Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Buļļuciems kā starta posms IV kārtas lielajam projektam

Līdz ar Buļļuciema posma izbūvi SIA “Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības attīstībā apguvis 73,4 milj. eiro

Pagājušajā nedēļā, 29. jūnijā, svinīgi atklājot projekta ,,Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta" objektu ,,Ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšana Buļļuciemā Jūrmalā" SIA “Jūrmalas ūdens” Projektu ieviešanas vienības vadītājs Aivars Kamarūts pauda, ka šis posms ir tikai neliels gabaliņš no visa lielā IV kārtas projekta: “Šis ir brīdis, kad lielajam darbam ir noslēdzies mazais sākumposmiņš – viss lielākais darbs vēl  tikai priekšā.”

SIA “Jūrmalas ūdens” valdes priekšsēdētājs Vladimirs Antonovs, nepiekrītot iepriekš paustajam, konkretizēja paveikto: “Nu, nav nemaz tik maziņš šis darbiņš, jo objekta vērtība ir pusotra miljona eiro!” Kā klātesošos informēja uzņēmuma vadītājs, tad ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Buļļuciemā – Vikingu, Matrožu, Lašu un Jūrnieku ielās uzsākta pērn, 1.augustā, un pabeigta šogad 16.maijā, bet tīkls ekspluatācijā nodots 16. jūnijā.

Šajā posmā izbūvēti 3,5 km ūdensvada; 73 pieslēguma atzari ūdensapgādei; 2,6 km kanalizācijas vadi; 64 gabali kanalizācijas novadīšanas pievienojumi; 0,9 km garš kanalizācijas spiedvads un divas kanalizācijas sūkņu stacijas. Precizējot finansējuma lielumu, jāpiebilst, ka šis Buļļuciema posms izmaksāja 1 550 940 EUR, no tiem, SIA “Jūrmalas ūdens”  līdzfinansējums 927 356 EUR apmērā, Kohēzijas fonda līdzfinansējums 574 000 EUR apmērā un Jūrmalas domes līdzfinansējums 49 584 EUR apmērā . “Tas nozīmē, ka mūsu uzņēmums turpina attīstīties. Tāpēc liels paldies projektētājiem, būvniekiem un būvuzraugam par kvalitatīvi veikto darbu!” pauda V. Antonovs.

Savukārt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Sproģe sacīja: “Šis ir tas gadījums, kad jāsaka: kas labi iesākts, tas jāturpina, lai mūsu pilsēta būtu tīra, mums būtu dzidrs ūdens!”

Būvdarbus veica SIA „Ostas Celtnieks”, būvuzraugs bija SIA „Asmāra”, bet tehniskā projekta izstrādātājs un autoruzraugs - SIA „Aqua-Brambis”.

“Konkrētajā pilsētā [Jūrmalā] šī bija jau ceturtā būvniecības kārta, kurai noslēdzoties, ir izbūvēts ūdensvads aptuveni 3,5 km garumā, kanalizācijas tīkli 2,5 km garumā, divas sūkņu stacijas, kā arī kanalizācijas spiedvads gandrīz 1 km garumā. Esam gandarīti, ka SIA “Jūrmalas ūdens” uzticējās mums un, ka pateicoties mūsu ieguldījumam un veiksmīgajai sadarbībai, Buļļuciema iedzīvotājiem tiks nodrošināta ne vien kvalitatīva ūdensapgāde, bet arī atbilstoši attīrītu notekūdeņu novadīšana,” atklāj “Ostas celtnieks” valdes priekšsēdētājs Konstantins Bursakovskis.

Milzu darba apjoms par Eiropas naudu

Kā jau minēts, tad IV kārtas projekts ir jau līdz šim realizēto Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektu (I kārtas, II kārtas un III kārtas ) turpinājums.

Jau līdz šim SIA “Jūrmalas ūdens” ir paveicis milzīgu darbu, lai tuvākajā nākotnē ne tikai gandrīz visiem jūrmalniekiem nodrošinātu centralizētus ūdensvadus un kanalizācijas tīklu pieejamību, bet arī iedzīvotāji saņemtu Eiropas Savienības kvalitātes līmeņa dzeramo ūdeni un kanalizācijas ūdeņi tiktu pilnībā attīrīti un saglabātu tīru mūsu apkārtējo vidi.

Sniedzam īsu ieskatu par iepriekšējās SIA “Jūrmalas ūdens” realizētās Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektu kārtās paveiktajiem darbiem.

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta I kārta (kopējais finansējuma apmērs 25,3 milj. EUR periodā no 1999.g. līdz 2008.g.)

Projektā paveiktais:

1.    Izbūvēta jauna dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija Kauguros;

2.    Izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Slokā;

3.    Renovēti pašteces kanalizācijas cauruļvadi 4,4 km apjomā, veikta tīklu skalošana un CCTV izpēte 64 km apjomā;

4.    Izbūvēti ūdensapgādes tīkli 13,6 km un sadzīves kanalizācijas tīkli 6,9 km Lielupē-Dzintaros, Pumpuros-Jaundubultos un Slokā;

5.    Veikta ūdenstorņa un atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija Dzintaros;

6.    Veikta atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija un otrā pacēluma sūknētavas ar rezervuāru celtniecība Jaundubultos;

7.    Izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija Tūristu ielā, veikta sūkņu staciju rekonstrukcija Apes, Upes un Sēravotu ielās;

8.    Veikta Ķemeru ūdenstorņa iekārtu rekonstrukcija.

Realizētie darbi projekta pirmās kārtas ietvaros ir uzlabojuši dzeramā ūdens kvalitāti, paaugstinājuši dzeramā ūdens padeves drošību un nodrošinājuši ilglaicīgi stabilu ūdens piegādi lielākajām pilsētas ūdensapgādes sistēmas daļām. Projekta laikā tika apvienotas Kauguru un Slokas ūdensapgādes sistēmas. Veikta tīklu rekonstrukcija, kurā uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja, samazināts ūdens zudumu apjoms tīklā, kā arī palielināta sistēmas drošība.

Projekta īstenošana uzsākta 1999.gadā, pabeigta 2008. gadā un visi objekti nodoti ekspluatācijā.

Projekta kopējais finansējums 25,3 milj., no kuriem ES Kohēzijas fonda līdzekļi 10,7 milj., Jūrmalas pilsētas domes līdzekļi 3,3 milj, Valsts budžeta līdzekļi 950 tūkstoši, pārējos līdzekļus 10,35 milj.apmērā nodrošināja SIA „Jūrmalas ūdens”, kuru segšanai tika piesaistīti citi starptautiskie un vietējie dāvinājuma un aizdevuma finanšu avoti.

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta (kopējais finansējuma apmērs 27,2 milj. EUR periodā no2007.g. līdz 2015.g.)

Projektā paveiktais:

1.      Izbūvēta jauna ūdens atdzelžošanas stacija Ķemeros, kā arī ar nanofiltrācijas iekārtām papildinātas 3 esošās ūdens atdzelžošanas stacijas  Kauguros, Dzintaros un Jaundubultos;

2.      Veikta 18,7 km ūdensapgādes un 16,3 km sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklu paplašināšana un divu jaunu sūkņu staciju izbūve Kauguros un Slokā;

3.      Veikta 28,4 km ūdensapgādes un 9,7 km sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklu paplašināšana un divu jaunu sūkņu staciju izbūve Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos;

4.      Veikta 15,6 km ūdensapgādes un 13,8 km sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklu paplašināšana un 2 jaunu sūkņu staciju izbūve Mellužos un Valteros.

Projekta īstenošana uzsākta 2007.gadā, pabeigta 2015. gadā un visi objekti nodoti ekspluatācijā. Pēc projekta īstenošanas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārklājums palielināts:

-          Ūdensapgādes tīkliem no 75% līdz 82% no visiem pilsētas iedzīvotājiem;

-          Sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīkliem no 74% līdz 79%.

Projekta kopējais finansējums 27,2 milj., no kuriem ES Kohēzijas fonda līdzekļi 17,2 milj., Jūrmalas pilsētas domes līdzekļi 5,4 milj, pārējos līdzekļus 4,6 milj. apmērā nodrošināja SIA „Jūrmalas ūdens”.

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta (kopējais finansējuma apmērs 19,1 milj. EUR periodā no 2013.g. līdz 2016.g. )

Projektā tika izbūvēti šādi objekti:

1.      Veikta 6,7 km ūdensapgādes un 13,2 km sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklu paplašināšana un 3 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Ķemeros ;

2.      Veikta 29,2 km ūdensapgādes un 32,8 km sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklu paplašināšana un 3 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Mellužos un Asaros.

Projekta īstenošana uzsākta 2013.gadā, pabeigta 2016. gadā un visi objekti nodoti ekspluatācijā. Pēc projekta īstenošanas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārklājums palielināts:

-          Ūdensapgādes tīkliem no 82% līdz 87% no visiem pilsētas iedzīvotājiem;

-          Sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīkliem no 79% līdz 86%.

Projekta kopējais finansējums 19,1 milj., no kuriem ES Kohēzijas fonda līdzekļi 8,6 milj., Jūrmalas pilsētas domes līdzekļi 6,3milj, pārējos līdzekļus 4,2 milj. EUR apmērā nodrošināja SIA „Jūrmalas ūdens”.

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta (kopējais finansējuma apmērs 47,1 milj. EUR uzsākts 2016.g.)

2016. gadā uzsākta projekta īstenošana un tas jāpabeidz līdz 2022.gadam. Projektā plānots izbūvēt tīklus atsevišķos rajonos un ielās, kur līdz šim ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pārklājuma nav. Tīklu izbūvei plānoti 4 būvprojekti - Buļļuciems, Priedaine – Majori, Majori – Krastciems un Krastciems – Ķemeri. 2016. gada laikā izbūvēti ūdenssaimniecības tīkli Buļļuciemā, kā arī uzsāta būvprojekta izstrāde diviem plānotajiem būvdarbu līgumiem Priedaine – Majori un Majori – Krastciems rajonos.

Projekta apjomi:

1.    Izbūvēti ūdensapgādes tīkli 3,5 km un kanalizācijas tīkli 3,5 km, kā arī divas kanalizācijas sūkņu stacijas Buļļuciemā, kas jau nodoti ekspluatācijā 2017.gada jūnijā;

2.      Plānots izbūvēt ūdensapgādes tīklus 32 km, kanalizācijas tīklus 32 km un piecas kanalizācijas sūkņu stacijas Priedainē-Majoros;

3.      Plānots izbūvēt ūdensapgādes tīklus 26 km, kanalizācijas tīklus 29 km un sešas kanalizācijas sūkņu stacijas Majoros-Krastciemā;

4.      Plānots izbūvēt ūdensapgādes tīklus 32 km, kanalizācijas tīklus 26 km un sešas kanalizācijas sūkņu stacijas Krastciemā-Ķemeros.

Projekta kopējais finansējums 47,1 milj., no kuriem ES Kohēzijas fonda līdzekļi 23,9 milj.,  parējos līdzekļus nodrošina SIA „Jūrmalas ūdens” sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību.

   
 Iesūtīts: 2017.07.06 10:06
Buļļuciema objekta svinīgā atklāšana
Buļļuciema objekta svinīgā atklāšana 
      
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »