Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Komunikāciju būvniecība ir garš un sarežģīts darba process
SIA “Jūrmalas ūdens” arī šogad veic vērienīgu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi pilsētas rajonos, kur līdz šim ūdenssaimniecības pakalpojumi nav bijuši pieejami. Projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” realizācija skar galvenokārt tos rajonus, kuru prioritāte noteikta pilsētas attīstības plānā. Dažādās Jūrmalas ielās jau uz šo brīdi ir veikta kompleksa ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un notiek ceļu seguma atjaunošana vai labiekārtošanas darbi.

Būvdarbi gandrīz vienmēr saistās ar zināmām neērtībām sabiedrībai.  Apakšzemes komunikāciju izbūve atsevišķās vietās rada satiksmes ierobežojumus, tomēr jāsaprot, ka, pilnīgi netraucējot satiksmei, šāda apjoma darbu veikšana nav iespējama.

Cilvēkiem dažreiz rodas jautājumi un neskaidrības - kāpēc ielas posms slēgts tik ilgu laiku, kāpēc dažreiz izskatās, ka objektā nekas nenotiek, kādēļ pēc darbu pabeigšanas tranšejas vieta nav nekavējoties noasfaltēta utt.? Tāpēc sniedzam īsu ieskatu darba procesā.

Komunikāciju izbūves process


-      Apakšzemes komunikāciju izveide sākas ar būvlaukuma apsekošanu, kam seko plānotās ūdensvada un kanalizācijas trases nospraušana dabā.

-      tiek skaņota ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu vieta nekustamajiem īpašumiem ar esošu apbūvi un deklarētiem iedzīvotājiem mājsaimniecībā.

-      Aktīvie būvdarbi sākas ar ielas seguma demontāžu.

-      Seko tranšeju rakšana. Tranšejas tiek raktas ar ekskavatoru pietiekoši platas, lai varētu brīvi veikt cauruļvadu izbūvi, izrakto zemi berot pašizgāzējā vai, ja esošā situācija to atļauj, blakus tranšejai.

Pie augsta gruntsūdens līmeņa tiek izmantotas gruntsūdens pazemināšanas iekārtas. Atsūknētais ūdens tiek novadīts lietus kanalizācijā vai grāvjos.

-      Cauruļvadi tiek guldīti uz sagatavota vidēji rupjas smilts pabēruma tikai pēc tam, kad ir saņemta būvuzrauga atļauja. Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve tiek veikta sākot izbūvi no dziļākās vietas.

-      Cauruļvadi tiek apbērti ar vidēji rupju smilti. Tranšejas aizbēršana tiek veikta vai nu ar derīgu esošo grunti, vai arī ar pievestu vidēji rupju smilti. Esošās grunts atbilstību kontrolē būvdarbu vadītājs un būvuzraugs. Tranšeja var tikt aizbērta tikai pēc saskaņošanas ar būvuzraugu. Aizberot tranšeju, tiek veikta aizberamā materiāla blīvēšana pa kārtām. Sablīvējumu pārbauda katrai kārtai ar atbilstošām ierīcēm.

-      Seko izveidoto sistēmu pārbaudes pirms ceļa seguma pilnīgas atjaunošanas. Šajā periodā visbiežāk ceļa segums tiek izbūvēts līdz pagaidu stadijai un nodots iedzīvotāju lietošanā līdz pilnīgu pārbaužu rezultātu saņemšanai.

-      Ja kanalizācijas sistēma tiek izbūvēta dziļāk par 2,5 metriem, tad vispirms tiek veikts pilns iepriekš aprakstītais darba cikls šai cauruļvadu sistēmai, bet pēc tam atkārtots darba cikls - ūdensvada cauruļvadu sistēmai.

-      Pēc kanalizācijas sistēmas pārbaudes tiek izbūvēti pieslēgumi.

-      Pirms asfalta seguma izbūves tiek ieklāts un sablīvēts drenējošas smilts slānis un šķembu slānis. Ieklātās šķembu kārtas sablīvējums tiek pārbaudīts ar statiskās slodzes testu.

-      Pēc sekmīga statiskās slodzes testa tiek ieklāts asfalts. Parasti izbūvē pēc iespējas garāku ielas posmu, ietaupot līdzekļus un laiku. Tāpat asfaltu kvalitatīvāk un lētāk var ieklāt apjomīgākā, garākā posmā, ja to dara vienlaicīgi, nevis daudzas reizes klājot īsākos ceļa posmos. Tādā veidā tiek samazināts arī kopējais satiksmes ierobežojumu laiks konkrētajā ielā, kā arī vizuāli asfalts ir vienlaidus nevis atsevišķu tā daļu sakombinējums. Vispirms ar lielo tehniku tiek ieklāts ielas galvenais segums. Pēc tā paveikšanas seko pievedceļu sakārtošanas un labiekārtošanas darbi. Laika posms starp galvenā ielas seguma ieklāšanu un pievedceļu sakārtošanu var ilgt vairākas nedēļas.

-      Visi darbi tiek pilnībā paveikti līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

SIA „Jūrmalas ūdens” lūdz jūrmalniekus būt iecietīgiem un saprotošiem, lai kopā padarītu dzīvi Jūrmalā patīkamāku, kvalitatīvāku un ekoloģiski drošāku. 

 Iesūtīts: 2020.10.16 09:48
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »