Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Parakstīts būvdarbu līgums ūdenssaimniecības tīklu izbūvei Dubulti-Pumpuri rajonā

Pirmdien, 23. martā tika parakstīts projekta “Jūrmalas Ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” būvdarbu līgums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dubulti – Pumpuri”. “Tas ir patiesi ļoti gaidīts brīdis, kad pēc garās iepirkuma procedūras un Iepirkuma uzraudzības biroja atļaujas varam parakstīt iepirkuma līgumu, kas ļaus uzsākt reālu būvniecību,” pauž SIA “Jūrmalas ūdens” valdes priekšsēdētājs Jānis Daugavvanags, “Zinu, ka šo brīdi gaidīja arī ļoti daudzi jūrmalnieki, un varu viņiem tikai pateikties par pacietību un izpratni, gaidot šo nozīmīgo brīdi!”

Būvdarbu līgums paredz ūdenssaimniecības tīklu izbūvi atsevišķās ielās un rajonos, kur iepriekš SIA “Jūrmalas ūdens” tīkli nebija pieejami. Sīkāka informācija ir pieejama kartē (http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/u1_k1_majori_krastciems_1_2_dala.pdf), kā arī SIA “Jūrmalas ūdens” interneta vietnē www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts. Līgumā kopā paredzēts izbūvēt 7.8 km ūdensapgādes tīklu, 11.6 km sadzīves kanalizācijas pašteces vadu, 1.5 km kanalizācijas spiedvadu un 6 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Būvdarbu līgums jāīsteno viena gada laikā no darbu uzsākšanas, tas nozīmē, ka gaidāmā būvdarbu sezona būs saistīta ar satiksmes ierobežojumiem un citām neērtībām. Tomēr precīza informācija, kas interesē daudzus jūrmalniekus – kad raks manā ielā? – būs zināma tuvākajā laikā, kad būvdarbu veicējs iesniegs plānoto darbu īstenošanas laika grafiku.

Ūdenssaimniecības tīklu izbūve paredzēta līdz nekustamo īpašumu robežai, līdz ar to aicinām iedzīvotājus, kurus skars komunikāciju izbūve, pārliecināties par sava ūdensvada pievada un sadzīves kanalizācijas novadīšanas atzara atrašanās vietu. Daudzi jūrmalnieki ir saskaņojuši pievadu un atzaru izvietojumu, lai vēlāk, kad tīklu izbūve būs jāveic pagalmā, tā būtu iespējami ērta un līdz ar to izmaksu ziņā lētāka.

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” būvdarbu līgums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dubulti – Pumpuri” ir kā nākamais aiz būvdarbiem Buļļuciemā, kas tika veikti laika periodā no 2016. līdz 2017. gadam. Iepirkuma procedūra ir noslēgusies arī sekojošiem būvdarbu līgumiem:

  • Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Valteri un Krastciems,
  • Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dzintari un Majori;
  • Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Buļļuciems – Bulduri

līdz ar šo līgumu noslēgšana sekos tuvākajā laikā. Kartogrāfiskais materiāls par šiem rajoniem pieejams www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts apakšsadaļā Kartes (http://jurmalasudens.lv/zkartes/projekta_iv_karta_12_2019.html ). Tomēr par katra līgumu noslēgšanu noteikti būs pieejama arī sīkāka informācija.

Nedaudz atskatoties pagātnē, jāatzīst, ka būtiska ūdenssaimniecības sistēmas paplašināšana, kas veikta ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu, veikta laika periodā no 2001. gada līdz šim brīdim, jo realizētas vairākas izmaksu un darba apjoma ziņā vērienīgas projekta kārtas.

1.      Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības I kārtā pamatā izbūvēti vai rekonstruēti lielie objekti – izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Slokā, izbūvēta jauna atdzelžošanas stacija Kauguros, atjaunotas atdzelžošanas stacijas Dzintaros un Jaundubultos, atjaunotas ūdenstorņos uzstādītās sistēmas Dzintaros un Ķemeros, kā arī veikta neliela apjoma tīklu paplašināšana (13.6 km ūdensapgādes un 6.9 km kanalizācijas tīklu).

2.      Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības II kārtā uzsvars tika likts uz dzeramā ūdens sagatavošanas staciju izbūvi, uzstādot nanofiltrācijas iekārtas Dzintaros, Jaundubultos, kā arī Jaundubultos, izbūvētas jaunas ūdens sagatavošanas stacija Ķemeros, veikta maģistrālo tīklu izbūvi Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos, kā arī veikta plaša ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Kauguru – Slokas, Mellužu – Valteru un  rajonā nodrošinot tīklu pieejamību jau līdz privātīpašuma robežai.

3.      Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības III kārtā bija tikai viens uzsvars – tīklu pieejamība. Līdz ar to sadalošie tīkli līdz privātīpašuma robežai tika izbūvēti Mellužu – Asaru un Ķemeru rajonā.

Šobrīd līdz ar Buļļuciema posma izbūvi projekta IV kārtā SIA “Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības attīstībā apguvis 73,4 milj. eiro un vēl projekta IV kārtā līdz 2022. gadam plānots apgūt 45,3 milj. eiro. Ja salīdzina ūdenssaimniecības tīklu pārklājumu pirms (74% no Jūrmalas iedzīvotājiem) un pēc projekta atsevišķo kārtu izbūves (87% no Jūrmalas iedzīvotājiem) redzams pamatojums ieguldītajiem struktūrfondu līdzekļiem.

Jāpiebilst, ka par Eiropas Savienības Kohēzijas fondu līdzekļiem izbūvētie centralizētie kanalizācijas un ūdenssaimniecības tīkli deva iespēju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināt ļoti lielam Jūrmalas iedzīvotāju skaitam. Sekmīgie projekta izpildes rezultāti parāda, ka iedzīvotāji to izmanto. Tādējādi savstarpēji sadarbojoties ir iespējams nodrošināt vides prasību izpildi gan mūsu pilsētā, gan valstī kopumā, jo pirms notekūdeņu nonākšanas atpakaļ vidē, tie tiek atbilstoši attīrīti.

SIA  “Jūrmalas ūdens” pēc tīklu izbūves aicina ikvienu Jūrmalas iedzīvotāju izmantot iespēju pieslēgties ūdenssaimniecības pakalpojumiem, jo investīcijas ir palīdzējušas nodrošināt kvalitatīvu un drošu pakalpojumu gan piegādājot dzeramo ūdeni, gan novadot un atbilstoši attīrot sadzīves kanalizāciju. 


 Iesūtīts: 2020.03.25 08:39
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »