Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Edgars Krasnikovs 18.04.2020 16:32
Labdien. Gribēju uzzināt vai ir jau zināms izbūves laika grafiks ūdensvada un kanalizācijas tīkliem […]Viņķu un Cīruļu ielas krustojumā?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 21.04.2020 10:42
Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Viņķu un Cīruļu ielu krustojumā iekļauta projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta" būvprojektā ´´Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašinās[…]ana Asaros". Šobrīd ir noslēgusies iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai un tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums ar būvdarbu veicēju. Precīzāka informacija par darbu veikšanu Viņķu un Cīruļu ielu krustojumā būs zināma pēc būvdarbu līguma noslēgšanas un darba grafika sastādīšanas.
Irina Lukstiņa 05.02.2020 20:11
Labdien! Izpētot ūdensvada izbūves karti, saprotams tikai, ka pilsētas ūdensvada izbūves nobeigšana[…] Dzelzceļa ielā starp Oļģertu un Imantas ielām atbilst 8. Līgumam. Vēlos uzzināt: 1. kad sāksies un, kad tiks pabeigta ūdensvada izbūve šajā ielas posmā? 2. Kad jāizņem tehniskie noteikumi ūdensvada izbūvei pagalmā. Paldies jau iepriekš! Ar cieņu, Irina Lukstiņa
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 10.02.2020 13:04
Būvprojektā “ŪK tīklu izbūve, Krastciems – Ķemeri” daļā “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaroos un Vaivaros”, kurā ir iekļauta ūdensapgādes tīklu izbūve Dzelzceļa ielā, ir pabeigta projekta i[…]zstrāde un šobrīd norisinās iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai. Darbus plānots veikt 2021. gadā. Precīzāka informācija par darbu veikšanu Dzelzceļa ielā būs zināma pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darbu grafika sastādīšanas. Pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus un darba shēmu iekšpagalma tīklu izbūvei un veikt tīklu izbūvi savā īpašumā variet jau šobrīd, lai pēc ielas tīklu izbūves un nodošanas ekspluatācijā pieslēgtos centralizētajai ūdensapgādei. Detalizētāka informācija saņemama SIA "Jūrmalas ūdens" Tehniskajā daļā - Promenādes ielā 1a, 8.kab., tālr.67811363, e-pasts tehniskadala@jurmalasudens.lv
Modris Roze 03.02.2020 12:16
Labdien Vai tuvākā laikā plānota ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve Alfrēda Amtmaņa-Brie[…]dīša ielā Vaivaros?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 04.02.2020 14:59
Šobrīd būvprojektā “ŪK tīklu izbūve, Majori-Krastciems” daļā “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros”, kurā ir iekļauta tīklu izbūve Alfrēda Amtmaņa-Briedīša ielā, norisinās iepirkuma procedū[…]ra būvdarbu veikšanai. Darbus plānots veikt 2020.-2021. gadā. Precīzāka informācija par darbu veikšanu Alfrēda Amtmaņa-Briedīša ielā būs zināma pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darbu grafika sastādīšanas.
Tamāra Dāvidsone 02.02.2020 14:51
Labdien. Vai ir plānots 2020.g. izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas Aveņu ielā (netālu n[…]o Valtera[…] prosp.)?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 04.02.2020 14:58
Šobrīd būvprojektā “ŪK tīklu izbūve, Majori-Krastciems” daļā “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Valteros un Krastciemā”, kurā ir iekļauta tīklu izbūve Aveņu ielā, norisinās iepirkuma procedūra […]būvdarbu veikšanai. Darbus plānots veikt 2020.-2021. gadā. Precīzāka informācija par darbu veikšanu Aveņu ielā būs zināma pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darbu grafika sastādīšanas.
Līga Imbrasa 18.01.2020 14:54
Labdien! Vai Rudzu ielas iedzīvotāji jau var pieprasīt tehniskos noteikumus ūdensvada un kanalizācij[…]as iekšpagalma tīklu izbūvei? Ārējie tīkli tiks būvēti šogad? Paldies! Ar cieņu, Līga.
Gunta Kampmane Tehniskās struktūrvienības inženiere 21.01.2020 10:41
Rudzu ielas iedzīvotāji var pieprasīt tehniskos noteikumus ūdensvada un kanalizācijas iekšpagalma tīklu izbūvei, jo Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts centralizēto ūdensapgādes un sadzīves kanalizāc[…]ijas komunikāciju izbūvei ir pabeigts un saskaņots. Tehnisko noteikumu pieprasīšanai un atvieglotā projekta izstrādei nepieciešami sekojoši dokumenti: 1) parakstīts iesniegums (1 eksemplārs) ar priekšlīgumu (2 eksemplāri) - iesnieguma veidlapu skat. pēc saites http://jurmalasudens.lv/?ct=iparaugi, (8.iesniegums pēc kārtas); 2) zemes gabala robežu plāns (kopija); 3) zemesgrāmatu akts (kopija); 4) kopīga nekustamā īpašuma pastāvēšanas gadījumā - koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana (kopija); ja zeme un māja pieder dažādiem īpašniekiem, tad - zemes īpašnieka piekrišana iecerētajiem darbiem; 5) ūdensvada un/vai kanalizācijas (turpmāk, ŪK) skice. Par ŪK skici - jāpievieno skice, ar sev vēlamo ŪK komunikāciju ‘ceļu’ no šo komunikāciju atzarojumiem pie Jūsu īpašuma, līdz mājas sienai. Pietiek arī, ja norādīsiet vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā). Skice nepieciešama ŪK darba shēmas (atvieglotā projekta) izstrādei. Aktuālo iesnieguma veidlapu un 2 līguma veidlapu oriģinālus, kopā ar pārējiem dokumentiem, var: a) nosūtīt elektroniski, ja iesniegumu un līgumu iespējams parakstīt, izmantojot e-parakstu; b) nosūtīt pa pastu SIA "Jūrmalas ūdens", Tehniskā struktūrvienība, Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV-2015; c) iesniegt klātienē SIA “Jūrmalas ūdens” Promenādes ielā Nr.1a, 8.kabinetā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien: 08:00 – 12:00; 13:00 – 16:45; piektdien 08:00 – 12:00; 13:00 – 15:30). Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tehnisko daļu pa tālruni 67811363. Komunikāciju izbūvi Rudzu ielā plānots veikt 2020.-2021. gadā. Šobrīd norisinās būvdarbu iepirkumu procedūra, precīzs darbu veikšanas laiks būs zināms pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darba grafika sastādīšanas.
Līga Imbrasa 18.01.2020 14:54
Labdien! Vai Rudzu ielas iedzīvotāji jau var pieprasīt tehniskos noteikumus ūdensvada un kanalizācij[…]as iekšpagalma tīklu izbūvei? Ārējie tīkli tiks būvēti šogad? Paldies! Ar cieņu, Līga.
Gunta Kampmane Tehniskās struktūrvienības inženiere 21.01.2020 10:41
Rudzu ielas iedzīvotāji var pieprasīt tehniskos noteikumus ūdensvada un kanalizācijas iekšpagalma tīklu izbūvei, jo Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts centralizēto ūdensapgādes un sadzīves kanalizāc[…]ijas komunikāciju izbūvei ir pabeigts un saskaņots. Tehnisko noteikumu pieprasīšanai un atvieglotā projekta izstrādei nepieciešami sekojoši dokumenti: 1) parakstīts iesniegums (1 eksemplārs) ar priekšlīgumu (2 eksemplāri) - iesnieguma veidlapu skat. pēc saites http://jurmalasudens.lv/?ct=iparaugi, (8.iesniegums pēc kārtas); 2) zemes gabala robežu plāns (kopija); 3) zemesgrāmatu akts (kopija); 4) kopīga nekustamā īpašuma pastāvēšanas gadījumā - koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana (kopija); ja zeme un māja pieder dažādiem īpašniekiem, tad - zemes īpašnieka piekrišana iecerētajiem darbiem; 5) ūdensvada un/vai kanalizācijas (turpmāk, ŪK) skice. Par ŪK skici - jāpievieno skice, ar sev vēlamo ŪK komunikāciju ‘ceļu’ no šo komunikāciju atzarojumiem pie Jūsu īpašuma, līdz mājas sienai. Pietiek arī, ja norādīsiet vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā). Skice nepieciešama ŪK darba shēmas (atvieglotā projekta) izstrādei. Aktuālo iesnieguma veidlapu un 2 līguma veidlapu oriģinālus, kopā ar pārējiem dokumentiem, var: a) nosūtīt elektroniski, ja iesniegumu un līgumu iespējams parakstīt, izmantojot e-parakstu; b) nosūtīt pa pastu SIA "Jūrmalas ūdens", Tehniskā struktūrvienība, Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV-2015; c) iesniegt klātienē SIA “Jūrmalas ūdens” Promenādes ielā Nr.1a, 8.kabinetā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien: 08:00 – 12:00; 13:00 – 16:45; piektdien 08:00 – 12:00; 13:00 – 15:30). Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tehnisko daļu pa tālruni 67811363. Komunikāciju izbūvi Rudzu ielā plānots veikt 2020.-2021. gadā. Šobrīd norisinās būvdarbu iepirkumu procedūra, precīzs darbu veikšanas laiks būs zināms pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darba grafika sastādīšanas.
imants VĪtols 13.01.2020 14:49
Labdien, vai ir aptuvena informācija par plānotiem ūdensvada un kanalizācijas izbūves termiņiem Vētr[…]as ielā 6
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 15.01.2020 14:15
Šobrīd būvprojektā “ŪK tīklu izbūve, Krastciems – Ķemeri” daļā “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kauguros”, kurā ir iekļauta tīklu izbūve Vētras ielā 6, ir pabeigta projekta izstrāde un šobrīd[…] norisinās iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai. Darbus plānots veikt 2020.-2021. gadā. Precīzāka informācija par darbu veikšanu Vētras ielā būs zināma pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darbu grafika sastādīšanas.
Marina Van 16.11.2019 09:58
Labdien, sakiet lūdzu, kad sāksies ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbi Vasarnīcu ielā?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 21.11.2019 09:13
Centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Vasarnīcu ielā paredzēta būvprojektā “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Majori-Krastciems”. Šobrīd norisinās būvdarbu iepirkuma pro[…]cedūra, darbus plānots veikt 2020.-2021. gadā. Precīzs darbu veikšanas laiks Vasarnīcu ielā būs zināms pēc būvdarbu līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darba grafika sastādīšanas.
Irina Vlasenko 29.10.2019 19:44
Mistiskie remonta darbi Kauguros -Tērbatas iea 32 Jau 3 nedeļu. 26 un 27 oktobrī vairāk par pusi dzī[…]vokļu īpašnieki paliek bez karstā ūdens. Un uz 30 datumu atkal remonts !Lūdzu norādiet precīzākus termiņus ! Kad beidzas tads bardaks ? vai tad vasarā nevār plānoto remontu veikt ?
Karina Ņikitina Kauguru nodaļas vadītāja 31.10.2019 09:32
Informējam, ka plānotie remontdarbi notiek saskaņā ar izlīmētajām brīdinājuma lapiņām. Cenšoties precīzi ievērot norādīto ūdens pārtraukuma laiku. Par plānotajiem būvdarbiem tiek brīdināts SIA “Jūrmalas namsaim[…]nieks”, kurs atbild par karstā ūdens padevi. Plānotos remontdarbus izpildes termiņš ir novembra vidū. Šie remontdarbi ir saistīti ar noslēgarmatūras uzstādīšanu, lai pie iespējamas ūdensvada avārijas varētu noslēgt tikai bojāto posmu. Šobrīd nākas noslēgt vismaz 4 lielas piecstāvu mājas.
Elīna Badune 26.09.2019 13:15
Labdien! Ja ūdensvads ielā ir ievilkts (E. Veidenbauma iela Vaivaros) un iet pa ielu gar māju, vai a[…]ttīstības projekta finansējuma ietvaros pilsēta to var pievilkt pie konkrēta zemes gabala (nevelkot iekšā līdz mājai)?
Anda Zaķe Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 26.09.2019 14:03
Labdien! Atbildot uz Jūsu iesniegto jautājumu, informējam, ka Jūrmalā, E. Veidenbauma ielā dažādos posmos ir paredzēta gan sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve, gan ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas izbū[…]ve vienlaikus. Lai pārbaudītu pievada izbūves esamību projekta sastāvā, lūdzu norādiet konkrētu īpašuma adresi.
12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »