Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Uzsākta projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta" īstenošana

     

2014. gada 27. augustā starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Jūrmalas ūdens” parakstīts civiltiesiskais līgums par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” (identifikācijas numurs 3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/005) īstenošanu.

 

2012. gadā SIA „Jūrmalas ūdens” ieguva iespēju pretendēt uz Eiropas Savienības līdzfinansējumu, lai paplašinātu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus rajonos, kur pakalpojumu pieejamība ir daļēja. No šī brīža SIA „Jūrmalas ūdens” ir ieguldījis savus līdzekļus, izstrādājot Tehnisko projektu, lai tīklu paplašināšana projektā būtu iespējama Ķemeru, kā arī Mellužu un Asaru rajonos. Iesniegtais projekta pieteikums beidzot ir sekmīgi apstiprināts, un plānotais Kohēzijas fonda līdzfinansējums projekta īstenošanai piešķirts.

Kopējās projekta izmaksas ir plānotas 16.3 miljonu euro apmērā un tiks finansētas no trim finanšu avotiem: Eiropas Savienības Kohēzijas fonds - 8.6 milj. EUR, Jūrmalas pilsētas dome gandrīz 4.0 milj. EUR, bet SIA „Jūrmalas ūdens” 3.7 milj. EUR.

Projektā bez projekta sagatavošanās izmaksām un būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumiem, kā būtiskākie plānoti divi būvdarbu līgumi:

  • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros, par ko SIA „Jūrmalas ūdens” nesen jau informēja, ka līgums ir noslēgts un sekmīgi uzsākta tā īstenošana;
  • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mellužos un Asaros, kurā šobrīd norit iepirkuma procedūra, lai noteiktu pretendentu, kam piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

Plānotais projekta apjoms ir liels, jo kopā paredzēts izbūvēt gandrīz 64 km ūdenssaimniecības tīklu un 5 kanalizācijas sūkņu stacijas, bet projekta ieviešana nosaka samērā īsu īstenošanas laiku, jo projekts sekmīgi jāpabeidz līdz 2015. gada 1. septembrim. Ja otrā līguma iepirkuma procedūra noslēgsies veiksmīgi, būvdarbi ielās būs jāplāno ļoti intensīvi, tāpēc lūdzam Ķemeru, Mellužu un Asaru rajona iedzīvotājus būt saprotošiem pret kārtējiem būvdarbiem ūdenssaimniecības tīklu dēļ un īslaicīgu satiksmes organizāciju atšķirīgi no ierastā.

Projekta rezultātā tiks izbūvēti 1 103 individuālie ūdensapgādes un 1 534 sadzīves kanalizācijas novadīšanas pievadi nekustamajiem īpašumiem, pa kuriem būs iespējams saņemt augstas kvalitātes dzeramo ūdeni no SIA „Jūrmalas ūdens”, kā arī novadīt sadzīves kanalizāciju attīrīšanai atbilstoši tiesību aktu prasībām.

Sīkāka informācija par projekta īstenošanu un aktivitātēm, kā arī detalizēts kartogrāfiskais materiāls pieejams SIA „Jūrmalas ūdens” interneta mājas lapā www.jurmalasudens.lv vai SIA „Jūrmalas ūdens” Projekta ieviešanas vienībā.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.


 
 Iesūtīts: 2014.09.05 13:30
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »