Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

01.09. - 02.10.
2022. gada ideju konkurss “TĪRS ŪDENS, TĪRA VIDE”

Tīrs ūdens, tīra vide…

Cik bieži aizdomājamies par pašsaprotamiem un brīvi pieejamiem resursiem, kas ir mums apkārt un kurus lietojam ik dienu? Tīrs dzeramais ūdens ikvienā mājsaimniecībā, brīvkrānos pilsētā un zaļojoša vide apkārt – Latvijā un Jūrmalā tā ir ierasta aina, tāpēc bieži tai pievēršam uzmanību tikai tad, ja kaut kas ir nogājis greizi. Tomēr, lai pašsaprotamo un ierasto kārtību nodrošinātu, ūdens resursi jālieto lietpratīgi un ilgtspējīgi, tādējādi sniedzot ūdensapgāde pakalpojumu visā pilsētā. Līdzīgi ir ar sadzīves kanalizācijas attīrīšanu – lai vide mums apkārt būtu tīra un kūrorta statusam atbilstoša, par to jārūpējas gan atsevišķi, gan kopā. Ja savus notekūdeņus novadāt centralizētajos tīklos, par tiem rūpējas SIA “Jūrmalas ūdens”, bet ja izmantojat individuālos risinājumus, nepieciešams piedomāt cītīgāk, jo neattīrītu vai daļēji attīrītu notekūdeņu novadīšana vidē rada punktveida piesārņojumu, kas vistiešāk ietekmē tuvumā dzīvojošos, jo sevišķi, ja apkārtnē ir ūdens ņemšanas vietas (aka, spice).

Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību šiem jautājumiem, kā arī sekmētu sabiedrības izpratni par vides aizsardzību, ilgtspējīgu resursu izmantošanu un tīra dzeramā ūdens vērtību,

SIA “Jūrmalas ūdens” septembrī izsludina

ideju konkursu “TĪRS ŪDENS, TĪRA VIDE”,

kurā aicinām piedalīties gan pieaugušos, gan bērnus un jauniešus.

Gaidām visdažādākos autordarbus (izstrādāti individuāli vai kolektīvi) – tie var būt zīmējumi, gleznojumi, fotogrāfijas vai saukļi un to iespējamā ilustrācija, datorgrafika vai jebkāda cita veida radošā izpausme atbilstoši nolikuma prasībām.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit: Nolikums

Papildu informācija Nr.1 (skatīt šeit)

Iesūtītos darbus gaidām līdz 2022. gada 30. septembrim (ieskaitot)

Darbi tiks vērtēti dažādās kategorijās un labākajiem paredzētas balvas no SIA “Jūrmalas ūdens”.

   
14.03. - 25.10.
SIA “Jūrmalas ūdens” aicina iedzīvotājus pievienoties ūdenssaimniecības tīkliem

SIA “Jūrmalas ūdens” aicina iedzīvotājus izmantot būvniecības laiku, lai laikus izbūvētu pagalmu iekšējos tīklus un izmantotu iespēja pievienoties centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijai tiklīdz tie tiks izbūvēti konkrētajā ielā.

Lai pievienotos pilsētas ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas komunikācijām (turpmāk - ŪK) ir jāsāk ar tehnisko noteikumu pieprasījumu.

Tehnisko noteikumu un darba shēmas (darba shēma - atvieglots projekts, ko bez maksas izstrādā SIA “Jūrmalas ūdens” tiem objektiem, kuriem ES Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projekta ietvaros tika vai tiks nodrošināta ŪK pieslēguma vieta) izstrādei nepieciešami sekojoši dokumenti: 

1) parakstīts iesniegums;

2) zemes gabala robežu plāns (kopija);

3) zemesgrāmatu akts (kopija); 

4) kopīga nekustamā īpašuma pastāvēšanas gadījumā - koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana iecerētajiem darbiem (kopija); 

5) ūdensvada un kanalizācijas tīklu skice ar sev vēlamo komunikāciju ‘ceļu’ jūsu īpašumā. Pietiek, ja norādīsiet vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā).

6) Decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājums, ja nekustamajā īpašumā tāda sistēma tiek izmantota un sākotnējais apliecinājums SIA “Jūrmalas ūdens” vēl nav iesniegts.

Aktuālo iesnieguma veidlapu ar pievienojamajiem dokumentiem, var: 

a) iesniegt personiski SIA “Jūrmalas ūdens” birojā Promenādes iela 1A;

b) nosūtīt elektroniski uz e-pastu tehniskadala@jurmalasudens.lv

c) nosūtīt pa pastu SIA "Jūrmalas ūdens", Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības nodaļa, 8.kab., Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV-2015. 

Augstāk minēto dokumentu sagatavošana ir bez maksas. Informatīvie tālruņi: 25611336; 67811381.

Saņemot sagatavotos dokumentus un ievērojot saskaņojuma zīmogos un tehniskajos noteikumos norādītos nosacījumus, iedzīvotājs var uzsākt izbūves darbu organizēšanu.

Vēršam uzmanību, ka daļai iedzīvotāju, kas savulaik ir saņēmuši Tehniskos noteikumus, vajadzētu pārbaudīt to derīguma termiņu. Tehniskie noteikumi ir derīgi divus gadus, tāpēc daudziem var nākties to saņemt atkārtoti. Taču arī šajā gadījumā tie tiek izstrādāti bez maksas.


 
21.09. - 22.09.
Ūdens padeves atslēgums Turaidas ielā

Ūdens padeves atslēgums Turaidas ielā

Remontdarbu dēļ ceturtdien, 22, septembrī, no plkst. 9.00 līdz 18.00 būs atslēgta ūdens padeve Turaidas ielā no Emīlijas ielas līdz Palienes ielai.

Dzeramā ūdens konteiners novietots Turaidas ielā pie Plūdu ielas.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams saduļķojums!

Konstatējot saduļķojumu, nepieciešams veikt iekšējo ūdenstīklu skalošanu. Lai to veiktu, ēku apsaimniekotajiem/īpašniekiem jāatver visi ēkā esošie ūdens krāni un ūdens jānotecina, sākot to ar krānu, kas ir vistuvāk vietai, kur ūdens ienāk ēkā (ēkas ievadam), un sistemātiski virzoties uz tālāko vietu ēkā, kur ūdens tiek lietots.

Tālrunis uzziņām: 20262668

Atvainojamies par neērtībām!

 
lapas: 12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2022 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »