Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Godināti labākie ES fondu projekti "REGIOSTARS LATVIJA 2019"

2019. gada 29. maijā Finanšu ministrija izraudzīja labākos inovatīvos un iedvesmojošos Eiropas Savienības fondu līdzfinansētos projektus. Konkursa mērķis bija popularizēt labās prakses piemērus ES fondu finansējuma ieguldīšanā valsts attīstībā. Rezultātā tika godināti projekti, kas ceļ vietējās sabiedrības labklājības līmeni un vienlaikus izglīto un iedvesmo citus projektu realizētājus Latvijā un citur Eiropā.

Šogad balvai tika izvirzīti projekti piecās kategorijās, izceļot būtiskās jomas ES reģionālās politikas nākotnei:

-   Gudra izaugsme: Digitālo pārmaiņu veicināšana;

-   Ilgtspējīga izaugsme: Zaļās, zilās un pelēkās infrastruktūras savienošana;

-   Iekļaujoša izaugsme: Cīņa pret nevienlīdzību un nabadzību;

-   Pilsētu attīstība: Pret klimata pārmaiņām noturīgu pilsētu veidošana;

-   Gada aktuālā tēma: Veselības aprūpes pakalpojumu modernizēšana.

SIA “Jūrmalas ūdens” realizētais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” (Projekta ID Nr. 3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/005) kā vienīgais ūdenssaimniecības infrastruktūras objekts tika godināts nominācijā “Zaļās, zilās un pelēkās infrastruktūras savienošana”

Kā būtiskākie konkursa vērtēšanas kritēriji tika izvirzīti:

- Inovatīvas projekta īpašības: projektiem bija nepieciešams demonstrēt jaunas pieejas, jaunas organizatoriskās metodes vai jaunu vai būtiski uzlabotu preču vai pakalpojumu izstrāde;

-  Labi projekta rezultāti un ietekme: projektiem bija jādemonstrē to ietekme uz attiecīgo tematisko jomu un teritoriju, kā arī jādemonstrē to rezultāti attiecībā pret sākotnēji noteiktajiem mērķiem un izvirzītajām prasībām;

-  Projekta finansiālā stabilitāte: projektiem jādemonstrē to finansiālā ilgtspēja pēc (sākotnējā) ES finansētā projekta perioda beigām un to nākotne kā patstāvīgām iniciatīvām vai projektiem;

-  Pārnesamība un iespēja atkārtot: projekta jādemonstrē, ka tas ir labas prakses piemērs plašākā (ES) kontekstā un ka tas iedvesmojis/iedvesmo citus reģionus, piemēram, starpreģionu sadarbībā vai apmaiņā ar citiem projektiem tajā pašā tematiskajā jomā.

“Atjaunotas izglītības, veselības aprūpes, kultūras iestādes, atbalsts uzņēmējdarbībā, infrastruktūrā, ieguldījums cilvēku prasmēs, tie ir tikai daži piemēri, kur redzams Eiropas Savienības ieguldījums mūsu valstī. Aiz realizētajiem ES fondu projektiem stāv cilvēki, kuri izauklējuši projektu idejas un projektu rezultāti sniedz reālus ieguvumus Latvijas iedzīvotāju dzīvēs. Godināsim un pateiksimies izcilākajiem ES fondu projektu realizētājiem mūsu valstī,” uzsver Finanšu ministrs Jānis Reirs.


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
 Iesūtīts: 2019.06.03 15:58
Projektu godināšanas pasākums
Projektu godināšanas pasākums 
      
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »