Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
IZMANTO IESPĒJU - PAAUGSTINI SAVAS DZĪVES KVALITĀTI!
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas Jūrmalā, daudziem jūrmalniekiem ir iespēja pieslēgties kvalitatīvai ūdensapgādes sistēmai, kā arī novadīt radītos sadzīves notekūdeņus atbilstošai attīrīšanai. Īslaicīgi ir spēkā iespēja to realizēt pēc atvieglotas kārtības, sekojot šādai kārtībai: 

  1. SIA “Jūrmalas ūdens” tehnisko noteikumu pieprasīšana*;
  2. Tehnisko noteikumu un pagalma tīklu izbūves shēmas saņemšana*;
  3. Būvnieka nolīgšana un būvdarbu veikšana pagalmā;
  4. Līguma noslēgšana ar SIA “Jūrmalas ūdens” par pakalpojuma lietošanu*.
* pakalpojumi pieejami bez maksas


             

‍Iepriekšējos periodos SIA “Jūrmalas ūdens” veica būtiskus ieguldījumus ūdensapgādes kvalitātes uzlabošanā, lai tīklā padotu augstas kvalitātes dzeramo ūdeni. Līdz ar to ieguvumi pieslēdzoties SIA “Jūrmalas ūdens” pakalpojumiem ir:

  • Drošs, nepārtraukts, un kvalitatīvs pakalpojums;
  • Zemas pakalpojuma izmaksas par vienu kubikmetru;
  • Ērta lietošana un norēķinu kārtība;
  • Regulāras ūdensapgādes kvalitātes pārbaudes tīklā;
  • Ūdenssaimniecības uzņēmums atbild par novadīto sadzīves notekūdeņu atbilstošu attīrīšanu pirms nonākšanas atpakaļ vidē;
  • Tīra vide un līdz ar to ilgtspējīga resursu lietošana.

Šobrīd izstrādes stadijā ir gan Ministru kabineta noteikumi, gan pašvaldības saistošie noteikumi, kas regulēs decentralizēto sadzīves kanalizācijas jomu. Līdz ar to tiks noteikta nekustamā īpašnieka atbildība par īpašumā esošo sadzīves notekūdeņu tvertņu izbūves atbilstību un kvalitāti, kā arī izvešanas kārtību un biežumu. Neatbilstoši attīrītu vai neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē rada vides piesārņojumu, kam pievērsta nepietiekama uzmanība. Piesārņojuma novadīšana tuvējā mežā vai grāvī rada risku gan savai, gan tuvumā esošo cilvēku veselībai, jo nonākot gruntsūdeņos piesārņojums var radīt piesārņojumu tuvējās akās vai ūdensapgādes sistēmās, kur ūdens tiek iegūts seklākajos slāņos. Ja piesārņojuma punkta tuvumā zemes slānis ir mālains, piesārņojums var uzkrāties turpat tādējādi radot lielāku kaitējumu videi, kura attīrīšanai būs nepieciešams ilgāks laika posms. Lai no tā izvairītos, SIA “Jūrmalas ūdens” sadarbojoties ar valsts un pašvaldības atbildīgajiem dienestiem pastiprināti kontrolēs šādus pārkāpumus.

Lai atvieglotu pieslēguma izbūvi iedzīvotājiem, SIA “Jūrmalas ūdens” ir veikusi pārrunas ar dažādām kredītiestādēm un ir panākta vienošanās, ka iedzīvotājiem ir pieejami atviegloti noteikumi kredīta saņemšanai ūdenssaimniecības tīklu izbūvei pagalmā.

Projektus "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta" un "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta" līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs projektu ietvaros ir SIA "Jūrmalas ūdens".

Projektu tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

       

   
 Iesūtīts: 2017.02.23 10:45
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »