Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Arturs Stamers 06.11.2015 14:44
Kad Laimdotas iela tiks pieslegta pilsetas udensvadam?
Jānis Lodiņš Tehniskās struktūrvienības inženieris 06.11.2015 15:38
Atbildot uz jūsu jautājumu, informēju, ka Laimdotas ielā ūdensvada komunikācijas paredzēts izbūvēt ilgtermiņā, nākamajā ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma plānošanas periodā līdz 2020.gadam.
Irina Kozlova 09.10.2015 10:39
Labdien! Vai ir iespēja būt informētai par ūdens sastāvu, kuru nodrošina pilsētas sistēma
Anda Zaķe Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 04.01.2016 10:25
Labdien! Paldies par Jūsu uzdoto jautājumu, izmantojot SIA “Jūrmalas ūdens” interneta mājas lapu. Dzeramā ūdens sastāvs un tā kvalitātes rādītāji apkopoti testēšanas pārskatā, kas ievietots mājas lapas sadaļ[…]ā Informācija klientiem / Ūdens kvalitāte http://www.jurmalasudens.lv/?ct=ikvalitate. Saitē publicēta informācija par 2015. gadā pilsētai padotā ūdens atbilstību, un testēšanas pārskats uz 30.09.2015. Gadījumā, ja publicētā informācija nav pietiekama, lūdzu precizējiet jautājumu, lai varam Jums sniegt informāciju, kas nepieciešama.
Ilze Aksenoka 11.08.2015 07:56
Ūdensvada un kanalizācijas projekta ieviešanas iepriekšējā kārta beidzās pie Spīdolas ielas. Šobrīd […]novietotā tehnika liecina, ka darbi tiks uzsākti Tālivalža ielā. Iespējams, ka neesat pamanījuši, ka starpā atrodas Rūsiņa iela ar saskaņotu Ū/K plānu (posmā Asaru prospekts - Dzelzceļa iela). Kāpēc mūsu intereses tiek ignorētas? Kāpēc Spīdolas un Tālivalža ielu iedzīvotāju tiesības tiek stādītas augstāk par mūsu? Saskatu nevienlīdzīgu attieksmi pret mums.
Anda Zaķe Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 15.09.2015 11:16
Labdien! Atbildot uz Jūsu elektroniski uzdoto jautājumu, informēju, ka atbilstoši jau iepriekš elektroniski sniegtajai informācijai, Rūsiņa ielā posmā no Asaru prospekta līdz Dzelzceļa ielai tiks veikta ūde[…]nsapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve līdz 2015. gada beigām ar sekojošu ceļa seguma atjaunošanu tranšejas platumā. Tīklu izbūves secība katrā atsevišķā ielā ir ģenerāluzņēmēja kompetence un parasti to nosaka tehnoloģiskās prasības, kā arī brigāžu kustības plānošana. Ņemot vērā apjomu, kas būvdarbu līgumā jāpaveic salīdzinoši īsā laikā, kvalitatīva plānošana un darbu veikšana ir īpaši nozīmīga, tāpēc lūdzam būt saprotošiem. Būvdarbu veicēju un SIA “Jūrmalas ūdens” vārdā atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu laikā un pēc maģistrālo tīklu izbūves aicinām pieprasīt SIA “Jūrmalas ūdens” tehniskos noteikumus un kļūt par SIA “Jūrmalas ūdens” abonentu.
Andrejs Sokolovs 28.07.2015 12:58
Labdien! Vai ir atlaide tarifiem II grupas invalidiem?
Inese Pelse-Ilsjāne Juriste 22.09.2015 14:31
Atbildot uz Jūsu informācijas pieprasījumu SIA „Jūrmalas ūdens” informē, ka SIA „Jūrmalas ūdens” sabiedrisko pakalpojumu maksājumu tarifa apmēru ir noteikusi Latvijas Republikas Sabiedrisko pakalpojumu regulēša[…]nas komisija vienotu visiem patērētājiem. Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ir noteikts pašvaldības palīdzības veids - dzīvokļa pabalsts, kas aptver arī pabalstu komunālo pakalpojumu maksājumu veikšanai. Jums ir tiesības vērsties Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē (Jūrmalā, Mellužu prospektā 83, LV-2008, tālrunis 67767316 – sekretāre; labklajibas.parvalde@jurmala.lv, laima.grobina@jurmala.lv) ar lūgumu izvērtēt Jūsu tiesības saņemt minēto pabalstu, lūdzot novirzīt piešķirto finansiālo palīdzību tieši ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu apmaksai. Atbilde iedzīvotājam personīgi uz e-pastu sniegta 29.07.2015.
Aigars Morics 17.07.2015 09:10
Labdien, Vēlos uzzināt, kad ir plānots nodot ekspluatācijā jaunos projektus (ūdensvads , kanalizāci[…]ja) Slokā. Respektīvi, kad var plānot pieslēgšanos šim tīklam. Paldies.
Anda Zaķe Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 31.07.2015 13:24
Atbildot uz Jūsu elektroniski uzdoto jautājumu par Slokas tīklu nodošanu ekspluatācijā, informēju, ka šobrīd darbi ir pabeigti un izpilddokumentācija ir iesniegta SIA “Jūrmalas ūdens”. Vēl tiek gaidīti atzinumi[…] no atsevišķām organizācijām, kas kavē dokumentu iesniegšanu būvvaldē, lai objektu nodotu ekspluatācijā. Plānots, ka dokumenti varētu tikt apkopoti un iesniegti būvvaldē augustā, un sekojoši objekta nodošana ekspluatācijā varētu būt augustā vai septembra sākumā. Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, Jūs varat saņemt gan tehniskos noteikumus, gan izstrādāt un saskaņot 1. grupas apliecinājuma karti inženierbūvēm, kā arī veikt iekšpagalma tīklu izbūvi, lai pēc objekta nodošanas ekspluatācijā uzreiz varētu lietot pakalpojumu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu laikā un aizkavējumu, nododot objektu ekspluatācijā, tomēr cerot uz veiksmīgu sadarbību.
Marija Travko 15.06.2015 13:03
Pēdējo mēnešu laikā daudzīvokļu mājā Saldus ielā 3, Jūrmalā ir ievērojami pasliktinājusies dzēramā ū[…]dens kvalitāte. Aukstais ūdens bieži ir dzeltenīgi brūna krāsa. Kāds varētu būt tām par iemēslu? Vai nevar rast kādu risinājumu, lai uzlabotu dzēramā ūdens kvalitāti? Ar cieņu, Marija Travko. Saldus 3-30, Jūrmalā, LV-2010
10.07.2015 13:53
SIA „Jūrmalas ūdens” informē, ka minētais jautājums ir risināms ar dzīvojamās mājas Jūrmalā, Saldus ielā 3 pārvaldnieku, kura pienākums ir nodrošināt dzīvojamās mājas iekšējās ūdensapgādes inženierkomunikācij[…]u ekspluatāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Jānorāda, ka bieži vien daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās minētā dzeltenīgi brūnā nokrāsa ir saistīta ar iespējamu dzīvokļu īpašnieku iejaukšanos dzīvojamās mājas ūdensapgādes sistēmā, uz kādu laiku atvienojot ūdens apgādi, kas savukārt rada dzīvojamās mājas tērauda ūdens cauruļvados nogulsnējušos dzelzs frakciju atdalīšanos un nonākšanu ūdenī, radot brūno nokrāsu. SIA „Jūrmalas ūdens” regulāri veic tā īpašumā esošajos ūdens apgādes cauruļvados padotā dzeramā ūdens analīzes un var droši apliecināt, ka SIA „Jūrmalas ūdens” piegādātais dzeramais ūdens ir labā kvalitātē un atbilst visām ārējo normatīvo aktu prasībām.
<11
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »