Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Aicinājums iedzīvotājiem
Jautājumus, sūdzības un citas problēmas ar konkrētām mājokļu adresēm un citu sensitīvu informāciju lūdzam risināt telefoniski vai rakstot uz konkrētās nodaļas e-pastu. Darbinieku kontaktinformāciju skatīt sadaļā "KONTAKTI".
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Gatis Sausnītis 16.04.2021 14:39
Sveicināti.Ir radusies ļoti nepatīkama problēma - pēc ūdensvada un kanalizācijas vada ierīkošanas G[…]rīvas ielā,posmā Grīvas iela 13 līdz Mežmalas iela 41 (Jūrmalas attīrīšanu iekārtu stacija,kas faktiski atrodas Grīvas ielas galā)izbūves laikā tika aizbērti grāvji pie Mežmalas 31 (faktiski atrodas Grīvas ielas malā )līdz caurtekai Grīvas iela 13 un pārbūvēta caurteka pie Grīvas iela 13 nama. Pabeidzot izbūves darbus grāvis tika izveidots no jauna ,bet tas vairs nav grāvis ,tas ir grāvītis aptuveni lāpsta durkļa platumā un pāris centimetru dziļumā.Pirms pārbūves grāvju platums bija ne mazāks par 1 metru un acīmredzami dziļāks.Savukārt caurteka ir izbūvēta augstāk par to kā bija pirms pārbūves par ko liecina grāvis aiz caurtekas kas faktiski ir sauss,pa to ir minimāla caurplūde (subjektīvi spriežot daži desmiti spaiņi dienā).Savukārt dažus desmitus metru attālumā īpašums Mežmalas 33 un mazliet tālāk īpašums ,kadastrs - 13000180912 (adrese iespējams - Grīvas 17) kas atrodas tā paša grāvja malā , applūst ,jo pat teorētiski nav iespējama ūdens novadīšana nekorekti veiktu grāvja un caurtekas atjaunošanas darbu dēļ (platums,dziļums,līmenis).Ņemot vērā,ka šie grāvji ir savienoti ar meža grāvju sistēmu , visi ūdeņi kas tiek aizvadīti no apkārtnes mežiem faktiski appludina visus īpašumus kas atrodas līdz caurtekai Grīvas ielā 13. Situācija sāk kļūt kritiska .Nodzīvojot šeit daudzus desmitus gadu šāda situācija veidojas pirmo reizi.
Projekta ieviešanas vienība 20.05.2021 15:33
Kā informē būvdarbu veicēja SIA MONUM pārstāvis, grāvis un caurteka tiks pārnivilēti. Jau ir veikta daļēja nogāzes atjaunošana, bet pēc nogāzes malas izbūves darbu pabeigšanas grāvja mala un grāvis vēl tiks pad[…]ziļināts un paplašināts, atjaunojot nogāzi visā augstumā.
Juris Jefremovs 16.04.2021 09:24
Nan jānomaina ūdens skaitītājs-Vai drīkstu veikalā nopirkt sertificētu skaitītāju,pats nomainīt,vai […]to dara sia "Jūrmalas ūdens" speciālists? Paldies.
Abonentu daļa 21.04.2021 18:27
SIA Jūrmalas ūdens darbinieki neliek ūdens skaitītājus ēkās, Jums jāmeklē sertificēta firma skaitītāja uzlikšanai. Vēršam Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma Pārejas noteikumu 4. p[…]unktu Jums bija jānodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un jāpieprasa tehniskie noteikumi līdz 2019. gada 31. decembrim.
Alain Parazols 12.04.2021 14:43
Vel nesanemam rekinu par 2021.g.Martu (?)
Abonentu daļa 20.04.2021 13:40
Klientam Alain Parazols rēķins nosūtīts 08.04.2021. uz norādīto e-pasta adresi. 12.04.2021. tika saņemta rēķina apmaksa.
Jānis Vanags 02.04.2021 20:32
Labdien. Kad ir plānots izbūvēt kanalizāciju un ūdens vadu Jurģu ielā? Paldies.
Projekta ieviešanas vienība 14.04.2021 16:45
Pēc būvdarbu veicēju sniegtās informācijas darbus Jurģu ielā plānots veikt šī gada augustā, objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta novembrī.
Olga Zausailova 31.03.2021 10:23
Labdien! Kad ir plānots izbūvēt kanalizāciju Medņu 59?
Projekta ieviešanas vienība 14.04.2021 16:09
Pēc būvdarbu veicēja sniegtās informācijas, kanalizācijas izbūves darbus Medņu ielā plānots veikt maijā.
Natalija Fostjucenko 30.03.2021 20:33
Kabdien gribetos uzzinat kat bus taisits udens un kanalizacija Krasta iela Sloka?
Projekta ieviešanas vienība 09.04.2021 08:24
Ūdenssaimniecības tīklu izbūve Krasta ielā ir iekļauta būvdarbu līgumā “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināsana Jūrmalā, Kaugurciems-Sloka”. Šobrīd tiek meklēts finansējums tā realizācijai, precīzs darbu laiks na[…]v zināms.
Jānis Trulis 25.03.2021 14:46
Labdien! Kad sāks izbūvēt ŪK Rubeņu ielā starp Valteru pr. un Mirdzas ielu? Vai šeit tiks sakārtot[…]s/uzlabots braucamā daļa?
Projekta ieviešanas vienība 09.04.2021 08:56
Labdien! Darbi Rubeņu ielā no Valtera prospekta virzienā uz Mirdzas ielu uzsākti 07.04.2021. Saskaņā ar noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, ceļa seguma atjaunošana tiek veikta ne sliktākā stāvoklī, kāds tas bija pi[…]rms darbu uzsākšanas.
Jānis Kipens 22.03.2021 15:14
Lūdzu sniegt skaidrāku informāciju par paredzēto ūdens saimniecības tīklu izbūvi Ventsils šosejā. Ša[…]jā mājas lapā redzams, ka iepirkums par minēto darbu apjomu ir noslēdzies 09.11.2020, bet līgums nav noslēgts, ar ko tas būtu saistīts? Kāds ir pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš? Ņemot vērā, ka būvprojekts par šiem darbiem ir pabeigts, tad jādomā, ka finansējums tīklu izbūvei tika plānots, kādēļ šobrīd finansējums tiek meklēts no jauna? Vai ir izstrādāts jauns laika grafiks būvprojketā paredzēto darbu realizācijai?
Projekta ieviešanas vienība 20.04.2021 15:19
Informējam, ka publiskās iepirkumu procedūras "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Kaugurciems- Bāžciems"ID Nr.JŪ2019/07 INV iepirkumu komisijas lēmumi attiecībā uz līguma slēgšanas tiesību piešķir[…]šanas iespējamību ir iesniegti izvērtēšanai Jūrmalas pilsētas domes atbildīgajās komitejās. Tiklīdz SIA "Jūrmalas ūdens" saņems informāciju par jautājuma turpmāko virzību Jūrmalas pilsētas domes atbildīgajās komitejās, varēsim informēt par tālāko projekta virzību..
Maiga Strazdiņa 18.03.2021 17:28
Labvakar! Kurā sadaļā, elektroniski, es varu pārslēgt līgumu uz savu vārdu par ūdens paterēriņu? P[…]aldies
Abonentu daļas vadītāja 07.04.2021 15:37
Līguma pārslēgšanai nepieciešams aizpildīts iesniegums un zemesgrāmatas kopija. Nepieciešamos dokumentus sūtiet uz ligumi@jurmalasudens.lv. Iesnieguma veidlapa pieejama www.jurmalasudens.lv - informācija kli[…]entiem -iesniegumu paraugi - iesniegums līguma noslēgšanai. Kad līgums par komunikāciju lietošanu ir abpusēji saskaņots, abas līguma puses paraksta elektroniski.
Kristīne Norde 24.02.2021 11:46
Projekts "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta" jauna darba līguma posma "Sloka - Vaivari"[…], kad tiks uzsākti Uk tīklu izbūves darbi Ventspils šosejā, Slokā?
Projekta ieviešanas vienība 05.03.2021 15:00
Ūdenssaimniecības tīklu izbūvei Ventspils šosejā ir izstrādāts būvprojekts un tā iekļauta būvdarbu līgumā “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināsana Jūrmalā, Kaugurciems-Sloka”. Šobrīd tiek meklēts finansējums tā r[…]ealizācijai, precīzs darbu laiks nav zināms.
12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2022 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »