Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Ūdenssaimniecības projektā ekspluatācijā nodoti objekti četros būvdarbu līgumos 

Šā gada  pirmajā pusē projektā “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” ekspluatācijā nodoti vairāki objekti: kanalizācijas sūkņu stacijas Zvejas ielā, Tiltu ielā un Krišjāņa Barona ielā; ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Dzintaros, Majoros, Lielupē, Stirnuragā, Bulduros un Buļļuciemā; ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un kanalizācijas sūkņu stacija Valteros un Krastciemā; ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un kanalizācijas sūkņu stacija Asaru apkaimē

 
 Iesūtīts: 2022.06.21 13:48lasīt tālāk »
Vai notekūdeņi Tavā īpašumā tiek apsaimniekoti atbilstoši? 

Informācija, kas sekos tālāk pamatā vērsta tiem, kas vēl nav pieslēguši savu īpašumu SIA “Jūrmalas ūdens” tīkliem un tādējādi uzņemas atbildību par procesa kontroli un vides kvalitātes prasību ievērošanu ne tikai savā īpašumā, bet arī tam tuvumā esošajā teritorijā

 
 Iesūtīts: 2022.05.11 14:53lasīt tālāk »
Plānoti būvdarbi Dzirnavu ielā 

Kā jau esam informējuši, SIA “Jūrmalas ūdens” ir noslēgusi līgumu ar būvniecības uzņēmumu PS ”MMG” par būvdarbu veikšanu Būvdarbu līgumā “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana SLOKA”.

Būvdarbu līguma ietvaros paredzēta Dzirnavu ielā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve. 
 Iesūtīts: 2022.04.20 10:02lasīt tālāk »
Aicinājums izmantot iespēju un pieslēgt mājsaimniecību ūdenssaimniecības pakalpojumiem 

Nekustamā īpašuma īpašniek!

SIA “Jūrmalas ūdens” izbūvēs ūdenssaimniecības tīklu un pievadu / atzaru līdz Jūsu īpašuma robežai. Aicinām izmantot iespēju un pieslēgt mājsaimniecību ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Lai to izdarītu, Jums nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus SIA “Jūrmalas ūdens” Tehniskajā daļā (tālrunis 67811381, e-pasts tehniskadala@jurmalasudens.lv). Tehniskie noteikumi kopā ar pagalma tīklu izbūves shēmu tiek izdoti bez maksas. 

 
 Iesūtīts: 2022.03.21 16:18lasīt tālāk »
Par būvdarbu veikšanu Būvdarbu līgumos “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Vaivaros, Slokā un Kaugurciemā” 

Cienījamie Jūrmalas iedzīvotāji,

Vēlamies Jūs informēt, ka SIA “Jūrmalas ūdens” ir noslēgusi līgumu ar būvniecības uzņēmumu PS ”MMG” par būvdarbu veikšanu Būvdarbu līgumos “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Vaivaros, Slokā un Kaugurciemā”.

Būvdarbu līguma ietvaros paredzēta dzeramā ūdensvada tīklu, sadzīves kanalizācijas tīklu un spiedkanalizācijas tīklu izbūve.

Līguma realizācija termiņš: 12 mēneši

Plānotais būvdarbu uzsākšanas termiņš: 2022. gada marts.

Būvdarbu laikā satiksme būs daļēji ierobežota un uz laiku slēgta. Lūdzam Jūs ievērot visas ceļa zīmes, brīdinājumus un norādes.

Rūpējoties par iedzīvotāju, īpaši bērnu drošību, lūdzam bez vajadzības netuvoties būvlaukuma teritorijai, kā arī informējam, ka atrasties būvobjekta teritorijā bez būvniecības uzņēmuma pārstāvja pavadības ir aizliegts!

Lai precizētu jautājumus, kas saistīti ar būvniecību, aicinām darba laikā sazināties ar tiešo būvdarbu veicēju, apakšuzņēmēju,

 
 Iesūtīts: 2022.03.21 16:22lasīt tālāk »
Parakstīts būvdarbu līgums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Kaugurciems - Sloka” 

2022. gada 7. janvārī pēc ilgu un sarežģītu finanšu jautājumu risināšanas, izdevies parakstīt noslēdzošo projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” būvdarbu līgumu “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Kaugurciems - Sloka”. Līgums aptver trīs atsevišķu būvprojektu īstenošanu, izbūvējot ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus sekojošos rajonos:

-          Varoņu ielas rajons Slokā un Valteros,

-          Vaivari;

-          Kaugurciems.

Kartogrāfiskais materiāls, kas detalizēti uzrāda ielas, kurās plānota tīklu izbūve, pieejams SIA Jūrmalas ūdens interneta mājas lapā www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts/kartes apakšsadaļā Plānotā tīklu paplašināšana, tai skaitā, ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 2014. – 2022. gadam / Kopējā Jūrmalas karte. Noslēgtais līgums kartē uzrādīts kā līgums Nr.10. Līgumā paredzēts izbūvēt sekojošus apjomus:

-          Nepilnus 7 km ūdensapgādes tīklu dažādās Jūrmalas ielās;

-          Aptuveni 6,4 km pašteces sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklu;

-          Vairāk nekā 1 km sadzīves kanalizācijas spiedvadu;

-          2 kanalizācijas sūkņu stacijas.

 
 Iesūtīts: 2022.02.01 14:58lasīt tālāk »
Projektā „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” pirmais līgums nodots ekspluatācijā 

Oktobra sākumā ekspluatācijā nodots pirmais projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta" būvdarbu līgums - "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dubulti - Pumpuri", kas ietvēra ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi sekojošos rajonos:

-          Mellužos;

-          Dubultos, Jaundubultos un Pumpuros;

-          Druvciemā;

-          Eiženijas, Ernesta un Artūra ielā

Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas darbu ietvaros šajā posmā izbūvēti 10,12 km ūdensapgādes tīklu (t.sk.306 māju pievienojumi, 57 akas (dzelzsbetona)), 13,9 km pašteces kanalizācijas tīklu (t.sk.418 māju pievienojumi, 515 akas (plastmasa jeb polipropilēna un dzelzsbetona)), 1,52 km kanalizācijas spiedvada, 6  kanalizācijas sūkņu stacijas.

Iedzīotāji, kas līdz šim brīdim ir bijuši aktīvi un tīklus savā privātīpšumā jau izbūvējuši, kā arī noslēguši pakalpojuma līgumu ar SIA Jūrmalas ūdens jau šobrīd lieto pilvērtīgus ūdenssasimniecības pakalpojumus. Tie, kuri to vēl nav pasējuši, aicinām izmantot iespēju un ziemas periodu veltīt dokumentu sakārtošanai - tehnisko noteikumu saņemšanai un būvnieka izvēlei. Atkārtoti vēršam Jūsu uzmanību, ka būvnieka izēle ir katra privātīpašnieka ziņā un SIA Jūrmalas ūdens apsekošanas pārabudē fiksēs, vai tīkli ir izbūvēti atbilstoši, lai varētu nodrošināt pakalpojumu mājsaimniecībai.

 
 Iesūtīts: 2021.12.13 12:51lasīt tālāk »
Sasniegumi pilsētu lietus ūdens apsaimniekošanā Baltijas jūras reģionā/Advancements in urban stormwater management in the Baltic Sea region 

Klimata pārmaiņu un pilsētu iedzīvotāju aizvien lielākās koncentrēšanās radītajām problēmām nākotnē būs jāpievērš aizien lielāka uzmanība un jāveic arvien nopietnāki pasākumi. Tāpēc Baltijas jūras reģiona eksperti pēdējos trīs gados pastiprināti un kopīgi ir izstrādājuši plānošanas atbalsta risinājumu, lai mazinātu pilsētu teritoriju pluviālos plūdu riskus. Šajā darbā aktīvi piedalījās arī Jūrmalas vastspilsētas pārstāvji no SIA "Jūrmalas ūdens".

  
 Iesūtīts: 2021.12.07 21:13lasīt tālāk »
Kurš atbild par atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu Tavā nekustamajā īpašumā? 

Atgādinām! Mājsaimniecībām, kuras nav pieslēgtas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, līdz 2019. gada beigām bija jāreģistrē sava kanalizācijas bedre vai lokālās attīrīšanas ietaises SIA "Jūrmalas ūdens" uzturētajā Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā, iesniedzot sākotnējo apliecinājumu. Ja tas nav izdarīts, aicinām to izdarīt nekavējoties. Papildus tam ir jāslēdz līgums par izvešanu ar pašvaldībā reģistrētu pakalpojuma sniedzēju par kanalizācijas bedru iztukšošanu un jāglabā norēķinus apliecinoši dokumenti par saņemto izvešanas pakalpojumu.

 
 Iesūtīts: 2021.10.28 12:04lasīt tālāk »
Plānotie darbi no 25.10. līdz 31.10. 

Visu informāciju par aktuālajiem darbiem var uzzināt arī uzņēmuma mājaslapā www.jurmalasudens.lv , kā arī Facebook un Twitter.

Jautājumus, kas ir saistīti ar būvdarbiem, varat uzdot darbu vadītājiem, kas ir norādīti virs konkrēto projekta būvdarbu līgumu ielu sarakstiem.

Jautājumus, kas saistīti ar Ūdenssaimniecības attīstības jautājumiem un iespējamajiem pieslēgumiem varat uzdot, zvanot uz tālr. nr.: 67811384 vai 29209695 vai rakstot uz e-pastu: project@jurmalasudens.lv

Jautājumos, kas saistīt ar tehnisko noteikumu pieprasīšanu, jāzvana: 67811384; 29209695.

Gadījumos, kad konstatējat nepilnības vai citas ar būvniecību saistītas problēmas, zvaniet: 29119290

 
 Iesūtīts: 2021.10.27 11:15lasīt tālāk »
lapas: 12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »