Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi posmā Majori-Vaivari

Jūrmalā aktīvi uzsākts darbs pie projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” ieviešanas. Buļļuciemā ir izbūvēti ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli un objekts tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā tuvākajā laikā. Posmā Priedaine – Majori norit darbs pie būvprojekta izstrādes un plānots, ka līdz gada beigām būvprojekts būs izstrādāts un apstiprināts būvvaldē.

2017. gada 4. aprīlī noslēgts pakalpojuma līgums par ūdenssaimniecības tīklu izbūves būvprojekta izstrādi posmā Majori – Vaivari. Līgumā paredzēts gada laikā izstrādāt ielas tīklu būvprojektu, paredzot pievadus ūdenssaimniecības tīkliem līdz nekustamo īpašumu robežai. Detalizēts kartogrāfiskais materiāls ir pieejams sadaļā Kartes ūdensapgādes sistēma: http://www.jurmalasudens.lv/zkartes/udensapgade.html un sadzīves kanalizācijas sistēma: http://www.jurmalasudens.lv/zkartes/kanalizacija.html ar norādi “2. būvprojekts”. Vēršam uzmanību, ka būvprojekta izstrāde ir pavisam nesen uzsākta, tāpēc pieejamā informācija par katru no ielām var tikt precizēta izstrādes gaitā.

Tuvāko mēnešu laikā projekta izstrādātāji sazināsies ar tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, uz kuru īpašumiem attieksies ūdenssaimniecības tīklu izbūve, un kuriem tīklu izbūves rezultātā būs iespējams pieslēgties ūdenssaimniecības komunikācijām. Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties ūdenssaimniecības tīklu būvprojekta izstrādē, norādot, kur pieslēguma vietas izbūve ir ērta katram īpašumam. Tas atvieglos situāciju nākotnē, kad būs nepieciešams izbūvēt iekšpagalma tīklus. Jo tuvāk pieslēguma vieta būs ieprojektēta un izbūvēta jau esošajiem pagalma tīkliem, jo mazākas izmaksas tas prasīs, lai sistēmas savstarpēji savienotu. Šobrīd ir iespējams iesūtīt elektroniski vai pa pastu SIA “Jūrmalas ūdens” iesniegumus par pieslēguma vietu Jūsu nekustamajam īpašumam – iesnieguma veidne atrodama http://www.jurmalasudens.lv/?ct=iparaugi sadaļā “Projektējamie tīkli ES Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtā”. Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja ūdenssaimniecības tīklu izbūvei būs finanšu līdzekļu ierobežojums un būs nepieciešams pārskatīt tīklu izbūves apjomus, prioritāte tiks piešķirta tām ielām, kur iedzīvotāji būs pauduši vēlmi pieslēgumus realizēt un lietot SIA “Jūrmalas ūdens” pakalpojumus.

Atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem būvprojekta izstrāde posmā Majori – Vaivari plānota līdz 2018. gada aprīlim, līdz ar to nākamā gada pavasarī iedzīvotājiem būs iespējams saņemt SIA “Jūrmalas ūdens” tehniskos noteikumus un shēmu iekšpagalma tīklu izbūvei.

Jauno ūdenssaimniecības tīklu izbūve nozīmīga ir arī tiem īpašumiem, kas šobrīd ūdenssaimniecības pakalpojumus saņem pastarpināti, izmantojot caur vienu vai vairākiem kaimiņu īpašumiem izbūvētos tīklus, kas nav SIA “Jūrmalas ūdens” īpašums. Līdz ar to šāda tīkla avārijas gadījumā, var būt situācija, ka pakalpojuma saņemšana ir apgrūtināta vai tā atjaunošana nav iespējama.


 Iesūtīts: 2017.04.21 08:41
Līguma parakstīšana
Līguma parakstīšana 
Līguma parakstīšana
Līguma parakstīšana 
     
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »