Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Informācija klientiem PRIVĀTUMA POLITIKA

 
Par centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izveidošanas sākumu Jūrmalā var uzskatīt 1936.gadu, kad, sakarā ar Ķemeru sanatorijas būvniecību, tika izurbtas divas artēziskās akas, izbūvēta ūdensvadu sistēma un ūdenstornis. Lai saņemtu pakalpojumus un kļūtu par sabiedrības ''Jūrmalas ūdens'' abonentu, fiziskai vai juridiskai personai ir jānoslēdz līgums par ūdensvada un kanalizācijas lietošanu.
 
Lai pievienotu objektu pilsētas ūdensvada un kanalizācijas komunikācijām, ir nepieciešams ... SIA ''Jūrmalas ūdens'' lokalizē un likvidē pilsētu ielu tīklu avārijas. Privātīpašnieka vai apsaimniekotāja teritorijā – tikai lokalizē avārijas.
 
Vēsturiski Jūrmalas apbūve ir veidojusies neviendabīgi, tādēļ centralizēta notekūdeņu kanalizācijas sistēma nav izbūvēta visā pilsētas teritorijā. Notekūdeņu savākšanu un novadīšanu nodrošina divas komunālās kanalizācijas sistēmas. Latvijas Republikā dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības pēc ķīmiskajiem un mikrobioloģiskajiem rādītājiem nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.235
 
Ielas ūdensvada un kanalizācijas komunikācijas un to aprīkojums līdz pirmā zemesgabala robežai, daudzdzīvokļu māju iekškvartāla ūdensvadi līdz ēku sienām un kanalizācijas cauruļvadi līdz šo māju izlaides akām, kas atrodas uz pašvaldībai piederošās zemes. Ūdens ieguve pilsētā tiek nodrošināta no vairākām ūdensgūtvēm: Ķemeru, Kauguru, Jaudubultu, Dzintaru un Priedaines. Pilsētā atrodas vairākas decentralizētas akas, kuras ir izvietotas Jaunķemeros, Vaivaros un Lielupē.
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »