Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
SIA "Jūrmalas ūdens" piedalās NOAH projektā

Plūdu kontrole Baltijas jūras pilsētās nodrošina instrumentus tīrākai Baltijas jūrai

Pilsētas un universitātes Baltijas jūras apkārtnē izstrādā plūdu kontroles plānošanas risinājumu pilsētvides attīstītājiem. “NOAH” koncepcija palīdzēs pilsētām novērst plūdus un samazināt Baltijas jūras piesārņojumu.

Plūdi, kas izraisa piesārņojošo vielu ieplūšanu Baltijas jūrā

Efektīva pilsētu lietus ūdeņu apsaimniekošana ir viena no lielākajām vides problēmām, ar ko saskaras pilsētas Baltijas jūras apkārtnē. Klimata pārmaiņas Baltijas jūras reģionā rada intensīvas lietusgāzes un vētras. Pilsētu nokrišņu notekūdeņu novadīšanas infrastruktūra ar to netiek galā, un tāpēc plūdi arvien biežāk sastopami blīvi apdzīvotās vietās. Plūdi palielina risku, ka neattīrīti notekūdeņi tiks novadīti no pilsētas novadīšanas infrastruktūras dabā. Tas ir bīstami cilvēkiem un videi, jo notekūdeņos paugstinātas koncentrācijas ar barības vielām, piesārņojošām vielām un patogēniem mikroorganismiem.

Visaptveroša  plānošana un vieda nokrišņu notekūdeņu novadīšanas infrastruktūra

Pilsētu teritorijas var sagatavot plūdiem, uzlabojot plānošanu un izmantojot pielāgoties spējīgu  ūdens novadīšanas infrastruktūru. NOAH projekts ir apvienojis deviņas pilsētas un ūdensapgādes uzņēmumus, septiņas akadēmiskās un pētniecības iestādes un divas jumta organizācijas no sešām Baltijas jūras valstīm, lai apkopotu spēkus. Partneru ģeogrāfiskais izvietojums veicinās kapacitātes veidošanu no ziemeļiem uz dienvidiem un rietumiem uz austrumiem. Izaicinājumi, kas jārisina, dažādās vietās atšķiras - tāpat kā  projekta partneru zināšanas. Tā ir NOAH priekšrocība. Savukārt iesaistītie pašvaldību ūdensapgādes  uzņēmumi projektā ienesīs praktiskas zināšanas par pilsētas notekūdeņu sistēmu darbību.

NOAH mērķis ir izveidot koncepciju visaptverošai plānošanai un ieviest viedu nokrišņu notekūdeņu novadīšanas infrastruktūru pastāvošajā pilsētvidē. Visaptveroša plānošana apvieno lietus ūdens apsaimniekošanu ar teritoriālo plānošanu. Tai seko vieda nokrišņu notekūdeņu novadīšanas infrastruktūras attīstīšana, lai esošā infrastruktūra būtu noturīgas pret klimata pārmaiņu ietekmi.

Latvijas partneriem projektā ir galvenās lomas. Rīgas Tehniskā universitāte ir atbildīga par projekta rezultātu pārbaudīšanu un pārnesi. RTU nodrošina modelēšanas, ģeotelpiskās informācijas un piesārņojuma monitorēšanas kompetences.

SIA ”Jūrmalas ūdens” dalīsies ar savu pieredzi uzturot nokrišņu notekūdeņu šķirtsistēmu, savukārt Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" ar pieredzi ekspluatējot sadzīves un nokrišņu notekūdeņu kopsistēmu. Ogres novada pašvaldība projekta partneriem demonstrēs savu uzkrāto pieredzi sezonālu plūdu gadījumā, kas skar Ogres upei pieguļošo pilsētas teritoriju.

Veselīgāka un tīrāka Baltijas jūra

Koncepcijas īstenošana var samazināt pusi no pilsētu teritoriju piesārņojošo vielu ieplūdes Baltijas jūrā. NOAH rezultātā sateces baseinu nokrišņu notekūdeņu plānošanas risinājums tiek pārbaudīts un adaptēts projekta pilsētu plānošanas procedūrās. NOAH koncepcija būs viegli pielāgojama ikvienai pilsēta, kas atrodaspie Baltijas jūras. Pasākumi tiks nostiprināti pilsētu un ūdensapgādes uzņēmumu ikdienas praksē, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi, kā arī sekmētu veselīgāku un tīrāku Baltijas jūru.

Plašāka informācija par Interreg Baltijas jūras reģiona NOAH projektu

NOAH "Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu ieplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā" projekts ir apstiprināts finansēšanai Interreg Baltijas jūras reģiona programmā (2.prioritāte: Dabas resursi, 2.1. Mērķis: tīrs ūdens). Finansēšanai tika pieteikti 114 projekti no kuriem 31 projekts arī finansēts. NOAH projekta ietvaros, no 2019. gada 1.janvāra līdz 2021. gada 30.jūnijam, par tīrāku Baltijas jūru kopā strādās 18 partneri, kurus vadīs Tallinas Tehnoloģiju universitāte.


 Iesūtīts: 2019.02.18 09:15
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »