Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Ūdenssaimniecības attīstības projekti un darba efektivitātes paaugstināšana

Kā atzīst SIA “Jūrmalas ūdens” valdes priekšsēdētājs Jānis Daugavvanags, tad joprojām svarīgākais darbs ir projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” tālāka virzība, lai jau pārskatāmā nākotnē varētu nodrošināt centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pakalpojuma pieejamību gandrīz visiem jūrmalniekiem. Diemžēl šobrīd projekta virzība ir aizkavējusies iepirkumu procesā, taču gan SIA “Jūrmalas ūdens” vadības, gan uzņēmuma Projekta ieviešanas vienības speciālisti ir noskaņoti darīt visu, lai jau šogad uzsāktu realizēt nākamos projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” objektus un ieplānotos darbus.

Turpinās projekta realizācija

Jūrmalnieki jau ir informēti, ka kādu laiku atpakaļ ir pabeigta tehnisko projektu izstrāde pirmajam posmam Priedaine-Majori rajonā: izstrādāti projekti 29 km ūdensapgādes un 32 km kanalizācijas tīkliem, kā arī piecām jaunām kanalizācijas sūkņu stacijām. Tāpat ir pabeigta tehnisko projektu izstrāde otrajam posmam Majori-Krastciems rajonā: izstrādāti projekti 27 km ūdensapgādes un 34 km  kanalizācijas tīkliem un 9 jaunām kanalizācijas sūkņu stacijām. Uzsākta tehniskā projekta izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Krastciems-Ķemeri rajonā.

Jūrmalai vēsturisks notikums būs brīdis, kas tiks uzsākta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Priedainē. Līdz šim šis pilsētas rajons ir bijis pabērna lomā – tajā nav ne centralizētā ūdensvada, ne kanalizācijas. Iedzīvotāji, lai arī ir izbūvējuši ūdensvada urbumus, nevar lepoties ar kvalitatīvu ūdensapgādi – sliktā ūdens kvalitāte bojā ne tikai sadzīves tehniku, bet arī ietekmē ūdens garšu. Paredzēts, ka arī Priedaine tiks pieslēgta pilsētas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un šeit  būs nodrošināta tikpat augsta ūdens kvalitāte kā citviet Jūrmalā.

Ūdenssaimniecības attīstības projektu II, III un IV (Buļļuciemā) kārtās izbūvētajiem ūdensapgādes tīkliem 2018.gadā pieslēgušies 1220 iedzīvotāji un sadzīves kanalizācijas tīkliem 1090 iedzīvotāji. Kopā visos projektos līdz šim ūdensapgādes tīkliem pieslēgušies 4820 Jūrmalas iedzīvotāju un sadzīves kanalizācijas tīkliem 4575 iedzīvotāji.

Attīstības projekta veiksmīga realizācija ir būtiska ne tikai SIA “Jūrmalas ūdens”, bet arī pilsētas attīstībai – tiek uzlabota infrastruktūra un tiek nodrošināta kvalitatīva dzīvesvieta. Lai to nodrošinātu maksimāli augstā līmenī, SIA “Jūrmalas ūdens” aicina iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties Ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācijā jau plānošanas periodā un, kā to dara jau daudzi jūrmalnieki, palīdzēt projektētājiem iezīmēt ūdensvada un kanalizācijas sistēmu pieslēgumu vietas māju iedzīvotājiem izdevīgākajā vietā.

Līdztekus attīstības projektu realizācijai, SIA “Jūrmalas ūdens” uzsāk veco kanalizācijas un ūdensvada sistēmas remontdarbus, jo daudzviet tiek ekspluatēti tīkli, kas izbūvēti vēl pagājušā gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados.

Ielūkojoties tālākā nākotnē, ir skaidrs, ka SIA “Jūrmalas ūdens” pēc attīstības projektu realizācijas būs jāķeras klāt esošo centralizēto tīklu pārbūvei un remontam. Jau šobrīd vairākos pilsētas rajonos esošās kanalizācijas caurules tiek “saremontētas” izmantojot jaunākās tehnoloģijas – caurules pat neatrokot, bet tajās ievelkot speciālu tā saucamo zeķi.

Tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas vai viņi nevēlas izmantot centralizētos kanalizācijas tīklus, jāatceras, ka gan Ministru kabineta noteikumi, gan pilsētas saistošie noteikumi tagad uzliek pievērst ne tikai daudz lielāku uzmanību kanalizācijas notekūdeņu krājtvertņu stāvoklim, izvešanas biežumam, bet arī saglabāt čekus par tās satura izvešanu.

 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem

SIA “Jūrmalas ūdens” jau informēja, ka uzsāk decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku informācijas kampaņu, izsūtot rakstisku uzaicinājumu par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājuma iesniegšanu.

2018.gada 24.maijā tika pieņemti Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk tekstā- Saistošie noteikumi).

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 28.punktu, Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz SIA “Jūrmalas ūdens” pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 30.4.punktu un 30.5.punktu, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekam un valdītājam līdz kārtējā gada 1.aprīlim jāiesniedz SIA “Jūrmalas ūdens” atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopija par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, kā arī uzrādīt SIA “Jūrmalas ūdens” decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošos dokumentus.

Saistošie noteikumi decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem un valdītājiem par pienākumu uzliek:

- nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;

- nodrošināt Jūrmalas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;

- līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniegt Jūrmalas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī;

- uzrādīt Jūrmalas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam (SIA “Jūrmalas ūdens”) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošos dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījuma apliecinošo dokumentu uzskatāms noslēgtais līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu (anketa pieejama www.jurmalas udens.lv sadaļā “INFORMĀCIJA KLIENTIEM” apakšsadaļā “IESNIEGUMU PARAUGI”) lūdzam iesniegt SIA ‘’Jūrmalas ūdens’’  Promenādes iela 1a abonentu daļā.

 Iesūtīts: 2019.04.02 13:19
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »