Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Būtiski paplašinās ūdenssaimniecības tīklu pārklājums Jūrmalā
      

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

2014. gadā SIA „Jūrmalas ūdens” itin bieži informēja iedzīvotājus par satiksmes ierobežojumiem, kas radās saistībā ar ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi dažādos Jūrmalas rajonos, jo pazemes komunikācijas tika būvētas gan Kauguros un Slokā, gan Mellužos un Valteros, kā arī Kaugurciemā un Ķemeros. Noslēdzot pagājušo gadu, esam gandarīti, jo paveiktais darbs norāda uz to, ka 2015. gadā izdosies tīklus nodot ekspluatācijā un daudziem Jūrmalas iedzīvotājiem, kur līdz šim tīkli nebija pieejami, tagad būs iespēja izmantot kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus.

Kopējais tīklu garums (ar visiem pievadiem līdz īpašumu robežai), ko plānots izbūvēt Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II un III kārtā ir vairāk nekā 150 km, tāpēc ir piesaistīts gan būtisks ieguldījums no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, gan Jūrmalas pilsētas domes. Bez šāda ieguldījuma tīklu izbūve nebūtu iespējama, jo izmaksās ietilpst ne tikai būvdarbi un materiāli, bet arī ceļu seguma uzlaušana un atjaunošana, kas sastāda būtisku izmaksu daļu. Diemžēl, lai izbūvētu tik apjomīgu tīklu paplašināšanu ar vienu gadu nepietiek, tāpēc 2015. gada sākumā plānots nodot ekspluatācijā Kauguru un Slokas, kā arī Mellužu un Valteru daļu, savukārt citviet vēl līdz gada beigām turpināsies intensīvi izbūves darbi un diemžēl ar to saistītie satiksmes ierobežojumi, tāpēc lūdzam Jūrmalas iedzīvotājus būt iecietīgiem un saprotošiem! Detalizēta informācija un kartogrāfiskais materiāls pieejams SIA „Jūrmalas ūdens” interneta mājas lapā www.jurmalasudens.lv.

Būvdarbu norises laikā bieži saņemam iedzīvotāju jautājumus par to, kāpēc viena iela jāpārrok vairākas reizes, tomēr atbilstoši tīklu izbūves specifikai, vispirms tiek ieguldīts maģistrālais ūdensvads, tad būvēti pieslēgumi, pēc tam veikta būvbedres aizbēršana un nepieciešamās pārbaudes. Tieši hidrauliskās pārbaudes parāda tās vietas, kur tīklā ir noplūdes un nepieciešama savienojumu hermētiskuma izlabošana, ko iespējams veikt atrokot jau iebūvētu posmu. Tikai pēc tam, kad pārbaudes uzrāda pozitīvus rezultātus posms uzskatāms par izbūvētu un var atjaunot ceļu segumu un veikt labiekārtošanu. Vairākkārtēja būvbedres atrakšana un aizbēršana var būt saistīta arī iedzīvotāju piekļuves nodrošināšanu saviem īpašumiem, kas būvniekiem jānodrošina atbilstoši noslēgto līgumu prasībām.

Vietās, kur tīkli jau ir izbūvēti un tuvākajā laikā tiks nodoti ekspluatācijā, aicinām iedzīvotājus vērsties SIA „Jūrmalas ūdens” un pieprasīt tehniskos noteikumus (tehniskās daļas tālruņa numurs 67811363), lai izstrādātu būvprojektu (1. grupas Apliecinājuma karti inženierbūvēm) un izbūvētu pagalma tīklus, līdz ar to  saņemtu gan ūdensapgādes, gan sadzīves kanalizācijas novadīšanas un atbilstošas attīrīšanas pakalpojumus. Ņemot vērā, ka tīkli tiek vilkti pa ielām un rajoniem, aicinām iedzīvotājus apvienoties un izstrādāt pieslēgumu izbūves shēmas vairākiem īpašumiem vienlaikus, kas varētu būt ekonomiski izdevīgāk, nekā veikt to katram atsevišķi. Bieži iedzīvotāji jautā arī par iespējamām tīklu izbūves izmaksām pagalmā, tomēr tās atkarīgas no vairākiem apstākļiem – piemēram, no tīkla garuma, kas jāizbūvē no pieslēguma vietas līdz mājai; ir vai nav jāšķērso pagalmā jau esošas komunikācijas un, ja ir, tad kādas. Vēl būtiski ir tas, kas tīklu izbūvi pagalmā veic – ja to dara kāds būvnieks, veiciet pirms tam nelielu cenu aptauju, lai noskaidrotu, kura piedāvājums Jums der vislabāk, vai arī varat to veikt pieaicinot speciālistu, un līdz ar to izmaksas būs ievērojami mazākas. Tie iedzīvotāji, kuri līdz nākamai vasarai būs izņēmuši tehniskos noteikumus un izbūvējuši tīklus pagalmā, kā arī būs noslēguši līgumu ar SIA „Jūrmalas ūdens”, varēs lietot pakalpojumu uzreiz pēc maģistrālo jeb ielu tīklu nodošanas ekspluatācijā.

Cerot uz sekmīgu sadarbību 2015. gadā, vēlam ikvienam izaicinājumiem un panākumiem bagātu Jauno gadu!


Projektus "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta"  un "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta" līdzfinansē Eiropas Savienība

Finansējuma saņēmējs šo projektu ietvaros ir SIA "Jūrmalas ūdens"

Projektu tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija


 Iesūtīts: 2014.12.30 12:03
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »