Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Buļļuciema attīstība - pirmais posms lielajiem darbiem

Ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārta aptvers gandrīz visus pilsētas rajonus.

Jūrmalas pašvaldībā ūdenssaimniecības attīstība joprojām turpinās – nu jau tiek īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas pirmais posms – centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla izbūve Buļļuciemā.

Kā informē SIA “Jūrmalas ūdens” Projektu ieviešanas vienības vadītājs Aivars Kamarūts, tad, intensīvi strādājot, cauruļvadu ieguldīšanas darbus paredzēts pabeigt janvārī, ja vien to atļaus laikapstākļi - neuznāks liels sals. Visus šī posma darbus līdz ar ceļu sakārtošanu paredzēts pabeigt līdz jūnijam.  Salīdzinot ar iepriekš īstenotajiem vērienīgajiem Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektu darbiem Mellužos un Asaros, kas šogad jau ir pabeigti, Buļļuciema posma apjomi salīdzinoši nav  lieli – ūdensapgādes tīkli - 3,5 km, kanalizācijas pašteces tīkli - 2,5 km, spiedkanalizācija -  0,9 km, kā arī tiks izbūvētas divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Tomēr nelielo apjomu īstenošana ir nozīmīgs sasniegums, jo līdzīgi kā kanalizācijas tīklu izbūve Ķemeros, arī Buļļuciema iedzīvotājiem ilgi nācās gaidīt finansējuma piešķiršanu, lai SIA „Jūrmalas ūdens” tiešie pakalpojumi būtu pieejami šī rajona iedzīvotājiem.

A.Kamarūts atzīst, ka līdzīgi kā iepriekš realizētajos projektos, iedzīvotājiem nav pamata uztraukties par ceļu seguma atjaunošanas kvalitāti. Būvdarbu veicēju pienākums ir nodrošināt ceļa seguma atjaunošanu ne sliktākā stāvoklī kāds tas bija pirms darbu uzsākšanas, bet pēc darbu pabeigšanas defektu novēršana pa būvnieka līdzekļiem turpinās vēl divus gadus.

Buļļuciema posma būvdarbu kopējās izmaksas ir 1,3 miljoni eiro, kuras šobrīd pilnībā sedz SIA "Jūrmalas ūdens".  Šādu projektu ieviešanas noteikumu nosaka Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma apgūšanas noteikumi, jo lai saņemtu plānotos 25 miljonus eiro no Kohēzijas fonda, projekta starprezultāti jau ir jāsasniedz līdz 2018. gada 31. decembrim. Tieši šo iemeslu dēļ tiek veikta gan tīklu izbūve Buļļuciemā, gan uzsākti būvprojekta izstrādes darbi ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanai dažādās ielās posmā no Priedaines līdz Majoriem. Tādējādi ir nepieciešams pierādīt labā griba, ka SIA „Jūrmalas ūdens” grib un spēj kaut ko izdarīt, lai kvalificētos projekta apstiprināšanai un finansējuma saņemšanai”, jauno izaicinājumu pieņem A. Kamarūts.

Tā kā jau pirms gada Latvija tika informēta, ka šis plānošanas periods (tuvākie seši gadi) būs pēdējais, kad mūsu valstij no ES tiek piešķirti finanšu līdzekļu ūdenssaimniecības attīstībai, SIA “Jūrmalas ūdens” vadība kopā ar Jūrmalas domi tūlīt pēc Buļļuciema plāno darbus turpināt un aptvert faktiski gandrīz visas tās vietas mūsu pašvaldībā, kur vēl nav izbūvēts centralizētais ūdensvads. Šie darbi kopumā paredzēti līdz pat 2022. gadam, un IV kārta apjoma ziņā Jūrmalā būs viena no iespaidīgākajām un vērienīgākajām.

SIA "Jūrmalas ūdens" mājaslapā – www.jurmalasudens.lv – sadaļā “Investīciju projekts” apakšsadaļā “Kartes” ir apskatāma plānotā tīklu paplašināšana (tai skaitā ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 2014.-2020.gadam)  ar turpmāk ieplānotajiem darbiem – iedzīvotāji, kuriem tas ir aktuāli, laipni aicināti noskaidrot, vai pa viņu ielu ir vai nav plānots ievilkt ūdensvadu. “Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti savlaicīgi uzdot mums visus neskaidros jautājumus, lai rastu optimālu risinājumu ikvienai situācijai. Pēc mūsu un pašvaldības plāniem nākotnē faktiski 99 % jūrmalnieku vajadzētu būt pieejamiem ūdenssaimniecības tīkliem, ja projekta apjomi un finansējums tiks apstiprināts plānotajā apjomā,” informē vienības vadītājs.

Savukārt Buļļuciema iedzīvotāji jau šobrīd tiek aicināti apmeklēt SIA “Jūrmalas ūdens” mājas lapu vai pašu uzņēmumu, lai iepazītos ar pieslēgumu izbūves nosacījumiem, kuru pirmais solis ir tehnisko noteikumu pieprasīšana. Kā uzsver A. Kamarūts, tad nav nekas jāgaida, visus dokumentus var nākt kārtot uz tehnisko daļu jau tagad, lai pavasarī, tiklīdz tīklus nodos ekspluatācijā, iedzīvotāji var sākt lietot gan ūdensapgādes, gan sadzīves kanalizācijas novadīšanas pakalpojumus. Šī pieslēgšanās kārtība pagaidām ir stipri atvieglota - ir jāatnāk uz Tehnisko daļu saņemt tehniskos noteikumus un sagatavotu pieslēguma shēmu, jāatrod celtnieki (vai darbi jāveic pašiem), paveiktie darbi jāatrāda SIA „Jūrmalas ūdens” pārstāvim un jānoslēdz līgums par pakalpojuma lietošanu.

Plašāku informāciju Buļļuciema iedzīvotājiem SIA “Jūrmalas ūdens” speciālisti plāno sniegt tiešā veidā – tiekoties sanāksmē vēl šogad, par sanāksmes norises vietu un laiku tiks paziņots gan pilsētas laikrakstos, gan pašvaldības un uzņēmuma mājaslapā un sociālajos tīklos Twitter un Facebook.

Apzinoties, ka daudziem jūrmalniekiem varētu būt finansiālas problēmas uzreiz segt pieslēguma būvniecības izmaksas, SIA “Jūrmalas ūdens” speciālisti ir apzinājuši vairākas finanšu institūcijas, kas varētu sniegt iedzīvotājiem finansiālus pakalpojumus pieslēgumu izbūvei – respektīvi, atbalstīt ar izdevīgiem kredīta nosacījumiem. Vienas privātmājas pieslēguma izbūves izmaksas - protams, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, - var svārstīties, tomēr „lai veicinātu šo pieslēgšanos un iedzīvotājiem būtu atbalsts, mēs esam aptaujājuši bankas un atraduši ieinteresētās. Bankas piekritušas dot atvieglojumus tieši šim mērķim – ūdenssaimniecības tīklu izbūvei iekšpagalmā. Tas no banku viedokļa skatoties, būs neliels un drošs patēriņa kredīts, toties iedzīvotājiem tā ir papildus finansējuma saņemšanas iespēja ar zemiem procentiem, neradot būtiskas sekas ikdienas budžetā. Ja parēķina, tad, protams, ir izdevīgāk, ja ikmēneša maksājums ir aptuveni 50 eiro uz gadu vai diviem, nekā ja ir jāsamaksā visa summa uzreiz,” pauž A. Kamarūts.

Šis finansējuma pakalpojums attiecas uz visiem SIA  "Jūrmalas ūdens" ūdenssaimniecības projektu kārtās izbūvētajiem ūdenssaimniecības tīkliem. “Protams, ka bankā ir jāvēršas katram individuāli, un tur tiks izvērtēta viņa kredītspēja, bet, ja viņi pateiks: "Esmu jūrmalnieks, gribu pieslēgties SIA "Jūrmalas ūdens" pakalpojumiem, tad būs pozitīva attieksme, nekā, ja vienkārši gribēs paņemt patēriņa kredītu,” par vienošanos ar finanšu pakalpojumu sniedzējiem informē uzņēmuma speciālists. Pēc pieslēguma izbūves kredīta SIA "Jūrmalas ūdens" iesaka vērsties SEB Banka, Citadele, DNB, Swedbank vai  Inbank Līzings.

A. Kamarūts arī atzīst, ka pieslēguma izbūves izmaksas vismaz Buļļuciema iedzīvotājiem atmaksāsies salīdzinoši daudz ātrāk nekā citu rajonu iedzīvotājiem, jo dažādu neizdarību dēļ pirms daudziem gadiem Buļļuciema iedzīvotāji tika nostādīti ķīlnieku lomā - viņiem kanalizācijas pieslēgums bija pie privāta tīkla, kura īpašniekam arī gribējās nopelnīt. Rezultātā viņiem rēķins bija krietni lielāks nekā pārējiem pilsētas iedzīvotājiem. Tagad, līdz ar šī posma nodošanu ekspluatācijā arī Buļļuciemā SIA “Jūrmalas ūdens” klientiem būs tāds pats tarifs, kā visiem pārējiem Jūrmalas iedzīvotājiem.

 Buļļuciema tīklu izbūves karte
 Iesūtīts: 2016.11.30 15:42
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »