Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Būvdarbu organizēšana Jūrmalas ielās

           

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta, II kārta”  ietvaros 2013. gada 24. septembrī būvuzņēmējs SIA „RE&RE” noslēdza būvdarbu līgumu par „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Mellužos - Valteros”, ar SIA „Jūrmalas ūdens” un ir uzsācis būvdarbus. Līgums paredz izbūvēt vairāk nekā 13.3 km ūdensvadu, vairāk nekā 11.3 km kanalizācijas pašteces vadu, vairāk nekā 3 km kanalizācijas spiedvadu, un sadzīves notekūdeņu pārsūknēšanai nepieciešamās 2 kanalizācijas sūkņu stacijas. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana paredz sadalošo tīklu izbūvi, kas nepieciešami, lai izveidotu attiecīgus pieslēgumus un iedzīvotājiem būtu iespējams lietot dzeramo ūdeni un novadīt sadzīves kanalizāciju, izmantojot centralizētos tīklus un SIA „Jūrmalas ūdens” pakalpojumus.

Informējam, ka darbu īstenošanas gaitā iespējamas neērtības apkārtējo ēku iedzīvotājiem. No savas puses SIA „RE&RE”, veicot darbus, apņemas radīt pēc iespējas mazāk neērtību apkārtējiem iedzīvotājiem, tajā skaitā:

  • Darbi ar paaugstinātu trokšņa līmeni tiks veikti tikai darba dienās, darba laikā, no plkst. 8.00 – 18.00.
  • Nepieciešamajās vietās, lai nodrošinātu pāreju, tiks izbūvēti gājēju tiltiņi vai laipas ar margām;
  • Satiksmes nodrošināšanai tiks izveidoti apbraucamie ceļi ar attiecīgām norādēm un ceļa zīmēm;
  • Būvdarbu teritorijai blakus esošo māju iedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta piekļūšana pie mājām.

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka bērniem atrasties nožogotajā būvlaukuma teritorijā ir stingri aizliegts, jo tas ir bīstami. Lūdzam ievērot visas brīdinājuma zīmes un norādes, kā arī atgādinām, ka par bērnu drošību ir atbildīgi vecāki.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai un satiksmes organizācijas izmaiņām SIA Jūrmalas ūdens mājaslapā www.jurmalasudens.lv.

Ceram uz sapratni un sadarbību!

Papildus informācija:

  • Ar būvniecību saistīti jautājumi, satiksmes organizācijas shēmas -  SIA „RE&RE” projekta vadītājs Vjačeslavs Voropajevs, tel. +371 26686861.
  • Par citiem jautājumiem saistībā ar projektu SIA „Jūrmalas ūdens”, tel. +371 67811384.

 

 
 Iesūtīts: 2013.12.27 12:09
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »