Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Juris Liģeris 16.10.2017 20:43
Pirms dažām nedēļām Ķemeros, Robežu ielā pazuda koplietošanas ūdens pumpis. Vai tas ir zināms vai tā[…] ir plānota darbība?
Guntis Klīve Tehniskais direktors 08.11.2017 08:55
SIA "Jūrmalas ūdens" informē, ka brīvkrānu atvienošana norit plānveidīgi un šobrīd Ķemeros darbojas trīs brīvkrāni: 1. Robežu ielā Nr.15. 2. Tukuma un Rucavas ielas krustojumā. 3. Partizānu un Purvīša ielas […]krustojumā. Visiem brīvkrāniem ir uzstādīti skaitītāji un paņemtais ūdens tiek fiksēts. Attiecīgi pēc informācijas apkopošanas tiks lemts par turpmāko brīvkrānu darbību vai atslēgšanu.
Jānis Liepiņš 12.10.2017 11:21
Labdien! Esmu dzirdējis, ka jau tagad var pieteikties ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkoš[…]anai vietā, kur būvniecība notiks IV kārtas ietvaros. Vai šī informācija ir patiesa?
Aivars Kamarūts Projekta ieviešanas vienības vadītājs 12.10.2017 14:06
Informācija, ka SIA "Jūrmalas ūdens" realizē Ūdenssaimniecības attīstības projekta 4. kārtu ir patiesa. Lai varētu sīkāk informēt par nepieciešamajām darbībām, mums būtu jāzina Jūsu īpašuma adrese. Ar projekt[…]ā paredzēto darbu apjomu un shēmu var iepazīties mūsu mājas lapā- http://www.jurmalasudens.lv/?ct=kartes Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Projekta ieviešanas vienību. project@jurmalasudens.lv
Aleksandrs Matisons 11.10.2017 15:16
Labdien, kāds ir 1m3 esošais tarifs aukstajām ūdenim un kanalizācijai? Dzīvoklis atrodas Lašu ielā 5[…], Buļļuciemā.
Ilona Bērtule Abonentu daļas vadītāja 12.10.2017 15:00
SIA ''Jūrmalas ūdens'' abonentiem par ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu tiek aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 21.marta lēmumu Nr.84. Ūdensapgādes pakalpojuma t[…]arifs - 0.90 EUR + PVN21% 0.19 EUR =1.09 EUR/m3. Notekūdeņu novadīšanas tarifs - 1.71 EUR + PVN21% 0.36 EUR= 2,07EUR/m3. Informācija par tarifiem ir apskatāma SIA ""Jūrmalas ūdens" mājas lapā: www.jurmalasudens.lv- tarifi.
Gunārs Nāburgs 31.08.2017 16:34
Labdien. Vai ir iespēja apskatīties kur ir ievilts udensvads un kanalizācija Ķemeros (karte) lai uz[…]zinātu vai gar īpašumu iet komuniācijas un ir iespēja pieslēgties.
Dace Krustkalne PIV ekonomiste 08.09.2017 10:08
Labdien! Karte ar esošajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem Ķemeros pieejama šeit: http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/kemerikarte.pdf Informācija par pievienošanos komunikācijām atro[…]dama šeit: http://www.jurmalasudens.lv/?ct=ikomunikacija&fu=read&id=127&start=1 Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar Tehnisko daļu, tālr.nr.67811363, e-pasts:tehniskadala@jurmalasudens.lv Kartogrāfiskais materiāls par plānoto tīklu izbūvi Jūrmalas ūdenssaimniecības projekta IV kārtā pieejams: - ūdensapgādes tīkliem: http://www.jurmalasudens.lv/zkartes/udensapgade.html - sadzīves kanalizācijas tīkliem: http://www.jurmalasudens.lv/zkartes/kanalizacija.html
Liana Ivanova 14.08.2017 20:04
Labdien .Kad ir plānots uzbūvēt kanalizacijas sistemu Ezeru ielā otra daļā ?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 15.08.2017 09:18
Atbildot uz Jūsu jautājumu par sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi Jūrmalā, Ezeru ielā, informējam, ka tīklu izbūve minētajā adresē plānota Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas 2. būvprojekt[…]ā. Līdz 2018. gada marta beigām plānots izstrādāt un apstiprināt būvvaldē ielas tīklu izbūves būvprojektu. Līdz tam tiks apzināti īpašumi, kuriem nepieciešams izveidot pieslēguma vietas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem. 2017.gada vasarā/rudenī, būvprojekta autori SIA “Firma L4”, sazināsies ar Jums, lai precizētu pieslēguma vietu līdz Jūsu īpašuma robežai. Pēc būvprojekta apstiprināšanas būvvaldē, būs iespējams saņemt SIA “Jūrmalas ūdens” Tehniskos noteikumus iekšpagalma komunikāciju izbūvei. Ielas tīklu izbūvi plānots veikt 2019. – 2020. gadā un pēc to nodošanas ekspluatācijā, ja Jūsu īpašumā tīkli būs izbūvēti, varēsiet uzsākt pakalpojuma lietošanu. Sīkāka informācija par Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas īstenošanu pieejama www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts, kā arī tiks publicēta vietējos laikrakstos. Kartogrāfiskais materiāls par plānoto tīklu izbūvi pieejams: - Ūdensapgādes tīkliem: http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/u1majorivaivari260717.pdf - Sadzīves kanalizācijas tīkliem: http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/k1majorivaivari260717.pdf
Jānis Bērziņš 04.07.2017 17:05
Labdien! Vai pastāv iespēja uzstādīt individuālo laistīšanas skaitītāju (daudzdzīvokļu māja Lielupe[…]s ielā 13) dzīvoklī, dārza laistīšanai (ūdens bez kanalizācijas)? Ja var, tad kur būtu jāvēršas lai pasūtītu šo pakalpojumu?
Inese Pelse - Ilsjāne juriste 14.07.2017 13:42
Dzīvojamai mājai Jūrmalā, Lielupes ielā 13 ir kopīga ūdens apgādes sistēma, kura saskaņā ar 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 332 "Latvijas būvnormatīvs LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads u[…]n kanalizācija" 4.punktu ir ēkas iekšējais ūdensvads, kas nodrošina patērētājus vienā ēkā vai ēku grupā ar ūdeni no ūdensapgādes tīkla caur kopējo ūdens uzskaites mezglu. Savukārt atbilstoši Dzīvojamās ēkas ūdensapgādes sistēmu pārvaldīšanas tiesiskajam regulējumam (Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta pirmā daļa) atsevišķā dzīvokļa īpašumā esošās inženierkomunikācijas ir ārpus sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu siegšanas robežas un to pārbūve ir risināma dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē ar vai bez pārvaldnieka starpniecības. SIA "Jūrmalas ūdens" aprēķina samaksu par dzīvojamai mājai Jūrmalā, Lielupes ielā 13 piegādātajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, vadoties no komercuzskaites mēraparāta fiksētajiem rādījumiem, kas ir ierīkots pakalpojuma piederības robežā, savukārt aprēķinātā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu sadale starp dzīvokļu īpašniekiem, kā tas jau bija norādīts iepriekš ir dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbība, kuras kārtība un noteikumi ir nosakāmi ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu. Ievērojot augstāk minēto, SIA "Jūrmalas ūdens" nav ne tehniskas, ne tiesiskas iespējas atļaut atsevišķajā dzīvokļa īpašumā ierīkot ūdens mērītāju dārza laistīšanai, jo atsevišķais dzīvokļa īpašums nav tieši pieslēgts SIA "Jūrmalas ūdens"īpašumā esošajai ūdens apgādes sistēmai, savukārt ar dzīvojamās mājas lietošanu saistīto maksājumu sadale starp dzīvokļu īpašniekiem ir dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbība ko veic dzīvojamās mājas pārvaldnieks, attiecīgajā gadījumā - SIA "Jūrmalas namsaimnieks" .
Olga Kozinova 21.06.2017 13:33
Labdien. Sakara ar 18.06.17. ugunsgreku Slokas izgaztuve ar toksiskajiem atkritumiem, man, ka Kaugu[…]ru iedzivotajam un maza berna matei ir lielas aizdomas par udens kvalitati un iespejamiem piemaisijumiem dzeramudeni. Vai Jurmalas udens plano veikt papildus udens izmeklejumu tuvakaja laika ar merki identificet cilveka veselibai draudoso toksisko piemaisijumus?
Maruta Višņevska Laboratorijas vadītāja 22.06.2017 09:45
Atbildot uz iesniegumā norādītajām šaubām, SIA “Jūrmalas ūdens” informē, ka dzeramo ūdeni SIA “Jūrmalas ūdens” piegādā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, kuru namīpašumi ir pieslēgti SIA “Jūrmalas ūdens” centrali[…]zētajai ūdens apgādes sistēmai, izmantojot slēgtu ūdensapgādes cauruļvadu sistēmu. Dzeramais ūdens tiek iegūts izmantojot artēziskos urbumus, kuru dziļums sastāda 120 m un patērētājiem tas tiek piegādāts izmantojot slēgtu cauruļvadu sistēmu pēc tā attīrīšanas dzeramā ūdens attīrīšanas stacijās. Kauguros dzeramā ūdens attīrīšanas stacija atrodas Jūrmalā, Nometņu ielā 19. SIA “Jūrmalas ūdens” piegādātie ūdens apgādes pakalpojumi ir kvalitatīvi un atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu regulējumam un ES direktīvās ietvertajām prasībām, ka arī tie netika un nevarēja tikt pakļauti piesārņojumam, ko radīja plastmasas atkritumu ugunsgrēks Jūrmalā. Minēto faktu apliecināja arī 2017.gada 21.jūnijā Valsts Vides Dienests. 2017.gada 21.jūnijā plkst.18:45 Valsts Vides Dienests publiski, izvietojot ziņas portālā “Delfi”, paziņoja, ka pēc plastmasas atkritumu ugunsgrēka Jūrmalā centralizētās ūdensapgādes sistēma nav pakļauta piesārņojumam un šo ūdeni var lietot uzturā, savukārt māju individuālās ūdens ņemšanas vietas (spices, akas) vēl tiks pārbaudītas, informēja Veselības inspekcijā (VI)/ raksts pieejams: http://www.delfi.lv/news/national/politics/pec-ugunsgreka-jurmala-centralizetas-udensapgades-sistema-nav-piesarnota.d?id=48976817/ . Valsts Vides Dienests paziņoja, ka lai novērtētu ugunsgrēka radītā vides piesārņojuma iespējamo risku cilvēku veselībai Jūrmalā, Veselības inspekcija, sadarbojoties ar Valsts vides dienestu un Jūrmalas domi, ir apzinājusi tās individuālās ūdens ņemšanas vietas - akas un seklos urbumus līdz 15 metriem, kuras pakļautas iespējamam piesārņojumam. Tuvāko māju individuālajās ūdens ņemšanas vietās Jūrmalas dome organizēs dzeramā ūdens pārbaudes, lai pārliecinātos, ka dzēšanas ūdeņu piesārņojums nav nonācis gruntsūdeņos un tālāk aku ūdenī. Līdz analīžu rezultātu saņemšanai, Veselības inspekcija aicina individuālo ūdens ņemšanas vietu īpašniekus ziņot inspekcijai, ja tiek novērotas ūdens kvalitātes izmaiņas - ūdenim ir savādāka krāsa, smarža vai garša. Ziņot iespējams, zvanot inspekcijas Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļai pa tālruni 67317787.
Sandra Hauka 06.06.2017 16:27
Labdien! Vai ir plānots izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas Ernesta ielā Asaros?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 13.06.2017 14:01
Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu par plānotajiem ūdensapgādes tīklu izbūves darbiem Jūrmalā, Ernesta ielā, informējam, ka tīklu izbūve plānota Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtā. Līdz 2[…]018. gada jūnija beigām plānots izstrādāt ielas tīklu izbūves būvprojektu, kura laikā tiks apzināti īpašumi, kuriem nepieciešams izveidot pieslēguma vietas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem. Ielas būvprojekta izstrādes laikā būvprojekta autori (orientējoši 2017.gada beigas/2018.gada sākums), sazināsies ar Jums, lai precizētu pieslēguma vietu līdz Jūsu īpašuma robežai. Ielas tīklu izbūvi plānots veikt 2019. - 2020. gadā un pēc to nodošanas ekspluatācijā, ja Jūsu īpašumā tīkli būs izbūvēti, varēsiet uzsākt pakalpojuma lietošanu. Sīkāka informācija par Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas īstenošanu pieejama www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts, kā arī tiks publicēta vietējos laikrakstos. Kartogrāfiskais materiāls par plānoto tīklu izbūvi pieejams: - Ūdensapgādes tīkliem http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/1pielikumsudensapgadeskarte21112016.pdf - Sadzīves kanalizācijas tīkliem http://www.jurmalasudens.lv/zkartes/kanalizacija.html
Natalja Rešetņaka 29.05.2017 18:19
Ko darīt, ja kanalizācijas manas privātmājas vads iet caur kaimiņu privātmāju, kurā atrodas aka. Šī […]māja stāv tukša, jau 8 gadus tur neviens nedzīvo, un līdz ar to neapkopo kanalizācijas vadus un aku, kura jau ir praktiski nobrukusi un ir pilna ar lapām, zemi un koka gabaliem. Notece manai mājai ir apgrūtinātā jau divus gadus, bet tagad nu jau izskatās, ka drīz būs pavisam ciet. Avārijas brigāde pie manis nebrauc, jo netiek kaimiņu privātā teritorijā. KO DARĪT??? LUDZU PALĪDZĪBU! Ar cieņu, Nataļja
Gunta Kampmane Inženierkomunikāciju piesaistes inženiere 07.06.2017 08:56
SIA “Jūrmalas ūdens” 29. maijā no Jums saņēma informāciju, ka ir nekopta un aizbirusi kanalizācijas aka blakus īpašumā, caur kuru notiek sadzīves notekūdeņu novadīšana no Jūsu īpašuma. Tā kā bez blakus īpašuma[…] īpašnieka piekrišanas, SIA “Jūrmalas ūdens” pārstāvji privātīpašumā netiek, aku apsekot nav iespējams. Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu informējam, ka Poruka prospekts posmā no Lielupes ielas līdz Friča Brīvzemnieka ielai iekļauts Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kātas ietvaros. Komunikācijas tiks uzbūvētas un nodotas ekspluatācijā līdz 2022. gadam un Jums būs dota iespēja pievienoties centralizētām pilsētas komunikācijām, nešķērsojot blakus īpašumus. Sīkāka informācija par Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas īstenošanu pieejama www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts, kā arī tiks publicēta vietējos laikrakstos. Kartogrāfiskais materiāls par plānoto tīklu izbūvi pieejams: Ūdensapgādes tīkliem: http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/1pielikumsudensapgadeskarte21112016.pdf Sadzīves kanalizācijas tīkliem: http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/1pielikumskanalizacijaskarte21112016.pdf
Elfrīda Plamše 05.05.2017 09:18
Turmāk lūdzu rēķinus sūtiet uz manu e-pastu eplamse@gmail.com abon. N 3428
Ilona Bērtule Abonentu daļas vadītājas p.i. 13.05.2017 08:54
Paldies par informāciju. Jūsu lūgums ņemts vērā, turpmāk rēķinus elektroniski saņemsiet uz norādīto e-pasta adresi.
12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »