Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Buļļuciemā

SIA „Jūrmalas ūdens” 2016. gada 7. jūlijā parakstīja būvdarbu līgumu par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanu Buļļuciemā. Šī posma realizācija tika gaidīta ilgi un tā ir kā pirmais solis, lai realizētu Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtu.

Buļļuciemā SIA “Jūrmalas ūdens” ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu ir maz, tāpēc jau 2013. gadā pēc Jūrmalas pilsētas domes pasūtījuma tika izstrādāts tehniskais projekts, lai šajā rajonā tīklus izbūvētu. Šobrīd pēc publiskā iepirkuma beigām ir noslēgts būvdarbu līgums, izņemta būvatļauja un pirmā rakšanas atļauja. Kopš līguma noslēgšanas objektā jau ir piegādāti pirmie materiāli un uzsākta trašu nospraušana dabā. Būvdarbiem atvēlētais laiks ir deviņi mēneši līdz kuru beigām objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā.

Tīklu izbūves kartogrāfiskais materiāls ir pieejams SIA “Jūrmalas ūdens” interneta mājas lapā sadaļā “Investīciju projekts”. Ņemot vērā, ka tehniskais projekts tīklu izbūvei izstrādāts iepriekš, lūdzam iedzīvotājus būt vērīgiem attiecībā uz plānotajām pieslēguma vietām. Ja gadījumā situācija ir mainījusies vai nav zināma pieslēguma vieta, to vēl ir iespējams precizēt pirms būvdarbu veikšanas, iesniedzot iesniegumu SIA “Jūrmalas ūdens” Projekta ieviešanas vienībā.

Tā kā tīklu būvniecība arvien ir saistīta ar satiksmes organizācijas izmaiņām, lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem pret īslaicīgiem ierobežojumiem. Informācija par apbraucamajiem ceļiem tiks publicēta www.jurmalasudens.lv, kā arī mūsu facebook un twitter kontā.

Ņemot vērā, ka būvdarbu līgumā paredzēti tikai maģistrālo un sadalošo tīklu, kā arī pieslēgumu vietu izbūve līdz ielu sarkanajai līnijai, aicinām iedzīvotājus jau laikus vērsties SIA „Jūrmalas ūdens” un saņemt tehniskos noteikumus, iekšpagalma tīklu projektēšanai un izbūvei. Tieši no savlaicīgas ielas pagalma tīklu izbūves būs atkarīgs brīdis, kad būs iespējams saņemt ūdenssaimniecības pakalpojumu no SIA „Jūrmalas ūdens”. Ievērojot noslēgtā līguma noteikumus, ielas tīkliem jābūt nodotiem ekspluatācijā nākamā gada pavasarī, līdz ar to, ja pagalma tīkli uz to brīdi būs izbūvēti, būs iespējams noslēgt līgumu ar SIA „Jūrmalas ūdens” un saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni un novadīt sadzīves notekūdeņus attīrīšanai.

   
 Iesūtīts: 2016.08.29 20:05
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »