
Kanalizācijas tīklu izbūve L.Paegles ielā  

SIA „Jūrmalas ūdens” jau vairākkārt ir informējis Jūrmalas iedzīvotājus, ka šajā un arī nākamajā gadā plānoti ļoti apjomīgi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbi, kopā izbūvējot vairāk nekā 100 km ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus dažādos Jūrmalas rajonos. Diemžēl šāda apjoma tīklu izbūve ir cieši saistīta ar rakšanas darbiem lielākās un mazākās ielās, tādējādi radot iedzīvotājiem dažāda veida neērtības, kas saistītas gan ar ceļa būvlaukuma apstākļiem ielās, gan ceļa seguma stāvokli katrā atsevišķā laika sprīdī

 
 Iesūtīts: 2014.04.10 09:32lasīt tālāk »
Dzeramā ūdens kvalitāte Jūrmalā 

Veselības inspekcija (VI) Pārskatā par dzeramā ūdens kvalitāti un uzraudzību 2013.gadā norādīts, ka jau vairākus gadus biežākā neatbilstība pēc ķīmiskajiem rādītājiem ir konstatēta Zemgales un Pierīgas reģionā, kur galvenais dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstību iemesls ir paaugstināta dzelzs un sulfātu koncentrācija. Iepazīstoties ar VI pārskatu, SIA „Jūrmalas ūdens” ar gandarījumu informē Jūrmalas iedzīvotājus, jo kā atzīst VI: „salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, Jūrmalā uz pusi ir samazinājusies dzeramā ūdens ķīmiskās kvalitātes rādītāju neatbilstība”

 Iesūtīts: 2014.04.10 09:01lasīt tālāk »
Par ūdens piegādes pārtraukumiem Mellužos, Jūrmalā 

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas, līgumā „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos - Valteros”, saskaņā ar projektu, 2014. gada 11. martā būvuzņēmējs veica esošā ūdensvada tīklu pārnešanas būvdarbus, kas nepieciešami, lai veiksmīgi turpinātu jauno kanalizācijas tīklu izbūvi

 
 Iesūtīts: 2014.04.09 08:39lasīt tālāk »
SIA "Jūrmalas ūdens" rūpējas par apkārtējo vidi 

2014. gada 7. martā, rūpējoties par vidi, SIA „Jūrmalas ūdens” nodeva makulatūru

 
 Iesūtīts: 2014.03.16 13:02lasīt tālāk »
Jūrmalas ūdens uzsāk cīņu ar infiltrāciju 

Jūrmalas pilsēta ir otra lielākā pilsēta Latvijā pēc teritorijas lieluma un piektā lielākā pilsēta pēc iedzīvotāju skaita. Jūrmala robežojas ar Lielupi un Rīgas jūras līci ar 26 km garu jūras krasta zonu, kas ietekmē pilsētas klimatiskos apstākļus. Apdzīvotās vietās kanalizācijas notekūdeņu un atmosfēras nokrišņu ūdeņu novadīšanai izmanto sadzīves un lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas. 

 
 Iesūtīts: 2014.03.14 15:01lasīt tālāk »
Aktuālā informācija par būvdarbiem Kauguru-Slokas rajonā 

2013. gada 8.maijā būvuzņēmējs SIA „VELVE” ir noslēdzis līgumu „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Kauguros un Slokā”, ar SIA „Jūrmalas ūdens”

 
 Iesūtīts: 2014.03.14 15:24lasīt tālāk »
lapas: 12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »