Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Projektā „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” pirmais līgums nodots ekspluatācijā

Oktobra sākumā ekspluatācijā nodots pirmais projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta" būvdarbu līgums - "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dubulti - Pumpuri", kas ietvēra ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi sekojošos rajonos:

-          Mellužos;

-          Dubultos, Jaundubultos un Pumpuros;

-          Druvciemā;

-          Eiženijas, Ernesta un Artūra ielā

Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas darbu ietvaros šajā posmā izbūvēti 10,12 km ūdensapgādes tīklu (t.sk.306 māju pievienojumi, 57 akas (dzelzsbetona)), 13,9 km pašteces kanalizācijas tīklu (t.sk.418 māju pievienojumi, 515 akas (plastmasa jeb polipropilēna un dzelzsbetona)), 1,52 km kanalizācijas spiedvada, 6  kanalizācijas sūkņu stacijas.

Iedzīotāji, kas līdz šim brīdim ir bijuši aktīvi un tīklus savā privātīpšumā jau izbūvējuši, kā arī noslēguši pakalpojuma līgumu ar SIA Jūrmalas ūdens jau šobrīd lieto pilvērtīgus ūdenssasimniecības pakalpojumus. Tie, kuri to vēl nav pasējuši, aicinām izmantot iespēju un ziemas periodu veltīt dokumentu sakārtošanai - tehnisko noteikumu saņemšanai un būvnieka izvēlei. Atkārtoti vēršam Jūsu uzmanību, ka būvnieka izēle ir katra privātīpašnieka ziņā un SIA Jūrmalas ūdens apsekošanas pārabudē fiksēs, vai tīkli ir izbūvēti atbilstoši, lai varētu nodrošināt pakalpojumu mājsaimniecībai.

Nodošanai pietuvojušies arī vairāki citi projekta  līgumi

Plānots, ka tuvākajā laikā nodošana ekspluatācijā sekos arī vēl četriem līgumiem:

-          Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dzintari un Majori;

-          Ūdenssaimniecības tīklu papalšināšana Buļļuciems – Bulduri;

-          Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Valteri un Krastciems;

-          Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asari.

Detalizēta karte ar uzrādītām ielām, kas līgumos iekļautas pieejama SIA Jūrmalas ūens interneta vietnē www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts apakšsadaļā Kartes. Aicinām būt aktīviem un pārliecināties, vai Jūsu īpašumam ūdenssaimniecības pakalpojumi jau ir nodrošināti.

Kā jau iepriekš esam informējuši, tīklu izbūve notiek, izmantojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu un tīkli tiek izbūvēti mājsaimniecībām līdz nekustamā īpašuma robežai vai ielas sarkanajai līnijai. Iedzīotājiem par saviem līdzekļiem jānodrošina tīklu izbūve tikai savā pagalmā.

Kā pieteikties ūdenssaimniecības pakalpojumiem?

Atgādinām, ka, lai pievienotos pilsētas ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas komunikācijām (turpmāk - ŪK) ir jāsāk ar tehnisko noteikumu pieprasījumu, kuriem nepieciešami sekojoši dokumenti: 

1) parakstīts iesniegums (veidlapa:  https://jurmalasudens.lv/informācija klientiem/iesniegumu paraugi ); 

2) zemes gabala robežu plāns (kopija);

‌3) zemesgrāmatu akts (kopija); 

‌4) kopīga nekustamā īpašuma pastāvēšanas gadījumā - koplietošanas līgums/kopīpašnieku

piekrišana iecerētajiem darbiem (kopija); 

‌5) ūdensvada un kanalizācijas tīklu skice ar sev vēlamo komunikāciju ‘ceļu’ jūsu īpašumā.

Pietiek, ja norādīsiet vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā).

6) Decentralizētās kanalizācijas sistēmas (DKS) apliecinājums (veidlapa www.jurmalasudens.lv, /Informācija klientiem/Iesnieguma paraugi/Decentralizētās kanalizācijas reģistrācijas apliecinājums), ja nekustamajā īpašumā tāda sistēma tiek izmantota un sākotnējais apliecinājums SIA Jūrmalas ūdens vēl nav iesniegts.

Aktuālo iesnieguma veidlapu ar pievienojamajiem dokumentiem, var: 

‌a) nosūtīt elektroniski uz e-pastu tehniskadala@jurmalasudens.lv; 

‌b) nosūtīt pa pastu SIA “Jūrmalas ūdens”, Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības nodaļa, 8.kab., Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV-2015. 

‌Augstāk minēto dokumentu sagatavošana ir bez maksas. Informatīvie tālruņi: 25611336;

67811381.

ATGĀDINĀJUMS ESOŠAJIEM KLIENTIEM!

Ūdens skaitītāja rādījumus jānodod katru mēnesi no 25. līdz 27. datumam! Tikai savlaicīga rādījumu nodošana palīdzēs izvairīties no neskaidrībām un pārrēķiniem!

   
 Iesūtīts: 2021.12.13 12:51
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »