Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Aicinājums izmantot iespēju un pieslēgt mājsaimniecību ūdenssaimniecības pakalpojumiem

Nekustamā īpašuma īpašniek!

SIA “Jūrmalas ūdens” izbūvēs ūdenssaimniecības tīklu un pievadu / atzaru līdz Jūsu īpašuma robežai. Aicinām izmantot iespēju un pieslēgt mājsaimniecību ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Lai to izdarītu, Jums nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus SIA “Jūrmalas ūdens” Tehniskajā daļā (tālrunis 67811381, e-pasts tehniskadala@jurmalasudens.lv). Tehniskie noteikumi kopā ar pagalma tīklu izbūves shēmu tiek izdoti bez maksas.

Ja Jūs mājsaimniecību nepieslēdzat kanalizācijas vadam un nekustamajā īpašumā tiek radīti sadzīves notekūdeņi, atbilstoša notekūdeņu attīrīšana ir Jūsu kā īpašnieka atbildība, saskaņā ar 24.05.2018. Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk – saistošie noteikumi). Ja par Jūsu īpašumu vēl nav iesniegts pirmreizējais decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājums (saistošo noteikumu 36. punkts), aicinām to izdarīt nekavējoties. Neskaidrību gadījumā, lūgums sazināties ar SIA “Jūrmalas ūdens” kontroles dienestu (tālrunis 26368268, gints.brikis@jurmalasudens.lv).

Papildus atgādinām, ka saistošo noteikumu 35. punkts nosaka: “Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nodrošina tās atbilstību šo saistošo noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim”.

Izmantojiet iespēju, izbūvējiet tīklus pagalmā un kļūstiet par SIA “Jūrmalas ūdens” pakalpojumu saņēmēju! Tādējādi, veicot ieguldījumu sava īpašuma labiekārtošanā, saņemsiet augstas kvalitātes dzeramo ūdeni mājsaimniecībā un  atbrīvosieties no rūpēm par notekūdeņu attīrīšanu. Noslēdzot pakalpojumu līgumu, par atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu pirms to atkārtotas nonākšanas atpakaļ vidē rūpēsies SIA “Jūrmalas ūdens”. Tīru vidi sev apkārt nodrošināsim kopā!

 
 Iesūtīts: 2022.03.21 16:18
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2022 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »