Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Kristīne Norde 24.02.2021 11:46
Projekts "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta" jauna darba līguma posma "Sloka - Vaivari"[…], kad tiks uzsākti Uk tīklu izbūves darbi Ventspils šosejā, Slokā?
Atbilde pagaidām nav sniegta.
Kitija Šiliņa 22.02.2021 09:46
Labdien! Ūdens pilsētas ūdensvadā ir ļoti kalķains. Divās nedēļās gan sadzīves tehnika, gan ūdens kr[…]āni pārklājas ar ievērojamu kaļķa kārtu un jālieto skābes tīrīšanas līdzekļi, kas visu neatrisina un iekārtas tiek bojātas. Adrese : Vikingu iela, Buļļuciems. Ne kā tāda nebija, kad vēl nebijām pieslēgušies pilsētas ūdensvadam un lietojām ūdeni no spices. Kādus risinājumus esat plānojuši un kad tiks veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumi? Pateicos par atbildi jau iepriekš
Atbilde pagaidām nav sniegta.
Imants Vītols 10.01.2021 19:48
Vētras iela 6 ļoti gaida centralizēto kanalizāciju un ūdensvadu. Kādas cerības?
Projekta ieviešanas vienība 26.01.2021 16:04
Ūdenssaimniecības tīklu izbūves darbi Vētras ielā iekļauti būvdarbu līgumā "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asari-Ķemeri". Pēc būvdarbu veicēju sniegtās informācijas darbus Vētras ielā plānots veikt šī […]gada maijā-jūlijā, objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta novembrī.
Jeļena Eihenbauma 23.12.2020 09:30
Labdien! Strazdu - Dzeņu iela, Melluži (redzēju, ka sazīmēja ielu komnikācijam), kad ir plānoti dar[…]bi? iepriekš paldies par atbildi.
Projekta ieviešanas vienība 23.12.2020 14:23
Pēc būvdarbu veicēja sniegtās informācijas minētajās ielās darbus plānots uzsākt 2021.gada janvāra pirmajā/otrajā nedēļā.
Irēna Vilka 14.12.2020 18:07
Grībētos skaidri zināt,kad sāksies darbi kanalizācijas un ūdensvada ierīkošanai Amtmaņa-Briedīša iel[…]ā posmā starp Dāvja un Zemgales ielām
Projekta ieviešanas vienība 15.12.2020 16:15
Pēc būvdarbu veicēja sniegtās informācijas, darbus Alfrēda Amtmaņa-Briedīša ielā, posmā starp Dāvja un Zemgales ielām, plānots uzsākt šis nedēļas beigās vai nākamās nedēļas sākumā.
Ēriks Zarahovičs 01.12.2020 18:38
Kad tiks atjaunots Ernesta ielas segums pēc kanalizācijas izbūves, šogad vai nākošajā gadā?
Projekta ieviešanas vienība 07.12.2020 09:07
Pēc būvuzņēmēja sniegtās informācijas, Ernesta ielā grants segumu plānots likt pēc 2020.gada 14.decembra.
Maija Miezite 26.11.2020 21:27
Skatos, ka sākās ūdensapgādes darbi "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Sloka - Vaivari", bet red[…]zu, ka manu adresi Atbalss iela 11a ignorē. Vai tad mēs neesam cilvēki, kam būtu nepieciešams ūdens? Dzīvojam šajā adresē kopš 1974 gada, bet vienīgā komunikācija, elektrības vada gals. Kāpēc ūdensapgādi no Cīruļu ielas nevarēja "davilkt" līdz manai adresei, kur skaitos pie Atbalss ielas piederīgi? Saprotu, ka Atbalss ielas izbūves tīklu ūdensapgādei man nevilks, bet no Cīruļu ielas gan varēja. Neticu kaut kādai mistiskai nākotnes plānošanai uz šo mazo apendiksu ... tāpēc jautājums, kāpēc to nevarēja saskaņot un ieplānot tagad?
Projekta ieviešanas vienība 09.12.2020 11:33
Būvprojekts, kura izbūves darbi šobrīd norisinās Atbalss un Cīruļu ielās ir izstrādāts un saskaņots Būvvaldē 2019.gadā, līdz ar to pievienot jaunus objektus nav iespējams. Izstrādājot ūdenssaimniecības attīstīb[…]as ilgtermiņa stratēģiju Jūsu vēlme tiks ņemta vērā.
Bernards Bagātais 14.11.2020 15:03
Labdien! Lielupē, Cēsu ielā ir ievilkta kanalizācija, vai mēs varam uzstādīt ūdens skaitītāju uz sa[…]va spices dziļurbuma, lai aprēķinātu maksu par kanalizāciju?
Gunta Kampmane Inženierpiesaistes komunikāciju inženiere 16.11.2020 10:17
Lai pieslēgtos pilsētas ūdensvada un kanalizācijas (turpmāk, ŪK) tīklam ir jāsāk ar tehnisko noteikumu pieprasīšanu un darba shēmas izstrādi. Tehnisko noteikumu un darba shēmas* (darba shēma - atvieglots pr[…]ojekts, ko bezmaksas izstrādā SIA “Jūrmalas ūdens”, tiem objektiem, kuriem ES Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projekta ietvaros tika nodrošināta ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma vieta) izstrādei nepieciešami sekojoši dokumenti: 1) parakstīts iesniegums (1 eksemplārs) ar priekšlīgumu (2 eksemplāri) - veidlapas skat. pielikumā; 2) zemes gabala robežu plāns; 3) zemesgrāmatu akts; 4) kopīga nekustamā īpašuma pastāvēšanas gadījumā - koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana; 5) ŪK skice. Par ŪK skici - jāpievieno skice, ar sev vēlamo ŪK komunikāciju ‘ceļu’ no šo komunikāciju atzarojumiem pie Jūsu īpašuma, līdz mājas sienai. Pietiek arī, ja norādīsiet vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā). Kā pamatu šai skicei, varat izmantot zemes robežu plāna kopiju. Vēstules pielikumā skat. *pdf failu, kurā redzams minēto atzarojumu izvietojums pie Jūsu objekta. Skice nepieciešama ŪK darba shēmas (atvieglotā projekta) izstrādei. Aktuālo iesnieguma veidlapu un 2 līguma veidlapu oriģinālus, kopā ar pārējiem dokumentiem, var: a) nosūtīt elektroniski, ja iesniegumu un līgumu iespējams parakstīt, izmantojot e-parakstu; b) nosūtīt pa pastu SIA "Jūrmalas ūdens", Tehniskā struktūrvienība, Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV-2015; c) iesniegt klātienē SIA “Jūrmalas ūdens” Promenādes ielā Nr.1a, pastkastītē pie ieejas durvīm. Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tehnisko daļu pa tālruni 67811363 (pirmdien, otrdien, ceturtdien: 08:00 – 12:00; 13:00 – 16:45).
Nauris Špels 09.11.2020 16:29
Ir noslēgs līgums ar RERE par kanalizācijas izbūvi Priedainē. Kad varētu sākties faktiskie darbi Bab[…]ītes ielā? Vai ir iespēja redzēt darbu plānu, grafiku? Kā es varu noskaidrot vai manu daudzdzīvokļu māju ir paredzēts pieslēgt centrālās kanalizācijas tīklam?
Aivars Kamarūts Projekta ieviešanas vienības vadītājs 10.11.2020 11:57
Šobrīd būvnieks kārto būvniecības dokumentāciju. Precīzāki plāni par faktisko darbu secību ielās būs zināmi apmēram pēc mēneša. Lai noskaidrotu, vai Jūsu māju ir paredzēts pieslēgt, būtu jāzina šīs mājas adrese[…]. Bet plānoto komunikāciju karti var aplūkot arī mūsu mājaslapā.
Inese Jūla 30.10.2020 08:35
Labdien, kad noasfaltēs mazo ceļa gabaliņu Rīgas ielā ( krustojums ar Zvaigžņu un Promenādes i[…]elu ). Darbi jau sen pabeigti !
Projekta ieviešanas vienība 08.12.2020 09:18
Informējam, ka notiek sagatavošanās darbi komunikāciju izbūvei Rīgas ielas posmā no Miera ielas līdz Pētera ielai. Darbus plānots uzsākt līdz 15.01.2021 un pabeigt līdz 15.04.2021. Rīgas/Zvaigžņu krustojuma ti[…]ks atjaunots, pēc komunikāciju izbūves Rīgas ielas posmā no Miera ielas līdz Pētera ielai. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »