Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Ūdenssaimniecības attīstības projekta darbi turpinās arī ziemā un COVID-19 laikā

Vērtējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošanas gaitu, var teikt, ka šobrīd esam sasnieguši zināmu kulminācijas punktu. Pēc ilgstošām iepirkuma procedūrām, ir noslēgti visi projektā paredzētie būvdarbu līgumi un uzsākta to īstenošana. Līgumiem, kas tika noslēgti pagājušā gada pirmajā pusē līdz šī gada vasarai jau jābūt pabeigtiem, tai skaitā ar atjaunotu ceļa segumu. Tas, protams, rada zināmus šķēršļus transporta kustībai, tomēr SIA “Jūrmalas ūdens” sadarbībā ar visiem projektā iesaistītajiem būvdarbu veicējiem, ik dienas meklē labākos risinājumus, lai pilsētā nodrošinātu ērtāku pārvietošanos, par spīti apjomīgajiem būvdarbiem.

Kā jau esam informējuši iepriekš, katram no noslēgtajiem būvdarbu līgumiem izpildes termiņš ir viens gads no darbu uzsākšanas brīža. Ievērojot to, ka visi līgumi šobrīd tiek veikti vienlaikus, tas rada situāciju, ka intensīvo būvdarbu laiks ir salīdzinoši īss un kaut arī projektā kopā jāizbūvē 82 km ūdensvada un 91 km sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklu, to izbūves laiks varētu iekļauties 1,5–2 gadu laikā, no kuriem viens gads jau gandrīz sekmīgi aizvadīts. Tāpēc atkārtoti lūdzam visus Jūrmalas iedzīvotājus, kā arī pilsētas viesus, apzināties šo darbu nozīmību un šajā laikā pieciest neērtības, kas rodas būvdarbu dēļ. Tīra vide nākotnē mums apkārt to attaisnos ilgtermiņā.

Šī ziema būvdarbu veicējiem neļauj atslābt, jo kaut arī iepriekšējo gadu ziemas viesa cerības, ka Jūrmalā rakt var visu cauru gadu, esam sagaidījuši gan bargus salus, gan dziļu sniegu. Tas, protams, rada papildus veicamās darbības, tomēr visi būvnieki turpina darbus un atzīst, ka ir sarežģītāk, bet pagaidām nav neiespējami. Projektā uz ziemas periodu ir atlikta ceļu segumu atjaunošana, tomēr ūdenssaimniecības tīklu izbūve turpinās. Darbu veikšanas atbilstību intensīvi vērtē arī būvuzraugu komandas, kas ikdienā apseko darbus objektā. Ielās, kur līdz ziemas sākumam neizdevās atjaunot ceļa segumu pēc tīklu izbūves, tas tiks darīts pavasarī, tiklīdz gaisa temperatūras būs piemērotas darbu veikšanai.

Pagājušo gadu zināmā mērā jau pavadījām Covid-19 zīmē, kas arvien vēl turpinās. Protams, ka savu ietekmi tas atstāja arī uz projekta ieviešanu, jo šajā laikā regulāri attālināti tiekoties sapulcēs, no būvdarbu veicējiem tiek saņemta informācija par saslimšanas vai kontaktpersonu gadījumiem, kas apgrūtina brigāžu darbu. Neskatoties uz grūtībām, visi līgumi rit savu gaitu un darbi turpinās. Par to noteikti esam pateicīgi būvnieku komandām. Raksta noslēgumā apkopotas intervijas ar darbu veicējiem, kas vistiešāk parāda būvdarbu specifiku, un ikdienas izaicinājumus, tomēr neskatoties uz tiem, viņi pauž gatavību izvirzīto mērķi sasniegt.

Kā jau iepriekš esam informējuši, aicinām iedzīvotājus pārliecināties par pievadu un atzaru izvietojumu iepretī savam īpašumam. Kaut arī būvprojekta izstrādes laikā ikviens tika uzrunāts precizēt izvietojumu, ikreiz, kad būvnieka traktors uzsāk darbus jaunā ielā, saņemam iesniegumus par pievadu un atzaru vietas izmaiņām. Kaut arī katru situāciju analizējot tiek rasts kompromiss, šāda sistēma apgrūtina darbu būvniekam. Jāatzīmē, ka ir bijuši gadījumi, kad iedzīvotāja iesniegums nav īstenojams, jo darbi attiecīgajā posmā jau pabeigti. Tāpēc atkārtoti lūdzam iedzīvotājus plānot sava īpašuma pieslēgumu laikus, jo tā pirmais solis ir ērta un izdevīga pievada un atzara atrašanās vieta uz ielas. Nākamais solis ir tehnisko noteikumu pieprasīšana, par ko detalizēta informācija pieejama www.jurmalasudens.lv.

Dažkārt SIA “Jūrmalas ūdens” saņem pārmetumus no iedzīvotāju puses, ka nav paredzēti atzari 100% visiem zemesgabaliem. Ar šo skaidrojam situāciju, ka zemesgabalu izveide ik dienas ir mainīga, savukārt būvprojekta izstrāde notika jau iepriekš. Papildus tam Kohēzijas fonda līdz­finansējuma piesaistes noteikumi ir dzelžaini un priekšrocība ir zemesgabaliem ar esošu apbūvi, kur mājsaimniecībā ir deklarēti Jūrmalas iedzīvotāji. Kaut arī vēl arvien pilsētā ir iedzīvotāji, kuriem pieslēgumu nav iespējams nodrošināt ne līdz īpašuma robežai, ne arī pa piegulošo ielu, tīklu izbūve varētu turpināties arī nākamajā struktūrfondu periodā, tomēr tam vēl ir daudz nezināmo faktoru. Tāpēc īpaši aicinām iedzīvotājus, kuriem pēc īstenotajiem būvdarbiem ir iespēja savam īpašumam nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumus, to realizēt. Esam gandarīti, ka pēc Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II un III kārtas realizētie pieslēgumi ir robežās no 90 līdz 99%, kas parāda to, ka iedzīvotāji novērtē iespēju saņemt SIA “Jūrmalas ūdens” pakalpojumus. Izsakām pateicību ikvienam jūrmalniekam, kurš ir ieguldījis savā īpašumā, lai rūpētos par tīru vidi sev apkārt.

Darba plānus ietekmē COVID–19

Taču aiz visiem redzamās būvnieku aktivitātes slēpjas ne viena vien problēma, ar kuru būvniekiem šobrīd ir jāsaskaras un jāmeklē risinājums. Tā PS “RERE VIDE 1” darbu vadītājs Mikus Laukšteins, jautāts, vai ziemas apstākļi netraucē būvdarbu virzību, atzīst: "Šobrīd būvniecību kavē nevis sals vai sniegs, bet ārkārtējā situācija, kas ir visā pasaulē — COVID-19. Tas ietekmē, un varbūt mums būs nepieciešams ilgāks laiks visu būvdarbu pabeigšanai, nekā sākotnēji bijām iecerējuši." Arī SIA "Monum" projektu vadītājs Alģirds Balta atzīst, ka pandēmija ir ietekmējusi iecerētos darba plānus — tikko kā brigādē ir kontaktpersona, pat ja viņš pats nav slims — viņš jāizņem no brigādes. Līdz ar to brigāde vairs nav pilna, un ir jāsāk pārformēt brigādes. "Kovids ietekmē stipri. Mums pat viena brigāde visa bija slima. Tagad saslima viens brigadieris. Rezultātā mēs vairs nerokam trasi, bet strādājam ar pievadu izbūvi. Tikmēr dienas, stundas iet mazumā. Tāpēc ir jāmeklē jauni darbinieki, jāpārformē brigādes. Bet tā kā tie ir mums nepazīstami cilvēki, tad nezinām, kāda līmeņa kvalitātē viņi ir spējīgi strādāt. Papildus arī cilvēkam pašam paiet vairākas dienas, kamēr iepazīst darba specifiku," pauž A. Balta.

Savukārt SIA "Ostas celtnieks" projektu vadītājs Uģis Vecvagars atzīst, ka viņiem šai ziņā šobrīd ir paveicies: "Kovids mūs, par laimi, pagaidām neskar, un paldies dievam. Dezinfekcijas līdzekļi ir izdalīti, maskas arī visi saņēmuši. Varbūt tas palīdz."

Traucē ilgstošs sals un lietus

Savukārt SIA "Monum" pārstāvis atzīst, ka arī ilgstošāks sals kavē raitu plānoto būvdarbu izpildi: "Kad divas dienas pēc kārtas vidēji bija -12°C, tad tās arī nostāvējām." Tomēr laikapstākļi šobrīd nav lielākais darbu kavēklis, jo uztraukties vajadzēs tikai tad, ja pastāvīgi būs kādi -7°C. Tad nedēļas vai divu laikā sasals  biezāka zemes virskārta. "Kad bija lielāks sals, tad sasala 40 centimetri zemes virskārtas, bet lielajiem ekskavatoriem tas netraucē strādāt," pauž Alģirds Balta.  Arī sniega daudzums kā tāds, kamēr vien tas strauji nesāk kust, būvdarbus sevišķi neietekmējot.

Ceļu būves firmas SIA "Binders" būvdarbu vadītājs Harijs Raciborskis atzīst, ka pašlaik zeme vēl nav tik traki sasalusi, lai ietekmētu darba gaitu: "Ja nebūs tādu mīnusu, kādi bija tās pāris dienas, tad darbi sala dēļ nekavēsies. Šobrīd gan kādu nedēļu uz priekšu prognozē, ka tādi būs, — tad skaidrs, ka darbi uz kādu mirkli būs jānoliek mierā." SIA "Binders" pārstāvis šobrīd vairāk uztraucas par lietu, slapjo sniegu un jau uzsnigušā sniega kušanu, jo tad tranšejas ir pilnas ar ūdeni, bet, piemēram, "adatas" gruntsūdens pazemināšanai cilvēki skalo iekšā ar rokām: "Tad nevajag nekādus kovidus, tāpat visi kā mušas man būs uz slimības lapām. Neviens jau nav no dzelzs."

Būvfirmu pārstāvji piebilst, ka gadījumos, kad darbi laikapstākļu dēļ tiek apturēti, tranšejas iespēju robežās vai nu tiek aizbērtas, vai arī norobežotas.

Cilvēki aktīvi interesējas par pieslēgumiem

Lai arī kopumā ziemas mēnešos cilvēki izrāda mazāku interesi par pieslēgumu izbūvi centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, tomēr arī tagad daudzi steidz precizēt pieslēgumu izbūves vietas. Kā atzīst Aļģirds Balta, ļoti daudzi, kā izskatās, ir attapušies, ka izdevīgāk pieslēgumu būtu izbūvēt citā vietā, nekā iepriekš saskaņots: "Mums uzņēmumā ir cilvēks, kas nepārtraukti strādā, tikai lai fiksētu šīs izmaiņas un nepalaistu garām kādas iedzīvotāju vēlmes."

Arī Uģis Vecvagars atzīst, ka par pieslēgumu pievadu izbūves vietām joprojām ir vērojama liela interese: "Rudenī, protams, cilvēki nāca vairāk, un mēs saskaņā ar instrukcijām viņus sūtījām pie "Jūrmalas ūdens" Projektu ieviešanas vienības speciālistiem. Šobrīd jau arī ik pa laikam nāk vai zvana, bet laikam jau iedzīvotāji paši ir sazinājušies ar "Jūrmalas ūdeni", jo mēs diezgan regulāri saņemam izmaiņas un papildinājumus projektā." SIA "Ostas celtnieks" pārstāvis arī pauda, ka salīdzinoši ar citiem šādiem projektiem citviet, Jūrmalā ir vērojama lielāka interese. Tas, viņaprāt, varētu būs saistīts ar faktu, ka "Jūrmalas ūdens" pieslēguma projektus izstrādā bez maksas. Interesanti, ka Latvijā ir pašvaldības, kas prasa maksu arī par pašu pieslēguma faktu. Jūrmalā tas ir bez maksas.

Jauno ūdensvadu radītās problēmas

SIA "Binders" pārstāvis, runājot par sadarbību ar iedzīvotājiem, pauž, ka aktīvie būvdarbi organizēti tā, lai visi tiek mājās: "Visi tiek informēti, kad paraksimies gar viņu mājām. Pastāstām, no kuras puses viņiem tuvākajā laikā būs ērtāk piebraukt pie mājas, kur uz pāris dienām labāk nolikt mašīnu, ja nu gadījumā tomēr pa vārtiem netiek iekšā. Tā ka viss tiek kontrolēts un organizēts." Viņš arī atzīst, ka pārsvarā visi iedzīvotāji ir saprotoši un nav bijušas problēmas ar komunikāciju: "Ar visiem var visu sarunāt. Cilvēkam pastāsta, ka rok jau priekš viņa, un ka viņam būs ūdens un kanalizācija."

Sarežģītāka situācija ir tad, kad jaunizbūvētos ūdensvada posmus pieslēdz pie esošajiem — šis brīdis ir saistīts ar ūdens padeves pārtraukumu kādam rajonam, un tas pats par sevi jau rada problēmas. M. Laukšteins: "Noslēdzam ūdeni un pēc pieslēguma fiksācijas slēdzam atkal klāt. Šādos gadījumos parasti rodas saduļķojums, un tad, protams, vajadzīga "Jūrmalas ūdens" speciālistu palīdzība — viņi brauc, taisa vaļā hidrantu un attiecīgo posmu izskalo."

Arī SIA "Ostas celtnieks" projektu vadītājs Uģis Vecvagars atzīst, ka bez saduļķojuma neiztikt: "Savienojot cauruļvadus, kaut kur uz laiku mainās plūsmas virzieni, to stiprums... Problēmas ir bijušas."

SIA "Jūrmalas ūdens" par ūdens atslēguma vietām un rajoniem, kur pēc tiem varētu būt ūdens saduļķojums, informē gan www.jurmalasudens.lv, gan www.jurmala.lv, gan www.jurmalasvards.lv, kā arī sociālo tīklu kontos Facebook (ww.facebook.com/jurmalasudens) un Twitter (Jurmalas_Udens).

Lai arī ūdens saduļķojums pieslēguma/atslēguma situācijās ir gandrīz neizbēgams, SIA "Jūrmalas ūdens" aicina iedzīvotājus ziņot, ja saduļķojums ir ilgstošs. Nevajag gaidīt brīdi, kad var tikt nodarīts kaitējums, piemēram, sadzīves tehnikai. Informāciju var sniegt, rakstot uz e-pastu info@jurmalasudens.lv vai zvanot SIA “Jūrmalas ūdens” Avārijas dienestam pa tālruni Dzintaru iecirknim (no Priedaines līdz Asariem): 80205004; 67751045, 67811380 vai Kauguru iecirknim (no Vaivariem līdz Ķemeriem): 80205006; 67733188.

Lai arī šobrīd ir ziemas vidus, projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta" būvdarbu līgumu izpilde joprojām notiek gandrīz visos pilsētas rajonos. Līdz ar to arī daudziem iedzīvotājiem uz laiku ir sarežģīta piebraukšana pie mājas, speciālās tehnikas troksnis aiz loga un citas neērtības. Taču šā brīža būvnieku aktivitāte, neskatoties ne uz ziemas apstākļiem, ne COVID-19 problēmam, dod cerības, ka drīz arvien vairāk iedzīvotāju būs iespēja pieslēgties un izmantot  centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīkla priekšrocības un ērtības.

 
 Iesūtīts: 2021.02.15 14:16
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »