Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
PILNĪBĀ PABEIGTA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTA II KĀRTA

Laika periodā no 2009. līdz 2015. gadam SIA “Jūrmalas ūdens” realizēja Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta” ar identifikācijas numuru 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/021. Par projekta mērķi tika izvirzīta dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana un tīklu paplašināšana atsevišķos Jūrmalas rajonos, kur līdz tam ūdenssaimniecības tīkli, un līdz ar to pieslēgums tiem, iedzīvotājiem nebija pieejams vai arī tā ierīkošanas izmaksās bija jāiekļauj nesamērīgi gari ielu tīklu posmi. Dzeramā ūdens uzlabošanai visā pilsētā tika veikta Kauguru, Jaundubultu un Dzintaru ūdens sagatavošanas ietaišu tehnoloģiju papildināšana ar sulfātu atdalīšanas (nanofiltrācijas iekārtām), kā arī pilnīga ūdens sagatavošanas staciju rekonstrukcija Ķemeros. Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana tika veikta šādos rajonos:

1.      Kauguros un Slokā,

2.      Mellužos un Valteros;

3.      Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos.

Zināmā mērā projekta II kārta bija ūdenssaimniecības tīkla paplašināšanas viens no mugurkaula elementiem jo primāri tīklu paplašināšana Vaivaru, Asaru un Mellužu rajonos ļāva savienot iepriekš atsevišķi veidotos ūdensapgādes tīklus dažādos rajonos kopējā sistēmā. Tas savukārt nodrošināja ūdensapgādes pakalpojuma padevi no vairāk nekā viena ūdens sagatavošanas punkta, tādējādi veicinot pakalpojuma nepārtrauktību, un pakalpojuma kvalitātes izlīdzināšanu pilsētā. Sekundāri, bet ne mazāk svarīgi, izbūvējot maģistrālos ūdensapgādes sistēmu savienojošos tīklu posmus, bija iespējams tālāk veidot ielu tīklu un attiecīgi pieslēgumus jau konkrētajām mājsaimniecībām līdz īpašumu robežai. Pieejā var saskatīt līdzību ar ūdenssaimniecības projekta I kārtu, kurā uzsvars tika likts uz sadzīves kanalizāciju, jo vispirms tika izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un pēc tam veidots paplašinātais rajonu un ielu tīkls. Savukārt, projekta II kārtā veiktā ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošana un to savienošana ļāva attīstīties pakalpojuma pieejamībai tādos rajonos, kur iepriekš SIA “Jūrmalas ūdens” centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi nebija pieejami.

Projekta kopējās izmaksas bija vairāk nekā 27 miljoni EUR un šādas investīcijas nebūtu bijušas iespējamas bez līdzfinansējuma no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (63%) un Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ieguldījuma (20%). Atlikušo daļu SIA “Jūrmalas ūdens” sedza no saviem līdzekļiem.

Projektā kopumā izbūvēti nepilni 53 km ūdensapgādes tīklu un vairāk nekā 38 km sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklu (tai skaitā vairāk nekā 5 km spiedvadu) un 6 kanalizācijas sūkņu stacijas. Tas deva iespēju pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem un izmantot SIA “Jūrmalas ūdens” pakalpojumus vairāk nekā 3781 Jūrmalas iedzīvotājam jeb vairāk nekā 1643 mājsaimniecībām un attiecīgi sadzīves kanalizācijas pakalpojumu - vairāk nekā 2935 iedzīvotājiem jeb 1276 mājsaimniecībām. Esam gandarīti, ka veiktie ieguldījumi ir novērtēti no iedzīvotāju puses un projekta pēcieviešanas periodā visi noteiktie projekta rezultatīvie rādītāji ir sasniegti, tai skaitā pilnībā ir realizēti sākotnēji plānotie pieslēgumi mājsaimniecībām, kas šobrīd uz noslēgto pakalpojumu nodrošināšanas un saņemšanas līgumu pamata tiek izmantoti un atzīti par labāko risinājumu gan attiecībā uz ūdensapgādi pilsētā, gan ērtāko un piemērotāko veidu notekūdeņu novadīšanai un atbilstošai attīrīšanai pirms to atkārtotas izlaides atpakaļ vidē.

Paveiktais iepretī plānotajam rezultējās 2023. gada pašā sākumā, saņemot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli par noslēdzošā pēcieviešanas perioda pārskata apstiprināšanu. Tas zināmā mērā ir formāls noslēgums projekta īstenošanas posmam, tomēr, kā paredz projekta īstenošanas noteikumi, derīgais kalpošanas laiks izbūvētajiem tīkliem pilsētā ir vismaz 50 gadi. Līdz ar to līdzīgi kā plānojot projekta realizāciju, paļaujamies, ka Jūrmalas iedzīvotāji arī turpmāk izvēlēsies mūsu pakalpojumu ikdienas dzīvē.


 Iesūtīts: 2023.01.18 15:49
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »