Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

02.11. - 03.12.
Par ūdens patēriņa normām ēkās bez komercuzskaites mēraparāta

Par ūdens patēriņa normām ēkās bez komercuzskaites mēraparāta

 

Atgādinām, ka vēl 2016.gada 01.janvārī stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kas pakalpojuma lietotājam (dzīvokļu īpašumu mājā —  dzīvokļu īpašnieku kopumam vai mājas Pārvaldniekam)) uzlika par pienākumu četru gadu laikā (tas ir, līdz 2020.gada 01.janvārim) izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu, kas paredzēts komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai. Turpretī ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam, SIA “Jūrmalas ūdens” ir pienākums pakalpojuma lietotāja izbūvētajā komercuzskaites mezglā par saviem līdzekļiem uzstādīt komercuzskaites mēraparātu, kas tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

SIA ”Jūrmalas ūdens” namu Pārvaldniekus, kuri nebija izbūvējuši komercuzskaites mēraparāta mezglus, vēl kopš 2019. gada nogales vairākkārt oficiālās vēstulēs brīdināja, ka, ievērojot Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.2 (Rīgā 2018.gada 18.janvārī (prot. Nr.1, 48.p.)) “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” prasības, būs spiesti ēkām bez kopējā komercuzskaites mēraprāta sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu noteikt ņemot vērā noteiktās patēriņa normas vienam iedzīvotājam diennaktī, kā arī pēc informācijas par personu skaitu, kas lieto pakalpojumu konkrētajā nekustāmā īpašumā. Šī likuma prasība tika piemērota sākot ar šī gada 1. janvāri.

Taču, pēc SIA “Jūrmalas ūdens” rīcībā esošās informācijas, daļa Jūrmalas daudzdzīvokļu namu Pārvaldnieku ne tikai šo gadu gaitā nav izbūvējuši komercuzskaites mēraparāta mezglus, kuros varētu uzstādīt komercuzskaites mēraparātu, lai iedzīvotājiem būtu iespēja maksāt par konkrēti patērēto ūdens daudzumu, bet līdz pat šī gada oktobrim nav arī iedzīvotājus informējuši ne par likuma un saistošo noteikumu prasībām, ne SIA “Jūrmalas ūdens” jau no gada sākuma piemērotajām likumā noteiktajām ūdens patēriņa normām.

Aicinām māju īpašniekus  steidzami izpildīt likuma prasību un izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglus.

Savukārt daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus, kuri nama apsaimniekošanu uzticējuši profesionālam pārvaldniekam, aicinām pieprasīt apsaimniekotājam izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglus, lai nodrošinātu norēķinus par ūdenssaimniecības pakalpojumu pēc to faktiskiem apmēriem.

Līdz brīdim, kamēr netiks izbūvēti komercuzskaites mēraparāta mezgls, kurā SIA “Jūrmalas ūdens” varēs uzstādīt komercuzskaites mēraparātu, aprēķini tiks veikti pēc Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un augstāk minēto Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu prasībām, tas ir, - ņemot vērā noteiktās patēriņa normas vienam iedzīvotājam diennaktī. 
30.11. - 01.12.
Lūdzam sniegt savu vērtējumu par ūdens kvalitāti Jūrmalā

Lūdzam sniegt savu vērtējumu par ūdens kvalitāti Jūrmalā

Lai uzlabotu ūdens apgādes pakalpojuma kvalitāti, SIA “Jūrmalas ūdens” lūdz iedzīvotājus sniegt atsauksmes par ūdens kvalitāti visa pilsētā, neatkarīgi no tā, vai konkrētajā brīdī ūdens kvalitāte atbilst klienta vēlmēm.

Aptaujas anketā sniegtā informācija ļaus konstatēt problēmu vietas,  savlaicīgi reaģēt un veikt nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu centralizētā ūdensvada ūdens kvalitāti.

Jāuzsver, ka aptauju lūdzam aizpildīt ne tikai tad, ja ir vērojamas negatīvas vai pozitīvas ūdens kvalitātes izmaiņas, bet ik pa laikam arī tad, ja ūdens kvalitāte nemainās. Tas ļaus noteikt ūdens kvalitātes izmaiņu tendences konkrētos pilsētas rajonos.

Tāpat lūdzam aizpildīt anketu par ūdens kvalitāti gan mājsaimniecībā, gan darba vietā.

ANKETAS AIZPILDĪŠANA AIZŅEMS APTUVENI DIVAS MINŪTES.

https://arcg.is/19PKb0

Jau iepriekš pateicamies visiem par līdzdalību pilsētas ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumos. 

19.10. - 28.10.
Paziņoti ideju konkursa “Tīrs ūdens, tīra vide” uzvarētāji

Paziņoti ideju konkursa “Tīrs ūdens, tīra vide” uzvarētāji

 

Ar lielu aizrautību un radošā atmosfērā norisinājās ideju konkursa “TĪRS, ŪDENS,  TIRA VIDE” darbu izvērtēšanas komisijas darbs. “Milzīgs prieks, ka bērni ne tikai tik kuplā skaitā atsaucās, bet arī izprata, šī šoreiz nedaudz neparastā, konkursa ideju, tāpēc, redzot darbus, secinu, ka tajos atspoguļotās domas ir ne tikai skaidras un saprotamas, bet galvenais – šobrīd tik ļoti aktuālas. Tās noteikti varam aiznest tālāk pārējiem Jūrmalas un varbūt arī Latvijas iedzīvotājiem.” teica žūrijas komisijas priekšsēdētājs, SIA “Jūrmalas ūdens” valdes priekšsēdētājs Andis Rencis.

Žūrijas komisija pieņēma lēmumu

kategorijā “Skolēni un jaunieši kolektīvi izstrādāti darbi”:

-          1. vieta – “Tīrs ūdens, tīra sirdsapziņa” - Andrejs Mihailovs, Orests Knite (Vaivaru psk.);

-          1. vieta – “Pat mazai lāsītei ir dzīvības vērtība” - 1.b klase (Majoru vsk.);

-          2. vieta – “Ūdens – visas dzīvības pamats” - 4.a klase (Majoru vsk.);

-          3. vieta – “Ūdens tīrība” - Dženija Brence, Mārīte Karolīna Briede, Asnate Antonišķe, Kristiāns Bistrovs (Pumpuru vsk.);

-          3. vieta – “Ūdens, ūdens, ūdens…” - ECO kolektīvs (Mežmalas psk.).

 

Kategorijā “Skolēni un jaunieši individuāli izstrādāti darbi”:

-          1. vieta – “Netīrais vilnis” - Dinija Semeika (Rīgas dizaina skola);

-          2. vieta “Vari vairāk, maksā mazāk” - Lauma Zaķe (Rīgas 41. vsk.);

-          3. vieta “Pils ekoloģiskā vidē|” - Marija Tiščenko (Mākslas skola);

-          3. vieta “Sapnis par tīru jūru” - Esmeralda Līpenīte (Mākslas skola).

 

Piešķirt veicināšanas balvas kategorijās:

-          “Radošā tālredzība” - “Gaismiņas” (Vaivaru psk. PII 2. gr.) par darbu “Neaizmirsti aizvērt ūdens krānu”;

-          “Skanīgais sauklis” - Diānai Puzankovai un Marijai Zvilnai (Vaivaru psk.) par darbu “Jo tīrāks ūdens, jo gaišāka nākotne”;

-          “Kopsakarību saskatīšana” - Gerda Martai Stukovai–Ķīsei un Martai Pavlovai (Vaivaru psk.) par darbu “Nepiesārņo ūdeni! Cieni mūsu veselību!”;

-           “Tīrs ūdens vieno visus” - Loretai Jansonei (Mākslas skola) par darbu “Draudzīgais astoņkājis”;

-          “Alternatīvā ūdensapgāde” - Verai Apsītei (Mākslas skola) par darbu “Zaļie mākoņi”;

-     “Mūsu Jūrmala" - Aļonai Novikai (Mākslas skola) par darbu "Jūrmalas ūdens vecmāmiņa";

-          “Jūrmalas vēsture” - Emīlijai Liepiņai (Mākslas skola) par darbu “Ķirzaciņa – Ķemeru simbols”;

-          “Mūžīgās vērtības” - Valērijai Šamšurai (Mākslas skola) par darbu “kur ūdens dzied”.

-          “Inženiertehniskā izpratne” – Evija Zamerovska, Jānis Znotiņš, Otto Varkalis, Kristaps Zuiko (Pumpuru vsk.) par darbu “Kanalizācijas uzbūve”.

Par balvu pasniegšanu SIA “Jūrmalas ūdens” paziņos uzvarētājiem atsevišķi, vienojoties par ērtāku balvu pasniegšanas laiku un vietu.

Godalgotie darbi tiks publicēti ne tikai uzņēmuma mājaslapā un sociālajā tīklā Facebook, bet arī izmantoti SIA “Jūrmalas ūdens” darba un pakalpojumu popularizēšanai.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā zvanīt uz tālruņa numuru 29119290.

Paldies  visiem autoriem, vecākiem un skolotājiem par ieguldīto darbu un uz tikšanos nākamajā reizē!

 
lapas: 12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2022 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »