Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Parakstīti būvdarbu līgumi ūdenssaimniecības tīklu izbūvei Valteru un Krastciema kā arī Asaru rajonā

Aprīļa nogalē SIA “Jūrmalas ūdens” noslēdzis divus apjomīgus būvdarbu līgumus “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Valteri un Krastciems” un “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asari”. Abos līgumos kopā jāizbūvē 18.3 km ūdensapgādes tīkla, 18.6 km pašteces kanalizācijas tīkla, 0.8 km kanalizācijas spiedvada un  3 kanalizācijas sūkņu stacijas. Kartogrāfiskais materiāls par katrā līgumā ietvertajām ielām ir ievietots SIA “Jūrmalas ūdens” interneta mājas lapā www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts apakšsadaļā Kartes (http://www.jurmalasudens.lv/?ct=kartes). Darbu izpildes termiņš paredzēts 12 mēneši katram no būvdarbu līgumiem, skaitot no darbu uzsākšanas dienas, kas plānota maijā. Detalizētāks laika grafiks par darbiem katrā atsevišķā ielā būs pieejams maijā, uzsākot darbus.

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” šobrīd noslēgti vēl trīs līgumi:

1. “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dubulti – Pumpuri”, kura darbu uzsākšanas datums noteikts 2020. gada 30. aprīlis;

2. “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dzintari un Majori”, kura darbu uzsākšanas datums noteikts 2020. gada 7. maijs;

3. “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Buļļuciems – Bulduri”, kura darbu uzsākšanas datums noteikts 2020. gada 7. maijs.

Līdz ar to paredzams, ka būvdarbi Jūrmalā šovasar skars daudzus rajonus un ielas, tomēr aicinām Jūrmalas iedzīvotājus būt saprotošiem pret īslaicīgām neērtībām, jo pēc iedzīvotāju zvaniem, ko saņemam katru dienu, brīdis, kad īpašumu varēs pieslēgt ūdenssaimniecības tīkliem tika gaidīts sen.

Ūdenssaimniecības tīklu izbūve paredzēta līdz nekustamā īpašumu robežai, līdz ar to aicinām iedzīvotājus, kurus skars komunikāciju izbūve, pārliecināties par sava ūdensvada pievada un sadzīves kanalizācijas novadīšanas atzara atrašanās vietu. Daudzi jūrmalnieki ir saskaņojuši pievadu un atzaru izvietojumu, lai vēlāk, kad tīklu izbūve būs jāveic pagalmā, tā būtu iespējami ērta un līdz ar to izmaksu ziņā lētāka. Vēršam jūrmalnieku uzmanību uz to, ka jau šobrīd ir iespējams pieprasīt SIA “Jūrmalas ūdens” tehniskos noteikumus un līdz ar tiem saņemt arī darba shēmu, kas nosaka tīklu izbūvi pagalmā. Informācija par tehnisko noteikumu saņemšanu pieejama SIA “Jūrmalas ūdens” tehniskajā daļā pa tālruni 67811363 vai e-pastā tehniskadala@jurmalasudens.lv. Realizējot Eiropas Savienības fondu projektu, iedzīvotājiem tehniskie noteikumi un darba shēma tiek nodrošināta bez maksas, līdz ar to sniedzot iedzīvotājiem atbalstu, administratīvā sloga mazināšanai realizējot pieslēgumu savā īpašumā. Laikus plānojot izmaksas tīklu izbūvei pagalmā, izdevumus iespējams ieplānot un izvērtēt kādu darbu apjoma daļu var veikt pašu spēkiem. Tāpēc SIA  “Jūrmalas ūdens” pēc tīklu izbūves aicina ikvienu Jūrmalas iedzīvotāju izmantot iespēju pieslēgties ūdenssaimniecības pakalpojumiem, jo investīcijas ir palīdzējušas nodrošināt kvalitatīvu un drošu pakalpojumu gan piegādājot dzeramo ūdeni, gan novadot un atbilstoši attīrot sadzīves kanalizāciju.

Gadījumā, ja Jūsu īpašumā tiek radīti sadzīves notekūdeņi, atgādinām, ka ir spēkā Jūrmalas pilsētas domes 24.05.2018. saistošie noteikumi Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”, kas nosaka nekustamā īpašuma īpašniekam pienākumu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu iesniegt SIA “Jūrmalas ūdens”. Ja tas vēl nav izdarīts, aicinām šo jautājumu Jūsu īpašumā sakārtot, jo par tā neizpildi noteikta administratīvā atbildība.


 Iesūtīts: 2020.05.05 11:42
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »