Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
SIA “Jūrmalas ūdens” pārstāvji piedalās IWAMA projekta konferencē

2018.gada 8.-9.februārī Igaunijas pilsētā Tartu notika Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā IWAMA projekta konference „4th International Capacity Development Workshop: Smart Sludge Managemet” par sadzīves notekūdeņu pārpalikuma dūņu apsaimniekošanu, kurā piedalījās arī SIA "Jūrmalas ūdens" pārstāvji.

Konferences laikā tika iegūta jauna informācija un papildinātas zināšanas par Eiropas direktīvām dūņu saimniecības jomā. Ar savu pieredzi dalijās Vācijas, Dānijas un Igaunijas nozares speciālisti, to starpā arī attiecīgo valstu vides ministriju pārstāvji. Gan konferences laikā, gan grupu diskusijās ar pieaicināto institūciju, ūdenssaimniecības uzņēmumu un universitāšu pārstāvjiem tika apspriesta notekūdeņu pārpalikuma dūņu izmantošanas un utilizācijas perspektīva, kas ir aktuāli arī SIA „Jūrmalas ūdens”, gūstot plašāka mēroga ieskatu problēmas daudzpusīgajā būtībā. Šoreiz lielāka uzmanība tika veltīta tādiem jautājumiem, kā biogēnu samazināšana un reģenerācija pārpalikuma dūņās, uzsverot fosfora atgūšanas iespējas. Viena no Jūrmalas pilotprojekta potenciālam saistošajām tēmām bija dūņu pelnu izmantošana lauksaimniecībā un ar to saistītais sertifikācijas process Vācijas pieredzē. Klātienes atskaitē SIA „Jūrmalas ūdens” informēja projektam piesaistītos ekspertus par Jūrmalas pilotprojekta virzību un darba plānu.

SIA “Jūrmalas ūdens” INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmā 2014.–2020. gadam īsteno IWAMA projektu par dūņu apjoma samazināšanu Slokas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs. Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2019.gada februārim. Projekta līdzfinansējumu 85% apjomā nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonds un atlikušos 15% SIA “Jūrmalas ūdens” no saviem līdzekļiem.


‌‌
 Iesūtīts: 2018.02.15 14:49
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »