Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Buļļuciemā var pieslēgties centralizētajam ūdensvadam


Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas pirmā posma darbi tuvojas nobeigumam. Šis posms ietver ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanu Buļļuciemā. Tāpēc SIA "Jūrmalas ūdens" 7.februārī Jūrmalas teātrī bija saaicinājis uz sanāksmi Buļļuciema iedzīvotājus, lai pastāstītu par paveikto, iepazīstinātu ar iespējām, kas tagad pieejamas, un atbildētu uz visiem jautājumiem.

Uz sanāksmi bija ieradies pilsētas domes priekšsēdētājas vietnieks Jānis Lediņš,  kā arī “Jūrmalas ūdens”  vadība – valdes priekšsēdētājs Vladimirs Antonovs, valdes loceklis Henrijs Avots, komercdirektors Jānis Daugavvanags, tehniskais direktors Guntis Klīve, Tehniskās daļas vadītājs Jānis Livčāns, ekonomiste Anda Zaķe un projektu ieviešanas vienības vadītājs Aivars Kamarūts. Tāpat klāt bija projekta autoru pārstāvis Oskars Pārpucis un būvuzraugs Lauris Sbitņevs.

Uz sanāksmi bija ieradušies arī SEB bankas pārstāvji, lai iepazīstinātu ar īpašo piedāvājumu – īpaši izdevīgu patēriņa kredītu tieši “Jūrmalas ūdens” pieslēgumu izbūvei.

Sanāksmes sākumā Aivars Kamarūts atgādināja, ka “Jūrmalas ūdens” visu ūdeni, ko piegādā saviem klientiem, iegūst no artēziskajiem urbumiem. Pēc tam ūdens tiek attīrīts: atdzelžots, lai samazinātu dzelzs saturu, filtrēts, lai samazinātu ūdens cietību, atdalot sulfātu jonus, un tikai pēc šīs sagatavošanas posma padots tīklā patērētājiem. Ūdens kvalitāti regulāri pārbauda gan paši “Jūrmalas ūdens” speciālisti, gan neatkarīgas institūcijas, un tā ir daudz augstāka, nekā to pieprasa minimālās normatīvo aktu prasības Eiropas Savienībā.

Viens kubikmetrs dzeramā ūdens patērētājiem izmaksā 1,09 EUR (PVN iekļauts), savukārt kanalizācijas izmaksas -  2,07 EUR par 1 m3 (PVN iekļauts). Cenas nosaka Regulators, un šis tarifs nav mainījies kopš 2012. gada.

A. Kamarūts uzsvēra kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas nozīmi: “Mēs visi dzīvojam vidē pie upes, pie jūras, un vides situācija būtu salīdzinoši bēdīga, ja šie ūdeņi netiktu kvalitatīvi attīrīti.”

Buļļuciemā ūdenssaimniecības attīstības projekta darbi ir pabeigti, palicis tikai atjaunot ceļu segumu. Tas tiks izdarīts tad, kad to atļaus laika apstākļi. Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtu “Jūrmalas ūdens” paredz veikt līdz 2020. gadam. A. Kamarūts: “Visā Jūrmalā līdz pat Slokai  lielākā daļa to māju, kuras pagaidām vēl nav pieslēgtas centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem, perspektīvā tāda iespēja būs.”

Kā pieslēgties “Jūrmalas ūdens” pakalpojumiem? “Patlaban, kamēr nav būvniecības darbu sezona, ir ļoti izdevīgs laiks, lai kārtotu visus dokumentus. Dokumentu nav tik daudz, birokrātiskā puse ir maksimāli samazināta. Par tehniskajiem noteikumiem vai par līguma noslēgšanu “Jūrmalas ūdens” nepieprasa nekādu maksu.

Par ko ir jāmaksā? Būvniekiem par būvdarbiem, kas nepieciešami, lai pieslēgtu konkrēto īpašumu centralizētajiem tīkliem. Šīs izmaksas iznāk lielākas privātmāju īpašniekiem, jo tad par darbu jāmaksā vienai mājsaimniecībai. Daudzdzīvokļu mājā šīs izmaksas var segt no mājas uzkrājuma, vai sadalīt uz dzīvokļiem,” tā A. Kamarūts.

Vienai privātmājai pieslēgums vidēji varētu izmaksāt no 1000 līdz 1500 EUR. Lai privātmāju īpašniekiem šī summa nav vienā dienā jāizvelk no kabatas un jāsamaksā, “Jūrmalas ūdens” speciālisti uzrunājuši vairākas finanšu institūcijas – Swedbank, Citadele Banka, SEB Banka, DnB Nord un Inserviss Group, kuras visas ir nākušas pretī un piešķīrušas atvieglotus nosacījumus patēriņa kredītiem tieši šo pieslēgumu izbūvei. 

SEB Bankas pārstāve pastāstīja, ka īpaši “Jūrmalas ūdens” pieslēgumu izbūvei ir izstrādāts īpašs piedāvājums. Iespējams saņemt kredītu līdz 5000 EUR. Ja vēlaties saņemt šo kredītu, ir jānāk uz SEB Banku un jārunā par aizņēmuma iespējām. Pieteikumu kredīta saņemšanai var aizpildīt arī internetbankā. “Ja atnākat un sakāt, ka esat “Jūrmalas ūdens” klients un aizdevums nepieciešams pieslēguma izbūvei, tad procentu likme būs zemāka – 9% gadā,” pastāstīja bankas speciālisti. Pēc kredīta var vērsties arī, ja neesat SEB Bankas klients, tikai tad būs nepieciešams vērsties bankas filiālē, ņemot līdzi bankas konta izrakstus par 6 mēnešiem. Pēc pieteikuma aizpildīšanas banka sniegs atbildi 1-2 dienu laikā, izvērtējot maksātspēju. Aizdevums tiek izsniegts bez ķīlas, termiņš ir līdz 5 gadiem. Sadalot summu uz 5 gadiem, ikmēneša maksājums būs salīdzinoši neliels, bet pie iespējas drīkst arī dzēst kredītu ātrāk, jebkurā laikā iemaksājot jebkuru summu, un par to banka neliks jums maksāt nekādas papildu komisijas maksas vai procentus.

Uz sanāksmes dalībnieka jautājumu, vai nepieciešams ņemt līdz kādas darbu tāmes vai projektus, bankas darbiniece atbildēja noliedzoši: “Mēs uzticamies jums un nolēmām šo aizdevuma izsniegšanu nebirokratizēt.” Tāpat izskanēja jautājums par Jūrmalai tuvāko SEB Bankas filiāli, uz ko atbilde bija: “Ir filiāle tirdzniecības centrā “Spice”, kas darbdienās un sestdienās strādā līdz 20.00, svētdienās līdz plkst. 19.00.”

Lai noskaidrotu pieslēguma iespējas savam īpašumam, jādodas uz “Jūrmalas ūdeni” un jāvēršas Tehniskajā daļā, un jāaizpilda tehnisko noteikumu pieprasījums. Tas ir pamats pārējām darbībām. Jāņem līdzi īpašuma dokumenti – Zemesgrāmatas noraksts un robežu vai apbūves plāns. Tas vajadzīgs, lai varētu saprast, kāda ir pašreizējā situācija ar ūdensapgādi un kā būtu vēlams pievienoties “Jūrmalas ūdens” komunikācijām. “Aprunāsimies, jūs aizpildīsiet pieprasījumu, nokopēsim dokumentus. Vadoties pēc tiem, kopīgi uzzīmēsim skici, kā labāk pievienoties. Jāskatās, lai neuzrok virsū citām komunikācijām. Atsevišķs projekts nav jātaisa,” pastāstīja Tehniskās daļas vadītājs J. Livčāns.  Divu nedēļu laikā varēs saņemt visus nepieciešamos dokumentus. Kad tie ir saņemti, tad atliek meklēt būvnieku. “Būvfirmu ir ļoti daudz, - var paskatīties internetā, mēs varam ieteikt labus speciālistus. Ja privātmājas īpašnieks ir tehnisks cilvēks, tad pats var veikt būvdarbus. Galvenais, lai pieslēgumu izbūvē pareizi, par ko mēs pārliecināmies pirms tranšejas aizbēršanas. Katram īpašumam ir jāsamontē ūdensmērītāja aka, kurā būs skaitītājs – skaitītāju nodrošina “Jūrmalas ūdens”, - un no tās jāizbūvē jaunu pievadu līdz mājai. Būvmateriālu veikalos ir pieejamas nelielas plastmasas akas, nav jābūvē betona grodi. Pēc būvdarbu veikšanas vajag uzzīmēt izpildzīmējumu jau ar konkrētiem mēriem, attālumiem, kur tieši pieslēgums ir izbūvēts. Pēc tam, kad pieslēgums ir izbūvēts, aizbrauc “Jūrmalas ūdens” darbinieks un paskatās, vai tas izbūvēts pareizi,” pastāstīja Tehniskās daļas vadītājs J. Livčāns. Tad var noslēgt līgumu, pieslēgt pakalpojumu un baudīt ērtības.

Daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem vispirms jārunā ar apsaimniekotāju, jāsasauc kopsapulce un jāpieņem lēmums par pievienošanos “Jūrmalas ūdens” komunikācijām. Izmaksas būs līdzīgas kā privātmājām, - 50-150 EUR par 1 pieslēguma metru, ņemot vērā, vai pieslēgums būvējams, rokot zālienu, vai arī jāuzplēš un pēc tam jāieklāj atpakaļ ceļa segums, plus aku izmaksas. Protams, darbu izmaksas dažādiem būvniekiem atšķirsies. Jebkurā gadījumā orientējoši kopējās izmaksas uz daudzdzīvokļu māju varētu būt līdz 2000 EUR, un šīs izmaksas var tikt segtas vai nu no mājas uzkrājuma, vai arī tās sadala uz dzīvokļiem – kā dzīvokļu īpašnieki sapulcē izlemj. Tātad, jo mājā vairāk dzīvokļu, jo izmaksas uz dzīvokli ir zemākas.

 
 Iesūtīts: 2017.02.16 14:20
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »