Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Aicinājums iedzīvotājiem
Jautājumus, sūdzības un citas problēmas ar konkrētām mājokļu adresēm un citu sensitīvu informāciju lūdzam risināt telefoniski vai rakstot uz konkrētās nodaļas e-pastu. Darbinieku kontaktinformāciju skatīt sadaļā "KONTAKTI".
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Ineta Kalpiņa 24.11.2021 18:38
Sveiki, Slokā, iepretim Lāčplēša ielai 14. uz ielas ir kanalizācijas aka, kas jau gadiem stāv pārklā[…]ta ar betona plāksni. Smaku, tā neaiztur vispār! Kad tas tiks sakārtots, lai ikdienā nav jāelpo kanalizācijas smaka?
Kauguru struktūrvienības vadītāja 25.11.2021 16:30
Apsekojot aku konstatēts, ka plāksne bija nobīdīta un var būt, tas radīja lielāku smakas varbūtību. Plāksne atlikta precīzi uz akas atvēruma.
Inta Davidone 24.11.2021 11:52
Kad tiks aizvākti nozāģētie bērzu un priežu koku baļķi uz Cīruļu ielas pie mājas nr.85 un nr.87. I.[…] Davidone
Projekta ieviešanas vienība 25.11.2021 08:48
Par precīzu koku izvešanas plānoto laiku, lūdzu sazinieties ar darbu vadītāju. Būvadarbu vadītāja vārds uzvārds tālruņa numurs ir nosūtīts uz Jūsu e-pastu.
Henrijs Vo. 15.11.2021 07:43
kopsh pavasars uudens smird un filtri jaamaina 2x meenesii- izmaksas100 eiro.kaa JU kompensees shos […]papildus izdevumus?es nesaņemu pakalpojumu par kuru maksaaju.
Sabiedrisko attiecību speciālists 23.12.2021 10:06
Informējam, ka SIA "Jūrmalas ūdens" sadarbībā ar Veselības inspekciju ir konkretizējusi nepieciešamās darbības ūdens kvalitātes stabilizēšanai, lai ūdens atbilstu Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr.671 […],,Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām. Līdz ar to Veselības inspekcija ir arī pagarinājusi veicamo korektīvo pasākumu izpildes termiņu līdz 31.12.2022. Tāpat norādīts, ka esošās neatbilstības minēto noteikumu prasībām nav cilvēka veselībai bīstamas jeb kaitīgas vai arī varētu radīt sadzīves tehnikas bojājumus, ja arī klients, ievērojot spēkā esošo normatīvos aktus, veic ūdens kvalitātes nodrošināšanas pasākumus. Atvainojamies par neērtībām!
Eduards Vasiļevskis 28.10.2021 11:48
Labdien! Lūdzu sniegt atbildi sakarā ar privātīpašumu pieslēgšanos pie jaunizbūvētajiem Jūrmalas cen[…]tralizētiem ūdensvada-kanalizācijas tīkliem, Priedainē? Ciemats, kurā pārsvarā tika izmantotas lokālās ūdens iegūšanas (caur spici) un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas, slēgtās tilpņu konstruktīvās, ietaises. Kādi nosacījumi, noteikumi stājušies spēkā, kas regulē esošās spices tālāku izmantošanu privātīpašumā, pieslēdzoties pilsētas centralizētam ūdensvadam un kanalizācijai?
Projekta ieviešanas vienība 25.11.2021 08:44
Jautājumi par spices izmantošanu un sistēmu nodalīšanu tiks atrunāti izsniedzot Tehniskos noteikumus. Lai pievienotos pilsētas ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas komunikācijām (turpmāk - ŪK) ir […]jāsāk ar tehnisko noteikumu pieprasījumu, kuriem nepieciešami sekojoši dokumenti: 1) parakstīts iesniegums; 2) zemes gabala robežu plāns (kopija); 3) zemesgrāmatu akts (kopija); 4) kopīga nekustamā īpašuma pastāvēšanas gadījumā - koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana iecerētajiem darbiem (kopija); 5) ūdensvada un kanalizācijas tīklu skice ar sev vēlamo komunikāciju ‘ceļu’ jūsu īpašumā. Pietiek, ja norādīsiet vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā). 6) Decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājums, ja nekustamajā īpašumā tāda sistēma tiek izmantota un sākotnējais apliecinājums SIA Jūrmalas ūdens vēl nav iesniegts. Aktuālo iesnieguma veidlapu ar pievienojamajiem dokumentiem, var: a) nosūtīt elektroniski uz e-pastu tehniskadala@jurmalasudens.lv; b) nosūtīt pa pastu SIA "Jūrmalas ūdens", Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības nodaļa, 8.kab., Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV-2015. Augstāk minēto dokumentu sagatavošana ir bez maksas. Informatīvie tālruņi: 25611336; 67811381.
Gatis Sausnītis 27.10.2021 10:31
Aizbērtais grāvis un caurteka pie Grīvas ielas 13 nama . 16.aprīlī veršos pie jums ar lūgumu atjauno[…]t sākotnējā stāvoklī ūdensvada izbūves laikā aizbērto ,bet pēc tam nepietiekami atjaunotā grāvja un caurtekas dēļ.Uz ko saņemu atbildi ,ka tas tiks izdarīts pēc būvdarbu beigām . Ir pagājis PUSGADS ,runa ir par nepilnus 100 metrus garu posmu ,būvdarbu sen ir pabeigti bet īpašumi applūduši. Kad mums atjaunos grāvjus un caurteku sākotnējā stāvoklī ?
Projekta ieviešanas vienība 05.11.2021 14:58
Labiekārtošanas darbi šajā būvniecības līgumā turpinās. Grāvis tiek sakārtots. Darbu vadītājs Aļģirds Balta 26410872
Ventspils šoseja 19.10.2021 21:24
Labdien, ņemot vērā, ka jau vairāk kā gadu Jūrmalas ūdens kopā ar Jūrmalas domi aktīvi meklē finansē[…]jumu, lai pabeigtu iesākto projektu tajos posmos, kur finansējums nepietika, lūdzu informēt, kādi ir rezultāti šai aktīvajai finansējuma meklēšanai un kādi jums ir tālākie budžeta plāni 2022.gadam? Vai Jūrmalas ūdens ir aprēķinājis un iesniedzis domei šobrīd nepieciešamo finansējuma apmēru iesāktajam (izprojektētajam), bet neizbūvētajam ŪKT būvprojektam? Kad iedzīvotāji sagaidīs konkrētus lēmumus, tā kā Jūrmalas dome ir apturējusi tālāku projekta virzību jau kopš 2020.gada jūlija, jo vēlēšanu gadā taču nevar "šķiest" finansējumu vizuāli nemanāmā infrastruktūrā?
Aivars Kamarūts PIV vadītājs 01.12.2021 10:09
SIA “Jūrmalas ūdens”, izmantojot JPD sniegto galvojumu, ir radis finansējumu zemāk esošajā vietnē redzamā, 10. līguma realizēšanai. http://jurmalasudens.lv/zkartes/projekta_iv_karta_12_2019.html
Dace Štāla 28.09.2021 18:20
Labdien, kur Jūrmalas ūdens šajā mājaslapā es kā ielogojies klients redzu savus rēķinus ,kur redzu […]vai rēķins apmaksāts vai nē. Rēķiniem taču ir jābūt, atvaionojos, ja neatrodu. AC, Dace Štāla
Abonentu daļa 29.09.2021 15:58
SIA “Jūrmalas ūdens” pagaidām nesniedz šāda veida pakalpojumu, lai “Jūrmalas ūdens” mājas lapā apskatītu rēķinu un to apmaksātu.
Aigars Roze 23.09.2021 10:57
Labdien, kad ir gaidāma ūdensvada un kanalizācijas izbūve Varoņu ielā 7?
Projekta ieviešanas vienība 29.09.2021 11:59
Projektam, kas ietver arī Varoņu ielu šobrīd nav pieejama finansējuma. Informācija par ši situāciju nodota JPD komisijām un Arī Jūrmalas ūdens aktīvi meklē finansējuma avotus. Tiklīdz šajā jautājumā būs jaun[…]umi, par tiem informēsim.
Alain Parazols 17.09.2021 10:13
Ludzu nosutit elektroniski rekinu par augustu. Lig.N 3734. Paldies.
Abonentu norēķinu daļa 29.09.2021 15:46
Rēķins par augustu tiks izsūtīts 29.09.2021. Jautājumi par izrakstītajiem rēkiniem, nodot ūdens skaitītāja rādījumus, lūdzam sūtīt uz Abonentu norēķinu daļas e-pastu: abonenti@jurmalasudens.lv
agnija ziverte 31.08.2021 12:15
Atbiltoši jūsu mājas lapā publiski pieejamajiem ūdens kvalitātes mērījumiem, Lielupē un apkārtnē dze[…]lzs koncentrācija ūdenī 3x pārsniedz MK noteikumos pieļaujamo 0.2 mg/l (0.65 mg/l augusts 2021). Kad un kādi filtri tiks uzstādīti vai tiks veikti citi pasākumi, lai nodrošinātu MK noteikumiem atbilstošu ūdens kvalitāti Lielupē/Buduros/Buļļciemā?? Kurš atbildīgs par ūdens kvalitāti? Vai par šo būtu jāsazinās ar Valsts vides dienestu? Sadzīvē augstais dzels saturs ūdenī bojā gan kanalizācijas sistēmu (wc, vanna, izlietnes rudas!), gan dzīves kvalitāti kopumā (bojāta veļa, iekārtas utt).
Projekta ieviešanas vienība 08.09.2021 13:52
Vairākiem projekta "Ūdenssaimniecības attīstības IV kārta" būvdarbu līgumiem noslēgusies aktīvā būvdarbu fāze, un šobrīd norit pārbaudes, kas nepieciešamas pirms objektu nodošanas ekspluatācijā. Tiek veikta gan[…] jaunizbūvēto tīklu skalošana, gan hidrauliskās pārbaudes un dezinfekcija, lai tīklā padotais dzeramais ūdens līdz patērētājam nonāktu tiesību aktiem atbilstošā kvalitātē un ievērojot dzeramā ūdens nekaitīguma normas. Šādi darbi, kaut arī pamatā saistīti ar jaunajiem tīklu posmiem, ietekmē visu ūdensapgādes tīklu, jo notiek pieslēgumi, atslēgumi, kā arī šādu darbību rezultātā var rasties hidrauliskie triecieni kuru sekas var būt saduļķojums tīklā. Saduļķojums rodas, kad no cauruļvada tiek atrautas nogulsnes, kas tur uzkrājušās laika gaitā. Līdzīgas situācijas rodas arī brīžos, kad tuvākajā apkārtnē tiek atvērts tīklā esošais hidrants, ko lieto ugunsdzēsības vajadzībām vai veicot tā darbības regulāro pārbaudi. Lai visiem ūdensapgādes pakalpojuma saņēmējiem līdz to piederības robežai nodrošinātu augstas kvalitātes ūdeni - kādu to sagatavo ūdens sagatavošanas iekārtās – kā arī nepieļautu otrreizēju ūdens piesārņojuma rašanos tīklā, SIA “Jūrmalas ūdens” ir uzsākusi plānotu kaskādveida cauruļvadu skalošanu visā sistēmā, kas noritēs dažādos tīkla posmos līdz septembra beigām. Šādi skalošanas darbi nav retums, bet punktveida tīkla skalošana tiek veikta regulāri, jo sevišķi tīkla vietās ar mazu ūdens patēriņu vai rajonos, kur tīkls nav sacilpots, lai nodrošinātu vienmērīgu ūdens apmaiņu tīklā. Ūdensvada skalošanas grafiks: 20.08. - 27.08. Bulduru rajons (no Kr. Valdemāra ielas līdz Vienības prospektam); 27.08. - 01.09. Lielupes rajons (no Vienības prospekta līdz O.Kalpaka ielai); 01.09. - 17.09. Buļļuciems, Lielupes rajons (no O.Kalpaka ielas līdz 33. līnijai); 10.09. - 17.09. Dzintari, Majori (no Miera ielas līdz Jaunai ielai); 17.09. - 24.09. Dubultu rajons (no Baznīcas ielas līdz Ogres ielai). Vienlaikus SIA “Jūrmalas ūdens” aicina māju īpašniekus un apsaimniekotājus izvērtēt savā zemesgabalā un ēkās esošo ūdensvadu stāvokli, jo vairākus gadu desmitus kalpojušās caurules pārsvarā ir ar nosēdumiem un jebkuras spiediena svārstības var izsaukt lokālu ūdens saduļķojumu. Vēršam Jūsu uzmanību, ka saduļķojums nav dzīvībai vai veselībai kaitīgs, un, ja to konstatējat, nepieciešams notecināt ūdeni, jo pamatā gadījumu, pēc neilga brīža saduļķojums pazūd un dzeramais ūdens ir atbilstošā kvalitātē. Ja mājsaimniecībā uzstādīta pret ūdens kvalitātei jūtīga tehnika, aicinām ievērot ražotāja norādījumiem. Informāciju par skalošanas darbiem, kas skar Jūsu mājsaimniecību, iespējams saņemt SIA "Jūrmalas ūdens" Avārijas dienestā, kas pa tālruni pieejams 24/7 režīmā: 80205004 (bezmaksas tālrunis); 67751045; 67811380. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »