Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Ūdenssaimniecības tīkli būs pieejami no Priedaines līdz Ķemeriem
Pagājušajā nedēļā, 25. septembrī, SIA „Jūrmalas ūdens” noslēdza trīs apjomīgus ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas līgumus par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi no Priedaines līdz Ķemeriem. Darbu uzsākšana plānota 2020. gada oktobrī.

Jaunie projektā paredzētie būvdarbu līgumi:

·         Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Bražciemā – Bulduros (ietver komunikāciju izbūvi Priedainē);

·         Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asaros – Ķemeros;

·         Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Slokā un Vaivaros.

Būvdarbu līgumus noslēdza ar SIA "Ostas celtnieks", PS "RERE VIDE 1" un SIA "Binders". Būvuzraudzības līgums noslēgts ar SIA "Lakalme".

Būvnieki noskaņoti darbam

SIA "Jūrmalas ūdens" valdes priekšsēdētājs Jānis Daugavvanags: "Mēs ar šiem trim līgumiem esam aptvēruši visu Jūrmalu - beidzot sāksies centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve arī Priedainē, ko tik ļoti ilgi gaidījām gan mēs, gan iedzīvotāji. Saprotam, ka šis gads jūrmalniekiem būs visai sarežģīts – būvdarbi noritēs gandrīz visos pilsētas rajonos. Toties pēc gada daudzi jau varēs sākt izmantot mūsu pakalpojumus."

"Daudziem iedzīvotājiem ir svarīgi, ka projekta realizācija notiek tieši šobrīd, jo viņiem ir laiks izvērtēt, vai līdz 2021. gada nogalei sakārtot decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstoši likuma prasībām, vai arī pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem un visas rūpes nodot SIA "Jūrmalas ūdens" pārziņā, " piebilst SIA "Jūrmalas ūdens" valdes locekle Ligita Maziņa.

SIA "Ostas celtnieks" prokūrists Andris Bukovskis pēc līguma parakstīšanas pauda: "Protams, esam gandarīti parakstīt šo salīdzinoši apjomīgo līgumu. Būsim priecīgi, sadarbojoties ar pasūtītāju, realizēt šo projektu, kas nākotnē  Jūrmalas iedzīvotājiem dos priekšrocības izmantot dažādus "Jūrmalas ūdens" pakalpojumus.

Projekta realizācijas termiņš ir salīdzinoši īss, bet, ņemot vērā to, ka mums ir savi resursi, kurus plānojam novirzīt no citiem projektiem, domājam darbus realizēt plānotajā termiņā."

PS "RERE VIDE 1" jau šobrīd Jūrmalā veic iepriekšējo līgumu izpildi. "Mēs jau ieskrējāmies ar iepriekšējo līgumu, tāpēc nav pamata apstāties vai samazināt tempu. Tā kā iepriekšējos līgumos esam jau salīdzinoši daudz paspējuši uzbūvēt, tad ir gan resursi, gan nav arī nekas pārlieku izaicinošs. Priekšā ir vesels gads, un jāsāk tik strādāt," tā  SIA "RERE VIDE" valdes priekšsēdētājs  Vjačeslavs Voropajevs.

Savukārt SIA "Binders" valdes priekšsēdētājs Aigars Sēja: "Jūrmalā mums šis ir pirmais šāda veida līgums, kas saistīts ar inženiertīklu izbūvi. Taču neesam šeit arī svešinieki - esam šeit izbūvējuši gana daudzas ielas. Bet ja runājam konkrēti par inžniertīklu izbūvi, respektīvi, ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu projektu, šis līgums mūsu izpratnē ir vērienīgs, un ceram, ka viss izdosies atbilstoši līgumam, labā kvalitātē."

SIA "Lakalme" valdes priekšsēdētājs Imants Ārgalis atklāj sava darba problēmas: "Tagad ir tāds diezgan grūts laiks, jo Latvijā tieši šobrīd tiek īstenoti ļoti daudz līgumu, kas saistīti ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi. Būvniekiem daudzviet pat trūkst pieredzējuša darbaspēka. Tāpēc mēs esam pat gatavi apmācīt, lai viņi pierastu pie precīzām līguma prasībām - darīsim visu, lai izdotos! Stingri, bet koleģiāli."

Mazāki apjomi īsākā laikā

SIA "Jūrmalas ūdens" vadība informē, ka pēc IV kārtas visu līgumu īstenošanas Jūrmalā centralizētie ūdensvada un kanalizācijas tīkli būs pieejami 98% iedzīvotāju jeb papildus aptuveni 7000 deklarēto jūrmalnieku. Pēc valdības līmenī izskanējušās informācijas kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūvei līdzekļi tiks piešķirti arī nākamajā ES fondu plānošanas periodā. Projektu ieviešanas vienības ekonomiste Anda Zaķe informē, ka tālākā attīstība būs atkarīga no piesaistāmo līdzekļu apjoma uz vienu iedzīvotāju, jo šobrīd ir noteikti finanšu griesti - tīklu izmaksas nedrīkst pārsniegt 3000 eiro uz vienu jaunā pakalpojuma saņēmēju. "Kompaktām pašvaldībām tas varētu nesagādāt problēmas, taču Jūrmala ir aptuveni 30 km gara un ar salīdzinoši nelielu iedzīvotāju blīvumu," pauž valdes priekšsēdētājs Jānis Daugavvanags.

Jau šobrīd daudzām pašvaldībām birokrātiskais slogs un sarežģītā iepirkumu procedūra radījusi nopietnus šķēršļus ES fondu apguvē. "Jūrmalā mēs to atrisinājām, sadalot būvapjomu trīs minētajos līgumos - tagad mums ir trīs dažādi būvnieki ar īsāku darbu termiņu un mazāku apjomu un, iespējams, arī kvalitatīvāku darbu, jo būvuzraugam būs vienkāršāk izsekot līdzi celtniecības darbiem," atzīst valdes locekle Ligita Maziņa.

Kā vēl viens ieguvums projekta sadalīšanai vairākos mazos apjomos minams tas, ka tagad būvdarbi notiks visā pilsētā, bet ātrāk tiks pabeigti - gads intensīva darba ar visām no tā izrietošajām problēmām, nevis ilgākā laika posmā vienā pilsētas rajonā pēc otra.

Jau iepriekš informējām Jūrmalas iedzīvotājus, ka, realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta”, 2020. gada maijā un jūnijā uzsākta šādu būvdarbu līgumu realizācija:

·         Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dzintaros un Majoros;

·         Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Buļļuciemā – Bulduros;

·         Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dubultos – Pumpuros;

·         Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Valteros un Krastciemā;

·         Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asaros.

Kopā projektā plānots uzbūvēt 82 km ūdensapgādes tīklu, 91 km sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklu un 19 kanalizācijas sūkņu stacijas. Kopējās projekta izmaksas ir vairāk nekā 53 miljoni EUR un tās tiks segtas no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un SIA „Jūrmalas ūdens” līdzekļiem.

Katra atsevišķā būvdarbu līguma izpildes termiņš ir 12 mēneši no darbu uzsākšanas datuma.

Aktuālākie jautājumi

Protams, jūrmalnieki, kuru ielās darbi jau ir uzsākti, izjūt īslaicīgos būvdarbu radītos apgrūtinājumus, kas saistīti ar rakšanas darbiem un satiksmes organizēšanu, taču būvniekiem saskaņā ar līgumu noteikumiem jānodrošina gan piekļuve īpašumiem, gan neatliekamā un operatīvā transporta piekļuve jebkuram īpašumam. Tomēr jāņem vērā, ka darbi objektā ne vienmēr ir vienkārši, jo ūdenssaimniecības komunikācijas jāiegulda vairāku metru dziļumā, bet ielas, kur tās jāizbūvē, ir šauras un ar jau esošām komunikācijām. Tāpēc aicinām iedzīvotājus izprast situāciju, kas vērsta uz ilgtermiņa ieguvumu – kvalitatīva ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu novadīšanas pakalpojuma saņemšanu aptuveni septiņiem tūkstošiem Jūrmalas iedzīvotāju.

Iedzīvotāji bieži vēršas SIA „Jūrmalas ūdens” un vaicā - kad raks manā ielā, vai arī, kad es varēšu pieslēgties jaunizbūvētajām komunikācijām. Sniedzam atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem.

Kad raks manā ielā?

Būvdarbu veicējs, uzsākot darbus, iesniedz būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, nosakot termiņus konkrētiem darbiem katrā ielā. Diemžēl šis grafiks nav „akmenī iecirsts” un mainās vairākkārt. Bieži tas nav atkarīgs ne no būvnieka, ne SIA „Jūrmalas ūdens”, bet citu apstākļu dēļ. Tādās situācijās laika grafiks tiek pārskatīts un mainīts. Var būt gadījumi, ka brigāde, kas rok vienā ielā, tiek pārcelta uz citu, lai nekavētu darbus, kamēr tiek risinātas „papīru lietas”. Līdz ar to darbu veikšanas laiks praksē var nedaudz atšķirties no plānotā.

Kad veikt darbus pagalmā?

Tīklu izbūvi savā pagalmā ikviens iedzīvotājs var veikt jau šobrīd, un pirmais solis ir tehnisko noteikumu pieprasīšana SIA „Jūrmalas ūdens” Tehniskajā daļā. Ūdenssaimniecības centralizētie tīkli projektā tiek nodrošināti līdz katra īpašuma robežai, ja tajā ir apbūve un mājsaimniecība, kurā deklarēts vismaz viens iedzīvotājs. SIA „Jūrmalas ūdens” kopā ar tehniskajiem noteikumiem bez maksas izsniedz arī ūdenssaimniecības komunikāciju izbūves shēmu darbiem pagalmā.  SIA „Jūrmalas ūdens” neizvirza specifiskas prasības attiecībā uz būvnieku - ikviens ir brīvs savā izvēlē izvērtēt iespējas un daļu darbu veikt saviem spēkiem vai pieaicināt būvnieku. Svarīgi atcerēties:  pēc tīklu izbūves tie jāuzrāda SIA "Jūrmalas ūdens" speciālistam atklātā tranšejā, lai viņš varētu pārliecināties, ka izpildījums atbilst izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Aicinām iedzīvotājus vispirms pārliecināties par tīklu izbūves atbilstību, un tikai tad veikt samaksu.

Kad es varu uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu?

Lai nodrošinātu ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas novadīšanas un atbilstošas attīrīšanas pakalpojumu, objekts ir jāizbūvē un jānodod ekspluatācijā viss kopumā. Tādēļ nepietiek ar to vien, ka būvnieks pabeidzis darbus vienā konkrētā ielā - ir nepieciešams pabeigt visus rakšanas darbus konkrētajā rajonā, veikt tiesību aktos noteiktās pārbaudes, saņemt atbildīgo iestāžu atzinumus un objektu nodot ekspluatācijā. Tas viss jāpaveic 12 mēnešu laikā no darbu uzsākšanas. Līdz ar to pilnvērtīga izbūvēto ūdenssaimniecības tīklu izmantošana tiks uzsākta 2021. gada maijā / jūnijā (pirmajai būvdarbu līgumu grupai) un 2021. gada nogalē (tikko parakstītajiem būvdarbu līgumiem). Kad ielas objekts būs nodots ekspluatācijā,  iedzīvotāji, kuri izbūvējuši komunikācijas savā pagalmā, varēs pārslēgt tās no decentralizētās sistēmas uz centralizēto un saņemt SIA „Jūrmalas ūdens” pakalpojumu.

Vai obligāti jāpieslēdzas?

SIA „Jūrmalas ūdens”, realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu, nodrošina iespēju pieslēgties ūdenssaimniecības tīkliem un lietot ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas novadīšanas un atbilstošas attīrīšanas pakalpojumu. Iedzīvotāji, kas izvēlas saglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu, ir atbildīgi par savā mājsaimniecībā radīto notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, lai nepieļautu situāciju, ka neattīrīti notekūdeņi nonāk vidē. Pašvaldības prasības, kas papildina valstī noteiktās, definētas 24.05.2018. Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.20 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”. Saistošie noteikumi nosaka divus būtiskus pienākumus ikvienam nekustamā īpašuma īpašniekam:

1.         Pārliecināties par krājtvertnes (izsmeļamās bedres) hermētiskumu, jo saistošo noteikumu prasība ir: „35. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nodrošina tās atbilstību šo saistošo noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim.”

2.         Iesniegt apliecinājumu par decentralizētās kanalizācijas sistēmās reģistrāciju: „36. Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2019.gada 31.decembrim iesniedz Jūrmalas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu (3.pielikums).”

Tāpēc, izvērtējot pieslēgšanās izmaksas centralizētajiem tīkliem iepretī neattīrītu notekūdeņu novadīšanai vidē, aicinām būt atbildīgiem ne tikai pret savu un savu tuvāko veselību, bet arī vidi, kurā visi dzīvojam, jo Jūrmalai kā  kūrortpilsētai tas ir sevišķi nozīmīgi. Arvien vairāk apzinoties situāciju pašvaldībās un valstī kopumā, kad neattīrīti notekūdeņi nonāk vidē, gan pārbaudes, gan sodi par pārkāpumiem, visticamāk, pieaugs. Jau šobrīd intensīvi tiek kontrolēti gan asenizācijas, gan sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji. Nākamā kategorija būs atbildīgās iestādes un iedzīvotāji.

Drīzumā tiks uzsākta tīklu izbūve Priedainē

Atgriežoties pie septembra nogalē noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, vēršam Priedaines iedzīvotāju uzmanību uz to, ka ilgi veiktā iepirkuma procedūra beidzot ir sekmīgi noslēgusies un tiks uzsākta tīklu izbūve Priedainē. Tīklu izbūvi šajā rajonā paredz būvdarbu līgums „Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Bražciems – Bulduri”. Būvniekam jāveic tīklu izbūves darbi pa ielām, ūdensvada pievadus un sadzīves kanalizācijas atzarus izbūvējot līdz īpašuma robežai. Aicinām ne tikai Priedaines, bet arī citu Jūrmalas rajonu iedzīvotājus, kurus skar ūdenssaimniecības tīklu izbūve (darbu karte pieejama www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts) pārliecināties par sava pievada un atzara atrašanās vietām, lai maksimāli vienkāršotu pieslēguma izbūvi un varbūt arī, saīsinot trasi, samazinātu izmaksas. Šobrīd vēl ir iespējams pievadu un atzaru vietas mainīt (šādā gadījumā jāsazinās ar SIA „Jūrmalas ūdens” Projekta ieviešanas vienību vai ar būvdarbu veicējiem, iesniedzot rakstveida iesniegumu, norādot vēlamo pieslēguma vietu tīklu izbūves shēmā. Jāatceras, ka brīdī, kad jūsu ielā parādās traktors, risināt šo jautājumu jau var būt par vēlu. Tāpēc aicinām neatlikt neskaidro jautājumu risināšanu uz pēdējo brīdi un laikus interesēties par darbiem sava īpašuma tuvumā. 


 Iesūtīts: 2020.09.30 10:39
Pilnsabiedrība RERE Vide 1 paraksta būvdarbu līgumu Bražciems-Bulduri
Pilnsabiedrība RERE Vide 1 paraksta būvdarbu līgumu Bražciems-Bulduri 
SIA Binders paraksta līgumu Sloka un Vaivari
SIA Binders paraksta līgumu Sloka un Vaivari 
SIA Ostas celtnieks paraksta līgumu Asari-Ķemeri
SIA Ostas celtnieks paraksta līgumu Asari-Ķemeri 
Būvuzraudzību nodrošinās SIA LAKAMLE
Būvuzraudzību nodrošinās SIA LAKAMLE 
   
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »