Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

09.11. - 10.11.
Avārijas dēļ atslēgta ūdens padeve Pulkveža Brieža ielā

Avārijas dēļ atslēgta ūdens padeve Pulkveža Brieža ielā

 

Šodien, 9. novembrī, notikusi ūdensvada avārija Lielupes ielā 23. Tādēļ ūdens padeve uz remontdarbu laiku ir atslēgta avārijas vietā un Pulkveža Brieža ielā esošajām ēkām.

Remontdarbus plānots paveikt šīs dienas laikā.


Plkst. 15.45 remontdarbi pabeigti, ūdens padeve atjaunota! 
Pēc ūdens padves atjaunošanas iespējams saduļķojums. Šādā gadījumā lūdzam veikt iekšējo tīklu skalošanu.

SIA “Jūrmalas ūdens” atvainojas par neērtībām!

 
23.10. - 25.10.
Ūdens padeves atslēgums Dubultos 24.oktobrī

Ūdens padeves atslēgums Dubultos 24.oktobrī

 

Lai ilgstoši varētu nodrošināt kvalitatīvu ūdensapgādi, avārijas situācijas novēršanas remontdarbu dēļ otrdien, 24. oktobrī, no plkst. 10.00 līdz 16.00 būs pārtraukta ūdens padeve:

- Liedaga ielā no ielas sākuma līdz adresei 18 - K2;

- Baznīcas ielā;

- Pils ielā;

- Dubultu prospekts 1.

Uzmanību! Pēc centralizēto tīklu skalošanas darbiem rekomendējam veikt iekšējo ūdensvadu tīklu skalošanu! 

Lai veiktu iekšējo ūdensvadu skalošanu, ēku apsaimniekotajiem jāatver visi ēkā esošie ūdens krāni un ūdens jānotecina, to sākot ar krānu, kas ir vistuvāk vietai, kur ūdens ienāk ēkā (ēkas ievadam), un sistemātiski virzoties uz tālāko vietu ēkā, kur ūdens tiek lietots.

Atgādinām, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” nosaka: konstatējot dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām vai organoleptisko rādītāju pārmaiņas, īsteno korektīvus pasākumus, lai novērstu neatbilstību vai iespējamos draudus cilvēku veselībai.

Atkarībā no vietas, kur konstatēta neatbilstība, korektīvos pasākumus īsteno:

12.1. ūdens piegādātājs, kas ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu līdz piederības robežai;

12.2. ūdensvada īpašnieks, valdītājs vai pārtikas uzņēmums, kura īpašumā ir ēkas iekšējais ūdensvads, kas nodrošina ūdens piegādi no sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja infrastruktūras līdz patērētāja vai pārtikas uzņēmuma dzeramā ūdens krāniem.

Būsim atbildīgi par ūdens kvalitāti un lietošanas drošību kopā!

SIA „ Jūrmalas ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām! 

 
28.08. - 10.09.
Lielāka uzmanība vides aizsardzībai un būvniecības prasību ievērošanai

Lielāka uzmanība vides aizsardzībai un būvniecības prasību ievērošanai

 

Tā kā nobeigumam tuvojas Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārtas projekta  būvniecības darbi, SIA “Jūrmalas ūdens” vērš uzmanību, ka pavisam drīz zudīs iespēja atvieglotā kārtībā un bez maksas saņemt SIA “Jūrmamlas ūdens” tehniskos noteikumus (vienkāršoto shēmu), lai pieslēgtos SIA “Jūrmalas ūdens” centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkliem. Iespēja tehniskos noteikumus saņemt atvieglotā kārtībā un bez maksas drīzumā vairs nebūs spēkā.

Tāpēc šobrīd aicinām izmantot iespēju  saņemt tehniskos noteikumus (vienkāršoto shēmu) pieslēguma izbūvei vēl bez maksas!

Tehnisko noteikumu un būvniecības vienkāršotā projekta izstrāde bez maksas ir vērā ņemams atspaids laikā, kad uz kopējās valstī vērojamās inflācijas fona, būvniecības un būvmateriālu izmaksas pieaug visstraujāk. Tāpēc tehnisko noteikumu pieprasījumu ieteicams iesniegt ne tikai tiem, kuri iecerējuši pieslēgumu centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem izbūvēt vēl šogad, bet arī tiem, kuri to plāno paveikt nākamgad. Projekts ir derīgs divus gadus.

Speciālisti uzsver, ka bezmaksas projekta izstrāde rudenī pat ir ieteicama tiem, kuriem ar būvniecības darbiem nepieciešamajiem finansiālajiem līdzekļiem ir visgrūtāk, jo tikai pēc šo noteikumu un skices izstrādes būs zināms, kur un kā izbūvējamie iekšpagalma ūdensvada un kanalizācijas tīkli, cik un kādi materiāli būs nepieciešami. Ziemā, kad būvmateriālu tirgū parasti ir vērojams cenu pieauguma apstāšanas vai pat kritums, būs iespējams pakāpeniski iepirkt visus nepieciešamos būvmateriālus un sameklēt izdevīgākos būvdarbu veicējus.

 

Informējiet par vides piesārņotājiem

Pēc šovasar piedzīvotās pludmales peldvietu piesārņojuma konstatēšanas Jūrmalas valstspilsētas administrācijas speciālisti kopīgi ar SIA “Jūrmalas ūdens” speciālistiem papildus uzmanību pievērsīs iespējamajiem vides piesārņotājiem. Pirmkārt jau tas attiecas uz tiem īpašumiem, kuri nav pieslēgušies centralizētajai kanalizācijai un, iespējams, bedrē uzkrātos kanalizācijas notekūdeņus iepludina pilsētas teritorijā esošajos lietus notekūdeņu sistēmā vai grāvjos.

Tai pat laikā atgādinām, ka dzīvot tīrā vidē ir katra jūrmalnieka tiesības. Tāpēc aicinām, informēt atbildīgās iestādes par konstatētajām vides piesārņojuma vietām. To var darīt zvanot vai nu pašvaldības policijai (+371 67740448+371 29444810 (24/7)), Valsts vides dienestam (situācijās, kad nepieciešama nekavējoša rīcība, jāzvana uz Valsts vides dienesta vienoto zvanu centra tālruni 26338800), vai rakstot uz e-pasta adresi videssos@vvd.gov.lv .

Tāpat Valsts vides dienests sadarbībā ar biedrību "Vides fakti" ir izveidojis mobilo lietotni Vides SOS, kurā var ātri paziņot par pārkāpumiem pret vidi, nofotografējot to, izveidojot nelielu aprakstu un nosūtot ziņojumu. Informācija par mobilo lietotni atrodama šeit: http://www.videssos.lv/kaa_lietot .

Jāpiebilst, ka sods par vides piesārņojumu var sasniegt pieslēguma centralizētajiem tīkliem būvniecības izmaksas.

SIA “Jūrmalas ūdens” atkārtoti arī informē, ka tiem, kuri to vēl nav izdarījuši atgādinām, ka jāreģistrē savā īpašumā esošā decentralizētās kanalizācijas sistēma. Tāpat divus gadus ir jāsaglabā asenizatora pakalpojumu izmantošanas apliecinošus dokumentus – čekus.

 

Dūmu detektors lietus kanalizācijas pārbaudēs

Kā jau minēts, pilsētā ir divas notekūdeņu sistēmas – centralizētā sadzīves kanalizācija sistēma un meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēma (tai skaitā novadgrāvji). Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra saistošie noteikumi Nr.2  “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” nosaka, ka centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur atmosfēras nokrišņu (sniega, lietus) notekūdeņus un zemesgabala drenāžas notekūdeņus;

Tas nozīmē, ka visus lietus ūdeņus (no jumta, no bruģa/asfalta segtā pagalma utt.), kūstošo sniegu, kā arī meliorācijas sistēmas ūdeni ir aizliegts jebkādā veidā ievadīt centralizētājā sadzīves kanalizācijas sistēmā.

Tiem, kuru īpašumos centralizētās kanalizācijas sistēmas akas atrodas pagalmos, ir jārūpējas, lai šo aku vāki būtu uzlikti maksimāli precīzi un tajās nevarētu ieplūst lietus notekūdeņi.. Lai noteiktu vietas, kur normatīvie akti netiek ievēroti, SIA “Jūrmalas ūdens” iegādājusies un turpmāk aktīvi izmantos specializētus dūmu ģeneratorus.

Dūmu ģenerators tiks pievienots sadzīves kanalizācijas akai un tad tiks aktivizēta dūmu ģenerēšana. Ja pēc dūmu ievades centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā tiks konstatēti dūmi privātā īpašumā, tad, atkarībā no dūmu izvades vietas, varēs secināt par nelegālu lietus ūdens kanalizācijas jeb lietus ūdeņu novadsistēmas pieslēgumu centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai.

SIA “Jūrmalas ūdens” uzsver, ka minētā procesa laikā radītais sadūmojums gan uz ielas, gan apsekojamās teritorijās (atsevišķos gadījumos arī telpās) cilvēku veselībai un videi nav kaitīgi.

 
lapas: 12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »