Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Parakstīts līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Ķemeros
   

SIA „Jūrmalas ūdens” 2014. gada 12.augustā parakstīts būvdarbu līgums par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanu Ķemeros Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta”, kurā paredzēts paplašināt ūdenssaimniecības tīklus vairāk nekā 20 km garumā, nodrošinot iespēju lietot ūdenssaimniecības pakalpojumu vietās, kur tas līdz šim nebija pieejams. Tā kā ūdensapgāde Ķemeru rajonā daļēji nodrošināta jau šobrīd, realizējot līgumu tiks izbūvēti 153 ūdensvada un 412 sadzīves kanalizācijas tīkla atzari individuālo pieslēgumu ierīkošanai.

Jau 2012. gadā nogalē SIA „Jūrmalas ūdens” rīcībā nonāca informācija, ka būs iespēja pretendēt un papildu finansējumu no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, lai realizētu ūdenssaimniecības attīstības projektu, paplašinot ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus rajonos, kur to pārklājums ir daļējs un līdz ar to pakalpojums pieejams ierobežotā apjomā. SIA „Jūrmalas ūdens” sagatavoja projekta pieteikumu un uz to pieteicās. SIA „Jūrmalas ūdens” no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas augusta sākumā saņēma atzinumu par projekta apstiprinājumu, kas bija ilgi gaidītais projekta uzsākšanas brīdis. Jau iepriekš bija veikti apjomīgi priekšdarbi, izstrādājot tehnisko projektu un veicot iepirkuma procedūru nepieciešamajiem līgumiem, tomēr iekams VARAM nebija pieņemts gala lēmums par finansējuma piešķiršanu, slēgt nozīmīgos būvdarbu līgumus par tīklu paplašināšanu nebija iespējams.

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības III kārtā ir plānots paplašināt tīklus trijos Jūrmalas rajonos – Ķemeros, Mellužos un Asaros. Tā kā Ķemeru rajonam tehniskais projekts tika izstrādāts jau iepriekš, šobrīd var tikt uzsākta tīklu izbūves realizācija. Mellužu un Asaru rajonam vēl norit iepirkuma procedūra, lai noteiktu pretendentu, ar ko slēgt būvdarbu līgumu, tomēr paļaujoties uz sekmīgu tās īstenošanu, plānots, ka līdz nākamā gada beigām tīkliem jābūt izbūvētiem visos trijos rajonos.

Ķemeros tīklu paplašināšana plānota līdz 2015. gada 1.augustam, kad visam objektam jābūt nodotam ekspluatācijā, līdz ar to ķemerniekus tuvākajā laikā sagaida intensīvi būvdarbi un satiksmes ierobežojumi. Precīza informācija par būvdarbu norisi un ar to saistītiem traucējumiem būs pieejama SIA „Jūrmalas ūdens” interneta mājas lapā www.jurmalasudens.lv, tomēr ceram uz sapratni no iedzīvotāju puses, jo izbūvēt tīklus bez rakšanas darbiem, diemžēl, nav iespējams.

Ņemot vērā, ka Tehniskais projekts tīklu izbūvei izstrādāts iepriekš, lūdzam iedzīvotājus būt vērīgiem attiecībā uz plānotajā pieslēguma vietām, jo gadījumā, ja situācija ir mainījusies, to vēl ir iespējams precizēt pirms būvdarbu veikšanas katrā konkrētā vietā. Šādā gadījumā lūdzam sazināties ar SIA”Jūrmalas ūdens” tehnisko daļu vai Projekta ieviešanas vienību, lai neskaidrības risinātu.

Ņemot vērā, ka būvdarbu līgumā paredzēti tikai maģistrālo un sadalošo tīklu, kā arī pieslēgumu vietu izbūve līdz ielu sarkanajai līnijai vai īpašuma robežai, aicinām iedzīvotājus jau laikus vērsties SIA „Jūrmalas ūdens” un saņemt tehniskos noteikumus, iekšpagalma tīklu projektēšanai un izbūvei. Tieši no savlaicīgas ielas pagalma tīklu izbūves būs atkarīgs brīdis, kad būs iespējams saņemt ūdenssaimniecības pakalpojumu no SIA „Jūrmalas ūdens”. Kā jau norādīts, ievērojot noslēgtā līguma noteikumus, ielas tīkliem jābūt nodotiem ekspluatācijā nākamā gada augustā, līdz ar to, ja pagalma tīkli uz to brīdi būs izbūvēti, jau pēc gada būs iespējams noslēgt līgumu ar SIA „Jūrmalas ūdens” un saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni un novadīt sadzīves kanalizāciju attīrīšanai.

SIA „Jūrmalas ūdens”, realizējot Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektu, ieguldījis ievērojamus līdzekļus tādu objektu izbūvē un rekonstrukcijā kā dzeramā ūdens sagatavošanas ietaises, atdzelžošanas iekārtas un sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaises, kā arī izbūvēti tīkli vairāk nekā 98 km apjomā. Rūpējoties par savu veselību un tīru vidi sev apkārt, SIA „Jūrmalas ūdens” aicina ikvienu atcerēties, cik būtiska ir kvalitatīva dzeramā ūdens lietošana, kā arī sadzīves notekūdeņu novadīšana un atbilstoša to attīrīšana.

 

Projektu „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Jūrmalas ūdens”

Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

   
 Iesūtīts: 2014.08.14 11:57
Būvdarbu līguma parakstīšana
Būvdarbu līguma parakstīšana 
      
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »