Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

IWAMA – Interaktīva ūdenssaimniecības pārvaldība

INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.–2020. gadam mērķis ir stiprināt integrētu attīstību un sadarbību inovatīvākām, vieglāk pieejamam un ilgtspējīgākam Baltijas jūras reģionam. Programma veicina pārnacionālu sadarbību un integrāciju Baltijas jūras reģionā, īstenojot projektus, kas risina kopīgas galvenās problēmas. Programmas pievienotā vērtība ir saistīta ar atbalstīto pasākumu un investīciju pārnacionālo ieguvumu. Programmas teritorijā ietilpst Dānija, Igaunija, Somija, Latvija, Lietuva, Polija, Zviedrija, Baltkrievija, Norvēģija, kā arī atsevišķas Vācijas un Krievijas teritorijas. Programmas līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir 85% no projekta attiecināmajiem izdevumiem. Nacionālais līdzfinansējums 15% apmērā jānodrošina projektu partneriem. Projektu atlasi finansējuma saņemšanai veic programmas Uzraudzības komiteja, kuras sastāvā ir visu programmas valstu pārstāvji. Nacionālā atbildīgā iestāde Latvijā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Plašāka informācija par programmu pieejama:

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/baltijas_juras_regiona_transnacionalas_sadarbibas_programma/?doc=18277


SIA “Jūrmalas ūdens” programmā īsteno IWAMA projektu par dūņu apjoma samazināšanu Slokas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs. 2016. gada14. novembrī ir parakstīts līgums ar projekta vadošo partneri un 16 citiem dažādu valstu projekta partneriem un projektu plānots īstenot līdz 2019. gada februāra beigām. Projekta kopējais finansējums ir EUR 247 650.00. Projekta līdzfinansējums 85% apjomā plānots kā līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Ieguvumi projektā plānoti šādi:

  1. Tiks veikts energoefektivitātes audits, lai precizētu iespējamos uzlabojumus Slokas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs katrā atsevišķā attīrīšanas procesa blokā;
  2. Tiks izstrādāta priekšizpēte Slokas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu dūņu apstrādes tehnoloģijām;
  3. Pēc priekšizpētes iegūtā rezultāta tiks veikts investīciju pilotprojekts Slokas NAI.

 

 

     
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »