Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

28.09. - 10.10.
Ūdens mēraparāta rādījumu nolasīšanas noteikumi

Ūdens mēraparāta rādījumu nolasīšanas noteikumi

 

SIA "Jūrmalas ūdens" atgādina, ka atbilstoši 2016.gada 22.marta Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr.174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 40.punkta regulējumam, Pakalpojuma lietotājs nolasa komercuzskaites mēraparāta rādījumus pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā un pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā paziņo rādījumus pakalpojumu sniedzējam.

Informējam, ka, gadījumos, kad netiek nodoti ikmēneša rādījumi, ūdens patēriņa daudzumu aprēķina vadoties pēc ūdens vidējā patēriņa nekustamajā īpašumā iepriekšējos 12 mēnešos. Pārrēķins par patērētā ūdens daudzumu tiek aprēķināts brīdī, kad lietotājs nodod aktuālo rādījumu vai to bez maksas plānveida apgaitā veic SIA “Jūrmalas ūdens” Kontroles dienesta speciālisti.

Gadījumā, ja Pakalpojuma lietotājs vēlas uzdot komercuzskaites mēraparāta nolasīšanas pienākumu Pakalpojumu sniedzējam, tas ir maksas pakalpojums.

Saskaņā ar SIA "Jūrmalas ūdens" 2022.gada 11.augusta valdes lēmumu Nr.47 (protokols Nr.19)  tā izmaksas ir noteiktas EUR 27,25 apmērā.

Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam, ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu pakalpojuma līgumu.

Par jautājumiem, kas saistīti ar komercuzskaites mēraparātu nolasīšanu daudzdzīvokļu mājās, iedzīvotājiem jāvēršas pie mājas pārvaldnieka. Atbilstoši vispārzināmai praksei, par komercuzskaites mēraparāta nolasīšanu mājas apsaimniekotājs jau ir paredzējis un noteicis samaksu, taču iesakām par to pārliecināties mājas apsaimniekošanas līgumā.

 
05.09. - 06.09.
Ūdens atslēgums Dzintaros/Majoros

Ūdens atslēgums Dzintaros/Majoros

Tehnisku iemeslu dēļ otrdien, 6. septembrī, no plkst. 9.00 līdz 12.00 tiks pārtraukta ūdens padeve Turaidas/Staru/Zvaigžņu un Rīgas ielu kvartālu robežās.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams saduļķojums.

Atvainojamies par neērtībām! 
01.09. - 02.10.
2022. gada ideju konkurss “TĪRS ŪDENS, TĪRA VIDE”

Tīrs ūdens, tīra vide…

Cik bieži aizdomājamies par pašsaprotamiem un brīvi pieejamiem resursiem, kas ir mums apkārt un kurus lietojam ik dienu? Tīrs dzeramais ūdens ikvienā mājsaimniecībā, brīvkrānos pilsētā un zaļojoša vide apkārt – Latvijā un Jūrmalā tā ir ierasta aina, tāpēc bieži tai pievēršam uzmanību tikai tad, ja kaut kas ir nogājis greizi. Tomēr, lai pašsaprotamo un ierasto kārtību nodrošinātu, ūdens resursi jālieto lietpratīgi un ilgtspējīgi, tādējādi sniedzot ūdensapgāde pakalpojumu visā pilsētā. Līdzīgi ir ar sadzīves kanalizācijas attīrīšanu – lai vide mums apkārt būtu tīra un kūrorta statusam atbilstoša, par to jārūpējas gan atsevišķi, gan kopā. Ja savus notekūdeņus novadāt centralizētajos tīklos, par tiem rūpējas SIA “Jūrmalas ūdens”, bet ja izmantojat individuālos risinājumus, nepieciešams piedomāt cītīgāk, jo neattīrītu vai daļēji attīrītu notekūdeņu novadīšana vidē rada punktveida piesārņojumu, kas vistiešāk ietekmē tuvumā dzīvojošos, jo sevišķi, ja apkārtnē ir ūdens ņemšanas vietas (aka, spice).

Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību šiem jautājumiem, kā arī sekmētu sabiedrības izpratni par vides aizsardzību, ilgtspējīgu resursu izmantošanu un tīra dzeramā ūdens vērtību,

SIA “Jūrmalas ūdens” septembrī izsludina

ideju konkursu “TĪRS ŪDENS, TĪRA VIDE”,

kurā aicinām piedalīties gan pieaugušos, gan bērnus un jauniešus.

Gaidām visdažādākos autordarbus (izstrādāti individuāli vai kolektīvi) – tie var būt zīmējumi, gleznojumi, fotogrāfijas vai saukļi un to iespējamā ilustrācija, datorgrafika vai jebkāda cita veida radošā izpausme atbilstoši nolikuma prasībām.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit: Nolikums

Papildu informācija Nr.1 (skatīt šeit)

Iesūtītos darbus gaidām līdz 2022. gada 30. septembrim (ieskaitot)

Darbi tiks vērtēti dažādās kategorijās un labākajiem paredzētas balvas no SIA “Jūrmalas ūdens”.

   
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »