Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
zaira panasjuk 23.02.2018 11:54
lABDIEN! es gribu uszinat par ko man vajag maksat tadas lielas starpibas udens skaititaja paterins.t[…]as sakas no septembra 2017 ?majas kopeja udens skatitais ir uz adresa OSKALNA 5
Ilona Bērtule Abonentu daļas vadītāja 26.02.2018 08:35
Atbildot uz jautājumu uz Jūsu uzdoto jautājumu, SIA „Jūrmalas ūdens” informē, ka dzīvojamai mājai piegādāto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma noteikšanai, dzīvojamās mājas ūdens uzskaites mezglā ir uzstādīts[…] kopējais ūdens mērītājs (komercuzskaites mēraparāts), vadoties pēc kopējā skaitītāja rādījumiem tiek aprēķināts mājas kopējais patēriņš un izstādīts rēķins mājas pārvaldniekam SIA ''Jūrmalas namsaimnieks''. Savukārt dzīvojamai mājai piegādāto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma sadali starp dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem nodrošina minētās dzīvojamās mājas pārvaldnieks – SIA „Jūrmalas namsaimnieks”. Ievērojot, ka iekšējo ūdensapgādes tīklu uzturēšanu un ekspluatāciju nodrošina dzīvojamās mājas pārvaldnieks , SIA „Jūrmalas ūdens” aicina vērsties ar lūgumu pie esošā pārvaldnieka SIA ''Jūrmalas namsaimnieks'', konstatēt ūdens patēriņa starpības iemeslus. Iespējams, ka konstatētās ūdens mērītāju rādījumu starpības iemesli ir: 1. Atšķirīgos datumos nolasīti un iesniegti dzīvokļu skaitītāja rādījumi; 2. Personas uzrāda mazākus rādījumus, nekā tie ir patiesībā; 3. Neprecīzi un dažādi dzīvokļos ūdens patēriņa skaitītāji; 4. Novecojuši mājas iekšējie ūdensapgādes tīkli (ūdens noplūde ''sūces''); 5. Mehāniski ietekmēti ūdens skaitītāji (izmantoti magnēti, adatas u.c ierīces, apturot ūdens skaitītāju kustību).
Genadijs Kasatkins 10.02.2018 20:59
Labdien. 06.02.2018. по адресу Кемери, Серавоту 3. была отключена подача воды в дом в связи с авар[…]ией на трассе. Сколько дней еще не будет воды? Когда будет произведен ремонт? Прошла уже неделя. С уважением Касаткин Генадий.
Guntis Klīve Tehniskais direktors 14.02.2018 08:41
SIA “Jūrmalas ūdens” informē, ka šobrīd pilsētā ir vairākas komunikāciju avārijas, kas apgrūtina ūdensvada bojājuma novēršanu Sēravotu ielā 3. Iespējams, ka SIA “Jūrmalas ūdens” veiks pieslēguma Sēravotu ielā […]Nr.3 rekonstrukciju, nodrošinot minētam objektam ūdens padevi, neatjaunojot ūdens padevi visā Senatnes ielā. SIA “Jūrmalas ūdens” informē, ka pieslēguma atjaunošanas darbus paredzēts uzsākt līdz 15.02.2018. Par avārijas likvidāciju informācija tiks sniegta atsevišķi.
Ieva Zibiņa 09.02.2018 14:57
Labdien, 27.11.2017,ir sniegta atbilde, ka Ūdens skaitītāja rādījumi jāiesniedz katru mēnesi no 25 […]līdz 28 datumam, bet nav minēts par kādu periodu - par tekošo mēnesi, vai par iepriekšējo mēnesi. Tas ir, piemēram, līdz 25.02. jāiesniedz rādītāji par janvāri?
Ilona Bērtule Abonentu daļas vadītāja 12.02.2018 08:52
Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu, informējam, ka ūdens skaitītāja rādījumi jāiesniedz katru mēnesi no 25 līdz 28 datumam, par tekošo mēnesi - piemēram uz 25.02.2018 jāiesniedz rādījumu par period no 25.01.201[…]8 līdz 25.02.2018.
Agnese Voldajenko 08.02.2018 10:05
Labdien. Gribam savam zemesgabalam pret ielu uzlikt žogu. Kā to projektu,kas ir gatavs, saskaņot ar […]Jūrmalas ūdeni? Zigfrīda Meierovica prospekts 26.
Jānis Livčāns Tehniskās stuktūvienības vadītājs 09.02.2018 10:45
SIA “Jūrmalas ūdens” informē, ka projektu saskaņošana notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz plkst.11:30. Projektus saskaņo SIA “Jūrmalas ūdens” tehniskais direktors Guntis Klīve vai tehniskās str[…]uktūrvienības vadītājs Jānis Livčāns (8.kab.), tālrunis 67811363.
ivo aizupietis 01.02.2018 12:29
Kur iespējams iepazīties ar informāciju par udensvada, kanalizācijas ierīkošanu pa ielu pie Rūpniec[…]ības ielas 2,4,6 t.i. ielas sākums
Dace Krustkalne PIV ekonomiste 02.02.2018 14:54
Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Jūrmalā, Rūpniecības ielā posmā no Staburaga līdz Telšu ielai plānota projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” 3. būvprojektā. 2018. gadā plā[…]nots uzsākt būvprojekta izstrādi, kura laikā tiks apzināti īpašumi, kuriem nepieciešams izveidot pieslēguma vietas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem. Ielas tīklu izbūvi plānots veikt 2019.-2021. gadā. Sīkāka informācija par Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas īstenošanu pieejama www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts, kā arī tiek publicēta vietējos laikrakstos. Kartogrāfiskais materiāls par plānoto tīklu izbūvi pieejams: - Ūdensapgādes tīkliem http://www.jurmalasudens.lv/zkartes/udensapgade.html - Sadzīves kanalizācijas tīkliem http://www.jurmalasudens.lv/zkartes/kanalizacija.html
Ineta Kalve 27.11.2017 16:05
Labdien! Vèlètos uzzinàt, kapèc tika aizlieta ar asfaltu lietusùdens notece Tèrbatas ielas un Mazpu[…]lku ielas krustojumà? Tagad tajà vietà ir bieźi izveidojas liela peļķe. Vai un kad tiks atjaunota noteice? Vai arì tiks novèrstas noteces nekvalitatìvàs likvidàcijas sekas - lai uz asfalta virs likvidètàs notekas nekràtos udens. Ar cieņu I.Kalve
Aivars Stārasts Meliorācijas inženieris 29.11.2017 10:52
Paldies par Jūsu sniegto informāciju par lietusūdens noteces aizasfaltēšanu Tērbates un Mazpulku ielas krustojumā. Informējam, ka problēma ir konstatēta, risinājums būs pēc Tērbatas ielas rekonstrukcijas, kura[…] ir paredzēta 2018 gadā , posmā no Mazās Nometņu ielas līdz Rūpniecības ielai.
Jūrmalas pilsētas Labklājības paŗvalde Labklājības pārvalde 24.11.2017 14:15
Labdien! Sakiet lūdzu līdz kuras datumam jāiesniedz ūdens skaitītāja rādītāji? Paldies
Ilona Bērtule Abonentu daļas vadītāja 24.11.2017 15:22
Ūdens skaitītāja rādījumi jāisniedz katru mēnesi no 25līdz 28 datumam. Skaitītāja rādījumus var iesniegt: 1. Elektroniski sūtot uz e-pastu - abonenti@jurmalasudens.lv. 2. Aizpildot informāciju SIA "Jūrmalas ūd[…]ens" mājaslapā pie sadaļas - skaitītāja rādījumi. 3. Zvanot uz tālruni +371 67811364.
Juris Liģeris 16.10.2017 20:43
Pirms dažām nedēļām Ķemeros, Robežu ielā pazuda koplietošanas ūdens pumpis. Vai tas ir zināms vai tā[…] ir plānota darbība?
Guntis Klīve Tehniskais direktors 08.11.2017 08:55
SIA "Jūrmalas ūdens" informē, ka brīvkrānu atvienošana norit plānveidīgi un šobrīd Ķemeros darbojas trīs brīvkrāni: 1. Robežu ielā Nr.15. 2. Tukuma un Rucavas ielas krustojumā. 3. Partizānu un Purvīša ielas […]krustojumā. Visiem brīvkrāniem ir uzstādīti skaitītāji un paņemtais ūdens tiek fiksēts. Attiecīgi pēc informācijas apkopošanas tiks lemts par turpmāko brīvkrānu darbību vai atslēgšanu.
Jānis Liepiņš 12.10.2017 11:21
Labdien! Esmu dzirdējis, ka jau tagad var pieteikties ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkoš[…]anai vietā, kur būvniecība notiks IV kārtas ietvaros. Vai šī informācija ir patiesa?
Aivars Kamarūts Projekta ieviešanas vienības vadītājs 12.10.2017 14:06
Informācija, ka SIA "Jūrmalas ūdens" realizē Ūdenssaimniecības attīstības projekta 4. kārtu ir patiesa. Lai varētu sīkāk informēt par nepieciešamajām darbībām, mums būtu jāzina Jūsu īpašuma adrese. Ar projekt[…]ā paredzēto darbu apjomu un shēmu var iepazīties mūsu mājas lapā- http://www.jurmalasudens.lv/?ct=kartes Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Projekta ieviešanas vienību. project@jurmalasudens.lv
Aleksandrs Matisons 11.10.2017 15:16
Labdien, kāds ir 1m3 esošais tarifs aukstajām ūdenim un kanalizācijai? Dzīvoklis atrodas Lašu ielā 5[…], Buļļuciemā.
Ilona Bērtule Abonentu daļas vadītāja 12.10.2017 15:00
SIA ''Jūrmalas ūdens'' abonentiem par ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu tiek aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 21.marta lēmumu Nr.84. Ūdensapgādes pakalpojuma t[…]arifs - 0.90 EUR + PVN21% 0.19 EUR =1.09 EUR/m3. Notekūdeņu novadīšanas tarifs - 1.71 EUR + PVN21% 0.36 EUR= 2,07EUR/m3. Informācija par tarifiem ir apskatāma SIA ""Jūrmalas ūdens" mājas lapā: www.jurmalasudens.lv- tarifi.
12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »