Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Projekta ieviešanas vienība

Lai īstenotu Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektu, SIA „Jūrmalas ūdens” struktūrā 2001.gadā tika izveidota Projekta ieviešanas vienība, kurai tika izstrādāts un Jūrmalas pilsētas domē apstiprināts Projekta ieviešanas vienības nolikums.

 Projekta ieviešanas vienības pamatuzdevumi ir sekojoši:

  • Nodrošināt sekmīgu projekta realizāciju;
  • Darboties kā centrālai tehnisko, administratīvo un finansiālo jautājumu koordinācijas vienībai, lai nodrošinātu efektīvu projekta ieviešanu SIA „Jūrmalas ūdens” un Jūrmalas pilsētas pašvaldībā;
  • Savas kompetences ietvaros koordinēt sadarbību ar visiem projekta finansētājiem;
  • Veikt saraksti ar projekta ieviešanā iesaistītajām institūcijām, lai nodrošinātu projekta koordināciju;
  • Koordinēt un piedalīties konkursu organizēšanas, iepirkumu un pasūtījumu procesos projekta ietvaros;
  • Nodrošināt informācijas apmaiņu starp projektā iesaistītajām pusēm;
  • Savas kompetences ietvaros sagatavot detalizētus plānus, tai skaitā, investīciju budžetu, konkursu plānus, laika grafikus un finanšu plūsmas;
  • Pārbaudīt iesniegtos rēķinus un pamatojošo dokumentāciju par paveiktajiem darbiem projekta ietvaros.

Projekta ieviešanas vienībā ir vairāki darbinieki: vadītājs, ekonomiste, grāmatvede un tehniskais speciālists. Ikdienas darbā šobrīd kā nozīmīgākais pienākums izvirzīts Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana. Tomēr, lai sekmīgi to realizētu, papildus Projekta ieviešanas vienībai projektā iesaistīti arī citi SIA „Jūrmalas ūdens” darbinieki.

Projekta vadības izmaksas pilnā apjomā tiek finansētas no SIA „Jūrmalas ūdens” līdzekļiem un ietilpst projekta kopējos izdevumos kā neattiecināmo izdevumu daļa.

Projekta I kārtas ietvaros pēc Zviedrijas starptautiskās attīstības aģentūras (SIDA) un Ziemeļvalstu vides finanšu korporācijas (NEFCO) pieprasījuma un finansējuma nodrošināšanas tika noslēgts pakalpojumu līgums projekta ieviešanas vienības atbalstam. Atbalsts tika nodrošināts tiešā sadarbībā, sniedzot konsultācijas un rīkojot apmācības seminārus gan tehniskos, gan finanšu un projekta vadības jomās. Līguma ietvaros sadarbība tika īstenota laika periodā no 2003. līdz 2007. gadam.

Detalizētu informāciju par Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta ieviešanu iespējams saņemt Projekta ieviešanas vienībā:

SIA „Jūrmalas ūdens” Jūrmalā, Promenādes ielā 1a 17. kabinetā,
Tālrunis +371 67811384
e-pasta adrese: project@jurmalasudens.lv
 
Nosūtīt e-pastu
* Vārds:
   Tālrunis:
* E-pasts:
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »