Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Noslēgts līgums par ŪK tīklu paplašināšanu Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos

    

Ieguldījums Tavā nākotnē!

2014. gada 21. janvārī SIA „Jūrmalas ūdens” noslēgts būvdarbu līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos. Līgums paredz izbūvēt vairāk nekā 24 km ūdensvadu, vairāk nekā 7,7 km kanalizācijas pašteces vadu, vairāk nekā 1 km kanalizācijas spiedvadu un 2 kanalizācijas sūkņu stacijas. Šis ir noslēdzošais būvdarbu līgums projektā "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts,II kārta", kas līdzfinansēta no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda.

Līgumā uzsvars likts uz maģistrālo ūdensapgādes tīklu izbūvi, tādējādi nodrošinot iespēju savienot Dzintaru – Jaundubultu un Kauguru – Slokas ūdensapgādes sistēmu, kas iepriekš bija šķirtas. Tīklu savienošana nodrošina nepārtrauktību pakalpojuma sniegšanā, kā arī izlīdzina kvalitātes rādītājus dažādos Jūrmalas rajonos. Papildus tam līgumā plānots izbūvēt gan ūdensapgādes, gan notekūdeņu savākšanas tīklus Kaugurciemā, kur iepriekš pakalpojumu nebija iespējams nodrošināt.

Lai varētu uzsākt būvdarbus, SIA „Jūrmalas ūdens” veica apjomīgus priekšdarbus, sagatavojot tehnisko dokumentāciju, pasūtot tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi, tehniskā projekta izstrādi, kā arī piesaistot projekta realizācijai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Tieši finansējuma piešķiršana bija atslēgas nosacījums projekta īstenošanai, jo tik apjomīgus būvdarbus nebūtu iespējams veikt, izmantojot SIA „Jūrmalas ūdens” vai pašvaldības līdzekļus, jo noslēgtā līguma izmaksas ir vairāk nekā 6.5 miljoni eiro.

Projektā „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta” 2013. gada 8. maijā noslēgts būvdarbu līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Kauguros un Slokā, bet 24. septembrī – līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Mellužos – Valteros. Tādējādi šogad dažādos Jūrmalas rajonos tiks veikti apjomīgi būvdarbi ielās. Kauguru un Slokas rajonu iedzīvotāji ar to saskārās jau 2013. gadā, tomēr, lūdzam Jūrmalas iedzīvotājus izprast situāciju, jo tīklu izbūve un aktīva pakalpojumu lietošana nodrošina vides piesārņojuma samazināšanu, kas ir ļoti būtisks Jūrmalai, kā kūrortpilsētai.

Skatīt Maģistrālo ūdensapgādes tīklu shēmu (*pdf)

Skatīt Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu  Kaugurciemā (shēma *pdf)

Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 Iesūtīts: 2014.01.27 13:17
Līguma parakstīšana
Līguma parakstīšana 
Līguma parakstīšana
Līguma parakstīšana 
Līguma parakstīšana
Līguma parakstīšana 
 
   
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »