Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Pilsētas ielās noris aktīvi būvniecības darbi

Šobrīd, realizējot SIA „Jūrmalas ūdens” projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” būvdarbu līgumus, pilsētā vairākos rajonos noris aktīvi būvdarbi, kuru rezultātā iedzīvotājiem tiks nodrošināti centralizētie ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas novadīšanas pakalpojumi. Iedzīvotāju un SIA “Jūrmalas ūdens” ilgi gaidītais būvdarbu periods ir sācies un daudzās pilsētas ielās darbi ir klāt — ir nospraustas trases, uzsākta seguma demontāža un rakšanas darbi. Kaut arī būvdarbi katrā konkrētā ielā vai rajonā rada zināmas neērtības pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, tie ir īslaicīgi, bet ieguvums pēc tīklu izbūves būs vērtējams ilgtermiņā. Lūdzam iedzīvotājus būt iecietīgiem un ievērot būvnieku izliktās satiksmes kustības organizācijas zīmes, jo atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem, būvniekam ir jānodrošina piekļuve īpašumam un pēc darbu pabeigšanas ielas segums jāsakārto ne sliktākā stāvoklī, kāds tas bija pirms darbu uzsākšanas. Darbu izpildi ielās uzrauga gan SIA “Jūrmalas ūdens”, gan pašvaldības atbildīgie dienesti.

Pēc paziņojumiem par pirmajiem noslēgtajiem būvdarbu līgumiem SIA “Jūrmalas ūdens” saņem daudz tālruņa zvanu ar jautājumiem par to, kad darbi tiks veikti konkrētās ielās, rajonos. Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar SIA “Jūrmalas ūdens” mājas lapā www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts ar tīklu sadalījumu pa līgumiem. Pagaidām ir noslēgti aptuveni puse no plānotajiem būvdarbu līgumiem, jo atlikušajiem pieciem plānotajiem līgumiem noris iepirkuma procedūra

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” šobrīd tiek īstenoti 5 apjomīgi būvdarbu līgumi.

Līguma “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dubulti — Pumpuri” darbi šobrīd noris:

Rudzu ielā

Slokas ielā no Rautenberga ielas līdz Ražas ielai

Slokas ielā no Lielupes ielas līdz Salas ielai

Poruka prospektā

Kr.Valdemāra ielā

Abavas ielā

Lubānas ielā

Rudzu ielā no Slokas ielas līdz Ciļņu ielai

Salas ielā

Lūšu ielā

Ezeru ielā

Svitenes ielā

Alauksta ielā

‌Usmas ielā

‌Pērses ielā

‌Sedas ielā

‌Mūsas ielā

Līguma "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Buļļuciems — Bulduri" darbi šobrīd noris:

Viestura ielā

Dārzkopības ielā

Ķemeru ielā

Līguma "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dzintari un Majori" darbi šobrīd noris:

Miera ielā

Viktorijas ielā

Sudraba ielā

Šarlotes ielā

Edinburgas prospektā

Zvejas ielā

‌Jaunedinburgas ielā

Līguma “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Valteros un Krastciemā” darbi šobrīd noris:

Aveņu ielā, no Olgas ielas līdz Rubeņu ielai

Rubeņu ielā no Valteru prospekta

Gulbju ielā no Valteru prospekta līdz Rubeņu ielai

Grīvas ielā no Ķīšu ielas

Rītupes ielā

Salas ielā

‌Slokas ielā

Līguma “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asari” darbi noris:

Medņu ielā

Dāvja ielā

Daugavas ielā

SIA “Jūrmalas ūdens” izbūvēs ūdenssaimniecības tīklu un pievadu / atzaru līdz Jūsu īpašuma robežai. Aicinām izmantot iespēju un pieslēgt mājsaimniecību ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Lai to izdarītu, Jums nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus SIA “Jūrmalas ūdens” Tehniskajā daļā (tālrunis 67811363, e-pasts tehniskadala@jurmalasudens.lv). Tehniskie noteikumi kopā ar pagalma tīklu izbūves shēmu tiek izdoti bez maksas.

Atgādinām — ja nekustamajā īpašumā tiek radīti sadzīves notekūdeņi, atbilstoša notekūdeņu attīrīšana ir Jūsu kā īpašnieka atbildība, saskaņā ar 24.05.2018. Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk — saistošie noteikumi). Ja par Jūsu īpašumu vēl nav iesniegts pirmreizējais decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājums (saistošo noteikumu 36. punkts), aicinām to izdarīt nekavējoties. Neskaidrību gadījumā, lūgums sazināties ar SIA “Jūrmalas ūdens” (tālrunis 67811381, e-pasts gints.daksa@jurmalasudens.lv).

Papildus atgādinām, ka saistošo noteikumu 35. punkts nosaka: “Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nodrošina tās atbilstību šo saistošo noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim”.

Izmantojiet iespēju, izbūvējiet tīklus pagalmā un kļūstiet par SIA “Jūrmalas ūdens” pakalpojumu saņēmēju! Tādējādi, veiksiet ieguldījumu sava īpašuma lab­iekārtošanā, saņemsiet augstas kvalitātes dzeramo ūdeni mājsaimniecībā un  atbrīvosieties no rūpēm par notekūdeņu attīrīšanu. Noslēdzot pakalpojumu līgumu, par atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu pirms to atkārtotas nonākšanas atpakaļ vidē rūpēsies SIA “Jūrmalas ūdens”. Tīru vidi sev apkārt nodrošināsim kopā!


 Iesūtīts: 2020.07.02 10:15
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »