Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Aicinājums iedzīvotājiem
Jautājumus, sūdzības un citas problēmas ar konkrētām mājokļu adresēm un citu sensitīvu informāciju lūdzam risināt telefoniski vai rakstot uz konkrētās nodaļas e-pastu. Darbinieku kontaktinformāciju skatīt sadaļā "KONTAKTI".
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Antons Žuikovs 18.08.2020 08:02
Labdien, vai ir iespējams piesaistīt pilsētas līdzfinansējumu, vai iestaties JU pieslēgumu rindā, ja[…] nav izbūvēti komunikāciju pievadi no maģistrālā vada līdz īpašuma robežai. Peslēgties vajag Gravju ielā, Melluzos. Paldies.
Anda Zaķe Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 02.09.2020 13:53
Ūdenssaimniecības maģistrālie tīkli pa Grāvju ielu izbūvēti iepriekšējā Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta kārtā, nodrošinot pieslēgumu izbūvi līdz īpašuma robežai, gadījumā ja zemesgabalā līdz būvd[…]arbu veikšanai bija esoša apbūve un attiecīgajā nekustamajā īpašumā bija deklarēts vismaz viens iedzīvotājs. Pieslēguma izbūve privātīpašuma robežās ir katra īpašnieka atbildība un būvdarbu veicēju piesaiste ir īpašnieka brīva izvēle.
Ruta Kromane 03.08.2020 16:50
Labdien! Lūdzu apsvērt jautājumu par ūdens skaitītāja uzstādīšanu iekšējās teritorijas apūdeņošanai[…], ieskaitot dārza dīķa piepildīšanu vasarā daudzdzīvokļu ēka Muižas ielā 13. Ar cieņu Muižas iela 13 mājas iedzīvotaju kopibas pārstavis
Gints Briķis Saimniecības struktūrvienības vadītājs 06.08.2020 13:34
Par laistīšanas ūdens skaitītāja uzstādīšanas iespējām nekustāmajā īpašumā Muižas ielā Nr.13, Jūrmalā, informējam, ka nekustāmā īpašuma ūdens uzskaites esošajā ūdensmērītāja akā pie īpašuma robežas, jāizveid[…]o papildus atzarojums ‘’R160’’ klases dn 15mm ūdens skaitītāja uzstādīšanai. SIA ‘’Jūrmalas ūdens’’ Tehniskajā daļā jāpieprasa tehniskie noteikumi laistīšanas skaitītāja mezgla ierīkošanai. Pēc laistīšanas skaitītāja mezgla izveidošanas nekustāmā īpašuma pārstāvis vai tā pilnvarotā persona veic šādas darbības: - Izveidoto laistīšanas skaitītāja mezglu uzrāda SIA ‘’Jūrmalas ūdens’’ pārstāvim; - iesniedz SIA ‘’Jūrmalas ūdens’’ ierīkotā laistīšanas skaitītāja mezgla izpildzīmējumu; - SIA ‘’Jūrmalas ūdens’’ pārstāvim uzrāda, ka ūdensvada izvads laistīšanas vajadzībām nav pieslēgts mājas iekšējās ūdensapgādes sistēmai; - informē SIA ‘’Jūrmalas ūdens’’ abonentu daļu par laistīšanas skaitītāja uzstādīšanu.
ludmila dreimane 14.07.2020 17:01
Es gribētu zināt, kā tiek aprēķinātas ūdens izmaksas, ja mājā nav skaitītāju
Anda Kuzmane Abonentu daļas vadītāja 15.07.2020 15:37
Ja nav izbūvēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas vieta, tad saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 aprēķins tiek veikts pēc deklarēto iedzīvotāju skaita ī[…]pašumā Pielikums Nr.2 Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei vienam iedzīvotājam ūdens patēriņš diennaktī 1. Ēkas ar centralizēto ūdensapgādi un kanalizāciju 200 l/dn 2. Ēkas ar centralizēto ūdenspagādi vai kanalizāciju 100 l/dn 3. Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju 50 l/dn
Jānis Bērziņš 14.07.2020 07:50
Labdien,Kad ir paredzēts izbūvēt kanalizācijas un ūdensvadu, Irbju un Cīruļu ielā?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 14.07.2020 16:18
Šobrīd būvprojektā “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināsana Vaivaros un Slokā”, kurā iekļauta ūdenssaimniecības tīklu izbūve Irbju un Cīruļu ielas rajonā, norisinās iepirkuma procedūra būvdarbu veikša[…]nai. Darbus plānots veikt 2021.gadā. Precīzāka informācija par darbu veikšanas laiku būs zināma pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darbu grafika sastādīšanas.
Rita Joņina 13.07.2020 12:17
Labdien! Vai un kad tiks izbūvēta kanalizācija un ūdens vads Priedainē, Babītes ielā? (solīts bija j[…]au 2019.gadā). Ar cieņu, Rita
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 14.07.2020 15:35
Šobrīd būvprojektā “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināsana Bražciema un Priedainē”, kurā iekļauta ūdenssaimniecības tīklu izbūve Babītes ielā norisinās iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai. Darbus […]plānots veikt 2021.gadā. Precīzāka informācija par darbu veikšanas laiku būs zināma pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veiceju un darbu grafika sastādīšanas.
Tamāra Dāvidsone 06.07.2020 23:30
Labdien! Vai šogad (2020.gadā) tiks izbūvēta kanalizācija un ūdens vads Aveņu ielā 20
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 08.07.2020 10:38
Projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta" būvprojektā "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Valteri un Krastciems", kurā ir iekļauta tīklu izbūve Aveņu ielā, ir parakstīts būvdarbu l[…]īgums ūdenssaimniecības tīklu izbūvei un darbi ir uzsākti. Objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta 2021. gada jūnijā.
Vladimirs Linavskis 04.06.2020 14:37
Kad būs zināms būvdarbu grafiks IV kārtai Buļļciemā? Līdz kuram datumam var būtu iesniedzami piepras[…]ījumi tehnisko noteikumu saņemšanai jaunu pieslēgumu izbūvēšanai? Ar cieņu vlinavskis@apollo.lv
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 09.06.2020 11:03
Projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta" būvprojektā "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Bulduros, Lielupē, Stirnuragā un Buļļuciemā" ir parakstīts būvdarbu līgums ūdenssaimniecīb[…]as tīklu izbūvei. Darbus plānots pabeigt 2021. gada maijā. Ja vēlaties veikt pagama tīklu izbūvi savā īpašumā, tad pieprasīt tehniskos noteikumus un darba shēmu iekšpagalma tīklu izbūvei un veikt to izbūvi savā īpašumā variet jau šobrīd, lai pieslēgtos centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem uzreiz pēc ielas tīklu izbūves un nodošanas ekspluatācijā. Termiņš līdz kuram iesniedzami pieprasījumi tehnisko noteikumu saņemšanai nav noteikts.
Andris Ozols 24.05.2020 14:20
Kad būs zināms būvdarbu grafiks IV kārtai Majori -Dzintari?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 26.05.2020 09:05
Projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta" būvprojektā "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Majoros un Dzintaros" ir parakstīts būvdarbu līgums ūdenssaimniecības tīklu izbūvei. Darbu[…]s plānots pabeigt 2021. gada maijā.
Andrejs Sefanovs 07.05.2020 17:13
Kāds pamatojums ir ūdens tarifu celšanai?
Jānis Vilnītis Sabiedrisko attiecību speciālists 13.05.2020 09:06
Par 2012. gadā apstiprinātā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa atcelšanu un jaunā tarifa stāšanos spēkā 2020. gada 1.jūnijā 2019. gadā 15. oktobrī SIA “Jūrmalas ūdens” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu reg[…]ulēšanas komisijai (Regulatoram) jaunu tarifa projektu, kas aprēķināts, pamatojoties uz koriģētiem ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomiem un izmaksām, jo 2012. gadā apstiprinātais ūdenssaimniecības tarifs tika balstīts uz 2010. - 2011.gadu izdevumiem atbilstoši tā brīža ekonomiskajai situācijai valstī. Regulators uzsāka izvērtēšanu, it īpaši pārskatot SIA “Jūrmalas ūdens” uzrādītos ūdenssaimniecības tarifa izmaksu pieauguma ietekmējošos faktorus un izvērtēja to pamatotību. Regulators iesniegto tarifa projektu izvērtēja sešus mēnešus, kā rezultātā tarifa apstiprināšana noslēdzās valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, kas viennozīmīgi ir radījusi ekonomisku iespaidu uz visiem Latvijas Republikā esošajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem, kā arī pakalpojuma sniedzējiem. Tāpat Regulators noteicis, ka, ja vairāk kā par 10 % mainās spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotie ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītāji vai vairāk kā par 10 % mainās spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas, SIA “Jūrmalas ūdens” jāiesniedz Regulatoram jaunu tarifa projektu. Ūdenssaimniecības tarifu izmaiņas galvenie iemesli ir: - inflācija; - ekspluatācijas izmaksu pieaugums (tai skaitā elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas), kas saistīts ar infrastruktūras uzturēšanas, atjaunošanas nepieciešamību, tehnoloģiju modernizēšanu un pilnveidi; - izdevumu pieaugums Eiropas Savienības direktīvu un LR normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai (tai skaitā vides aizsardzības jomā). - sociālā nodokļa, dabas resursa nodokļa, akcīzes nodokļa, transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa likmju pieaugums; - valsts noteiktas minimālas algas pieaugums no 282 eiro 2012. gadā līdz 430 eiro 2019. gadā. 2020.gadā 16.aprīlī Regulators apstiprināja SIA “Jūrmalas ūdens” jauno tarifu, lēmumā konstatējot, ka tarifa projekts ir pamatots, un Regulators ir noteicis, ka ar 2020.gada 1.jūniju ir atcelts 2012.gada tarifs un spēkā stājas jaunais tarifs. Informējam, ka Regulators noteicis, ka ar 01.06.2020 SIA “Jūrmalas ūdens” ūdensapgādes pakalpojumu tarifs noteikts 0,95 EUR/m3 (bez PVN) apmērā, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs - 1,87 EUR/m3 (bez PVN) apmērā. Līdz ar to SIA “Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas par ūdensapgādi un kanalizāciju pieaugs par 8%.
Jānis Vēliņš 03.05.2020 14:28
Sveiki! Kad pēc plāna ir paredzēts izbūvēt ūdensapgādes tīklu un sadzīves kanalizācijas vadu Asaros […]- Artūra un Ernesta ielās? Paldies!
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 13.05.2020 10:11
2020.gada gada 23.martā parakstīts būvdarbu līgums “Ūdenssaimniecības tīklu izbūve Dubulti – Pumpuri”, kurā iekļauta arī ūdenssaimniecības tīklu izbūve Artūra un Ernesta ielās. Pēc būvdarbu veicēja sastādītā gr[…]afika, darbus Asaros un Ernesta ielās plānots pabeigt 2021. gada februārī.
12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »