Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Regulators uzklausīja jūrmalnieku viedokļus

SIA “Jūrmalas ūdens” 15. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķināšanas metodiku. Pirms svētkiem, 15. novembrī, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) Jūrmalas pilsētas domē organizēja iedzīvotāju uzklausīšanas sanāksmi, kura bija itin pulka apmeklēta.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs pašlaik ir 2,61 EUR /m3,  plānotais - 2,87 EUR /m3 (pieaugums - 9,9%). Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020. gada 30.janvāri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar izmaksu celšanos kopš 2012. gada. Izmaksas ir būtiski pieaugušas visos posteņos. Taču, kā uzsvēra gan Regulatora, gan SIA “Jūrmalas ūdens” pārstāvji, tarifa projektā minētās summas vēl var mainīties. Tieši tāpēc arī tika organizēta minētā sanāksme – lai uzklausītu argumentētus viedokļus.

Izmaksu pieauguma iemesli saistīti gan ar kopējām, uz visām nozarēm attiecināmām tendencēm valstī (piemēram, vidējās algas pieaugums vidēji valstī par 8% salīdzinājumā ar 2017.gadu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devēja daļas pieaugums, ar šīm izmaiņām saistītais ārpakalpojumu izmaksu pieaugums u. c.), gan veikti iekārtu un inženiertīklu remontdarbi, atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma prasībām intensīvi veikta komercuzskaites mēraparātu iegāde un uzstādīšana. Tāpat ir pieaugusi sociālā nodokļa, dabas resursa nodokļa, akcīzes nodokļa, transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa likme, pieaugusi elektroenerģijas iegādes cena, ir mainījušās elektroenerģijas sadales pakalpojuma izmaksas, veiktas izmaiņas obligātās iepirkuma un jaudas kompetencēs. Ir pieaugušas materiālu un ārpakalpojumu izmaksas.Regulatora un pašvaldību apstiprinātie (arī iesniegtie) jaunie tarifi un iedzīvotāju blīvums. Pašvaldībās tarifu atšķirības nosaka pakalpojumu sniegšanas nosacījumi - reljefs, apbūve, pakalpojumu lietotāju daudzums, blīvums u.t.t. Šeit uzskatāmi redzams, kāda ir iedzīvotāju blīvuma un tarifu korelācija. Tāpat ļoti būtisks i ražošanas uzņēmumu skaits konkrētajā pašvaldībā. Jūrmalā tādu gandrīz nav.

Tā kā SIA “Jūrmalas ūdens” par savu dzimšanas gadu uzskata 1965.gadu, kad tika izveidots Jūrmalas pilsētas Komunālo uzņēmumu kombināta Ūdensvada un kanalizācijas iecirknis, tad tas nozīmē, ka liela daļa ūdensvada un kanalizācijas sistēmu ir 30 - 50 gadu vecas un vecākas. Līdz ar to nepārtraukti uzņēmumam ir ne tikai jāveic plānotie, bet arī ārkārtas remontdarbi. Par to biežumu var pārliecināties gan uzņēmuma mājaslapas sadaļā “ziņojumi”, gan sekojot uzņēmuma kontiem Facebook un Twitter.

Šobrīd Jūrmalā ir 13 dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas: 5 ir atdzelžošanas stacijas, 4 – jonu apmaiņas un 4 – membrānu tehnoloģijas iekārtas.

Jauns uzrāviens ūdenssaimniecības attīstībā Jūrmalā ir sācies tikai pirms 20 gadiem, kad “Jūrmalas ūdens” sāka apgūt pieejamos Eiropas Savienības fondus.

Pēdējos 7 gados Jūrmalas centralizēto ūdensvada  un kanalizācijas sistēmu attīstība ir bijusi visai strauja. Ūdensvads 2012.g. bija 195.7 km, bet 2019.g.- 303,365km. Starpība ir 107.665 km jeb 35% vairāk. Kanalizācija 2012.g. - 177,3 km un 2019.g.= 271,234 km. Starpība - 93.934 km jeb 34% vairāk. Sūkņu stacijas 2012.g.= 20 ; 2019.g.= 36.  – gandrīz divtik.

Projekta I kārtā “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” ID 2001/LV/16/P/PE/008 paveiktais (2001. – 2009. gads):

 • izbūvēta jauna dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija Kauguros;
 • izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Slokā;
 • renovēti pašteces kanalizācijas cauruļvadi 4,4 km garumā, veikta tīklu skalošana un CCTV izpēte 64 km garumā;
 • izbūvēti 13,6 km ūdensapgādes tīklu un 6,9 km sadzīves kanalizācijas tīklu Lielupē-Dzintaros, Pumpuros-Jaundubultos un Slokā;
 • veikta ūdenstorņa un atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija Dzintaros
 • veikta atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija un otrā pacēluma sūknētavas ar rezervuāru celtniecība Jaundubultos;
 • izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija Tūristu ielā, veikta sūkņu staciju rekonstrukcija Apes, Upes un Sēravotu ielās;
 • veikta Ķemeru ūdenstorņa tehniskā rekonstrukcija.

Projekta II kārtā “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta” 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/021 paveiktais (2009. – 2013. gads):

 • izbūvēta jauna ūdens atdzelžošanas stacija Ķemeros, kā arī ar nanofiltrācijas iekārtām papildinātas 3 ūdens atdzelžošanas stacijas Kauguros, Dzintaros un Jaundubultos;
 • veikta 18,7 km ūdensapgādes un 16,3 km sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklu paplašināšana un 2 jaunu sūkņu staciju izbūve Kauguros un Slokā;
 • veikta 28,4 km ūdensapgādes un 9,7 km sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklu paplašināšana un 2 jaunu sūkņu staciju izbūve Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos;
 • veikta 15,6 km ūdensapgādes un 13,8 km sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklu paplašināšana un 2 jaunu sūkņu staciju izbūve Mellužos un Valteros.

Projekta III kārtā “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” 3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/005 paveiktais (2014. – 2016. gads):

 • veikta 6,7 km ūdensapgādes un 13,2 km sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklu paplašināšana un 3 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Ķemeros ;
 • veikta 29,2 km ūdensapgādes un 32,8 km sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklu paplašināšana un 3 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Mellužos un Asaros.

2016.gadā uzsākta projekta IV īstenošana, kas jāpabeidz līdz 2022. gadam. Projektā plānots izbūvēt tīklus atsevišķos rajonos un ielās, kur līdz šim ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu pārklājuma nav. Tīklu izbūvei izstrādāti vairāki būvprojekti, kas sadalīti 4 blokos - Buļļuciems, Priedaine — Majori, Majori — Krastciems un Krastciems — Ķemeri.

Līdz šim brīdim izbūvēti ūdenssaimniecības tīkli Buļļuciemā, pabeigta būvprojektu izstrāde būvdarbiem Priedaine-Majori un Majori — Krastciems rajonos, kā arī tuvākajā laikā tiks pabeigta būvprojekta izstrāde Krastciems – Ķemeri rajonam.

Projekta IV kārtas “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” 5.3.1.0/16.I/014 apjomi pa būvprojektu blokiem:

 • ūdensapgādes tīkli 3,5 km un kanalizācijas tīkli 3,5 km, kā arī 2 kanalizācijas sūkņu stacijas Buļļuciemā, kas jau nodots ekspluatācijā 2017. gada jūnijā;
 • ūdensapgādes tīklus 32 km, kanalizācijas tīklus 32 km un 5 kanalizācijas sūkņu stacijas Priedainē – Majoros;
 • ūdensapgādes tīklus 26 km, kanalizācijas tīklus 29 km un 6 kanalizācijas sūkņu stacijas Majoros – Krastciemā;
 • ūdensapgādes tīklus 32 km, kanalizācijas tīklus 26 km un 6 kanalizācijas sūkņu stacijas Krastciemā – Ķemeros.


Šobrīd līdz ar Buļļuciema posma izbūvi SIA “Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības attīstībā apguvis 73,4 milj. eiro un vēl projekta IV kārtā līdz 2022. gadam plānots apgūt 45,3 milj. eiro.


Projekta kārta/ finansējums

ES Kohēzijas fonds

Jūrmalas pilsētas dome

SIA “Jūrmalas ūdens”

Valsts budžets

KOPĀ

JŪA I kārta

10,7

3,3

10,35

0,95

25,3

JŪA II kārta

17,2

5,4

4,6

0

27,2

JŪA III kārta

8,6

6,3

4,2

0

19,1

JŪA IV kārta (plānots)

23,9

0

23,2

0

47,1

KOPĀ

60,4

15,0

42,35

0,95

118,7

 

Jāpiebilst, ka par Eiropas Savienības Kohēzijas fondu līdzekļiem izbūvētie centralizētie kanalizācijas un ūdenssaimniecības tīkli deva iespēju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināt ļoti lielam Jūrmalas iedzīvotāju skaitam. Sekmīgie projekta izpildes rezultāti parāda, ka iedzīvotāji to izmanto. Tādējādi savstarpēji sadarbojoties ir iespējams nodrošināt vides prasību izpildi gan mūsu pilsētā, gan valstī kopumā, jo pirms notekūdeņu nonākšanas atpakaļ vidē tie tiek atbilstoši attīrīti.

 

 
 Iesūtīts: 2019.11.25 13:30
Sanākušie jūrmalnieki uzklausīja prezentāciju
Sanākušie jūrmalnieki uzklausīja prezentāciju 
Ieva Rozentāle, Regulatora pārstāve
Ieva Rozentāle, Regulatora pārstāve 
Aivars Kamarūts, SIA
Aivars Kamarūts, SIA "Jūrmalas ūdens" projekta ieviešanas vienības vadītājs 
    
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »