Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Noslēgumam tuvojas kārtējais ūdenssaimniecības attīstības būvniecības posms Asaros

Saprotams, ka šādi apjomīgi būvdarbi, kas vienlaikus norisinās gandrīz visās pilsētas apkaimēs, apgrūtina iedzīvotāju ikdienas gaitas, tādēļ pateicamies par sapratni situācijās, kad būvdarbi radīja neērtības. Būvdarbu gaitā nācies saskarties ar neparedzamiem faktoriem, kas kavēja to izpildi: saistībā ar Covid-19 pandēmiju bija darbaspēka trūkums, kavējās materiālu piegādes.

Augustā pabeigs darbus Asaros

Augustā pabeigs būvdarbu līgumā “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asari” plānotos darbus. Kopumā būs izbūvēti 6,5 km kanalizācijas un 5,6 km ūdensvada maģistrālo cauruļvadu, kā arī viena kanalizācijas sūkņu staciju Skautu ielā. Medņu ielas posmā (no Viņķu ielas līdz Ģirta ielai) tiks uzstādīts arī jauns ielas apgaismojums. Būvdarbu zonās “virs iebūvētajām inženierkomunikācijām tiek atjaunots arī ielu segums. Papildus Jūrmalas pilsētas dome ir ieguldījusi līdzekļus asfalta seguma atjaunošanai ne tikai būvdarbu vietās, bet pilnā ielas platumā Valtera prospektā un Dāvju ielā.

 Izbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadiem ir veiktas visas nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu to drošu ekspluatāciju.”

 Būvdarbu līguma “Asari–Ķemeri” ietvaros notiek tīklu izbūve Slokā, Kauguros, Asaros, Ķemeros un Jaunķemeros. Kopumā paredzēts izbūvēt 10,9 km kanalizācijas un 14,8 km ūdensvada cauruļvadu, Slokā paredzēts izbūvēt jaunu kanalizācijas sūkņu staciju. Asaru rajonā ir izbūvēta lielākā daļa ūdensvada un kanalizācijas tīklu, kur šobrīd tiek veikti ielu seguma atjaunošanas darbi. Tāpat arī Jaunķemeros un Ķemeros cauruļvadu izbūve tuvojas noslēgumam, augustā plānots sākt ielu seguma atjaunošanu.

 Turpinās būvdarbi Kauguru rajonā, šobrīd vienlaikus piecās ielās notiek cauruļvadu izbūve, tuvākā laikā sāks būvdarbus arī citās ielās.

 Sākti darbi arī Slokas rajonā, kur tranšeju rakšanu apgrūtina dolomīta slānis. Šobrīd šajā rajonā strādā divas brigādes, to skaitu tuvākajā laikā plānots palielināt.

 Pieslēgums jāizbūvē īpašniekam pašam

Lai saņemtu jauno tīklu pakalpojumus, īpašniekam pašam ir jāizbūvē pieslēguma daļa sava īpašuma robežās. Lai to veiktu, jāsaņem tehniskie noteikumi. Tehnisko noteikumu un darba shēmas (darba shēma – projekts). Darba shēmu bez maksas izstrādā SIA “Jūrmalas ūdens”. Tehnisko noteikumu saņemšanai un darba shēmas izstrādei nepieciešami šādi dokumenti:

  • parakstīts iesniegums (veidlapa pieejama www.jurmalasudens.lv INFORMĀCIJA KLIENTIEM/IESNIEGUMU PARAUGI/Iesniegums tehnisko noteikumu pieprasījums ar līgumu);
  • zemesgabala robežu plāns (kopija);
  • īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta (piemēram, zemesgrāmatas akts) kopija;
  • ja ir kopīpašums, – koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana plānotiem darbiem (kopija);

  • ūdensvada un kanalizācijas (ŪK) komunikāciju skice – jāpievieno skice ar vēlamo ŪK komunikāciju ceļu no šo komunikāciju atzarojumiem īpašumā, no pievienojuma vietas pie īpašuma robežas līdz mājas sienai. Pietiek arī, ja norāda vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā). Skice nepieciešama ŪK darba shēmas (atvieglotā projekta) izstrādei;
  • decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājums, ja nekustamajā īpašumā tāda sistēma tiek izmantota un sākotnējais apliecinājums SIA "Jūrmalas ūdens" vēl nav iesniegts (veidlapa pieejama www.jurmalasudens.lv INFORMĀCIJA KLIENTIEM/IESNIEGUMU PARAUGI/Decentralizētās kanalizācijas reģistrācijas apliecinājums).

Kā iesniegt dokumentus tehnisko noteikumu saņemšanai?

  • Nosūtīt elektroniski uz e-pastu tehniskadala@jurmalasudens.lv.
  • Nosūtīt pa pastu SIA "Jūrmalas ūdens" Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības nodaļai Promenādes ielā Nr.1a, Jūrmalā, LV-2015
  • Iesniegt personīgi SIA "Jūrmalas ūdens" Promenādes ielā 1a, Jūrmalā,  Klientu apkalpošanas centrā, vai ievietot pasta kastē pie durvīm.

Tālruņi informācijai par tehnisko noteikumu saņemšanu 25611336, 67811381.

 

SIA “Jūrmalas ūdens”

 
 Iesūtīts: 2021.07.28 15:36
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2022 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »