Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

08.06. - 30.06.
Kontrolēs kanalizācijas sistēmas ēdināšanas uzņēmumos

Kontrolēs kanalizācijas sistēmas ēdināšanas uzņēmumos

Sākoties vasaras sezonai, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji paplašina savas darbības apjomu, SIA “Jūrmalas ūdens” kontrolēs, vai ēdināšanas uzņēmumos ir izbūvēta atsevišķa kanalizācijas sistēma taukaino notekūdeņu savākšanai un tauku uztvērēji.

Nekustamajos īpašumos, kur tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana vai pārtikas produktu ražošana, jābūt izbūvētai atsevišķai kanalizācijas sistēmai taukaino notekūdeņu savākšanai un tauku uztvērējiem, – šo prasību nosaka Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2  “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

SIA “Jūrmalas ūdens” speciālisti uzsver: taukvielām uzkrājoties uz kanalizācijas cauruļvadu sieniņām, rodas aizsērējumi. Tas nozīmē, ka cauruļvadi sašaurinās, kas būtiski apgrūtina notekūdeņu plūsmu un izraisa kanalizācijas sistēmas darbības traucējumus. Attīrīt cauruļvadus no taukvielām ir ļoti sarežģīti. Novērst kanalizācijas cauruļu aizsērēšanu ir vienkāršāk, nekā cīnīties ar sekām. Tāpēc, lai pasargātu cauruļvadus no aizdambēšanās un avārijas tīrīšanas, ikvienā pārtikas  ražošanas un pārstrādes uzņēmumā, ēdināšanas uzņēmumā, viesnīcās, skolās, bērnudārzos, slimnīcās, sociālo centru virtuvēs, obligāti jāierīko tauku uztvērēji.

Lai šīs iekārtas pilnvērtīgi pildītu savas funkcijas, ļoti būtisks faktors ir to pareiza apkope, kas atkarīga gan no iekārtas veida, gan paredzamās notekūdeņu attīrīšanas slodzes. Nepietiek tikai ar to, ka tauku uztvērēji ir uzstādīti, tie ir arī regulāri jātīra, jābūt noslēgtam līgumam par iekārtu regulāru apkopi un tauku savākšanu.

Tauki tiek klasificēti kā kaitīgie atkritumi – nonākot vidē, tie sadalās 150 gadu laikā.

Atgādinām, ka konstatējot neatbilstošu  situāciju, tiks veiktas notekūdeņu analīzes un gadījumos, kad būs konstatēts virsnormas piesārņojums, kas nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, piemēros kompensācijas aprēķinu, kā arī maksu par notekūdeņu analīzēm.

 
25.05. - 06.06.
Ūdens rezervuāru, ūdens torņu un hidroforu profilaktiskā dezinfekcija Jūrmalā
Ūdens rezervuāru, ūdens torņu un hidroforu profilaktiskā dezinfekcija

Sākot ar 26. maiju SIA “Jūrmalas ūdens” sadarbībā ar SIA "Ūdens risinājumi" veiks visu ūdens rezervuāru, ūdens torņu un hidrofora (Priedaine) profilaktisko dezinfekciju. 

Dezinfekcijas laikā tiks veikta  ūdens sagatavošanas rezervuāru un torņu iekšējās virsmas nomazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu, nogulšņu izcelšana vai aizvadīšana, virsmas attīrīšana un dezinfekcija ar nosmidzināšanas metodi, izmanto speciālus  dezinfekcijas šķīdumus. Pēc reaģentu pielietošanas iekšējās virsmas tiks atkārtoti nomazgātas ar augstspiediena ūdens strūklu.

Dezinfekcijas laikā ūdeni atļauts lietot uzturā un sadzīvē, jo dezinfekcijai pakļautie ūdens sagatavošanas posmi tiks atslēgti no kopējās sistēmas.

Lai hidrofora dezinfekcijas laikā Priedanē nepārtrauktu ūdens padevi patērētājiem un tādējādi ar ūdens padeves pārtraukumu lieki nesaduļķotu ūdeni, dzeramajā ūdenī pirms hidrofora tiks dozēts neliels ūdeņraža pārskābes daudzums. Dezinfekcijas līdzeklis ļoti nelielā koncentrācijā nonāks arī apgādes sistēmā. Dezinfekcijas laikā ūdeni atļauts lietot uzturā un sadzīvē, jo ūdeņraža pārskābe ūdenī ātri sadalās par ūdeni un skābekli, un ūdenī pie patērētājiem nebūs reaģenta atlikuma. Tomēr, ūdens var būt nedaudz duļķains un ar skābekļa burbulīšiem. Hidrofora dezinfekcija Priedainē ir ieplānota 2023. gada 30. maijā.

Lai pārbaudītu procesa efektivitāti un sekot līdzi ūdens kvalitātes izmaiņām, SIA “Jūrmalas ūdens” laboratorija nodrošinās ūdens kvalitātes pārbaudes, kā arī SIA "Ūdens risinājumi" nodos paraugus neatkarīgā laboratorijā.

Atgādinām, ka sekot līdzi SIA “Jūrmalas ūdens” paziņojumiem var gan mājaslapā www.jurmalasudens.lv, gan sociālajos tīklos Facebook un Twitter.

Tāpat pievēršam jūsu uzmanību, ka, lai informētu uzņēmumu par ūdens kvalitātes problēmām laicīgi un regulāri, viens no pieejamākiem rīkiem ir aptauja: https://arcg.is/19PKb0. 

Uzkrātie dati tiek izmantoti, lai uzlabotu mūsu rīcības instrukcijas, kas saistītas ar dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu.

 
11.05. - 12.06.
Paziņojums par ūdens skaitītāju nomaiņu

Paziņojums par ūdens skaitītāju nomaiņu


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” sadarbībā ar SIA “CONSULT PLUS BUILD”, vienotais reģistrācijas Nr.40103623435, veic ūdens skaitītāju jeb komercuzskaites mēraparātu nomaiņu.

Ūdens skaitītāja nomaiņas nepieciešamības gadījumā ar pakalpojuma lietotāju sazināsies SIA “CONSULT PLUS BUILD” darbinieks, vienojoties par ūdens skaitītāja nomaiņas laiku un piekļuvi ūdens skaitītāja atrašanās vietai. Saistībā ar ūdens skaitītāja nomaiņu pakalpojuma lietotājam pašam nav jāveic jebkādas darbības.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aicina iedzīvotājus sadarboties ar SIA “CONSULT PLUS BUILD” darbiniekiem.

Ūdens skaitītāju nomaiņa atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 9.panta pirmās daļas 5.punktam tiek veikta par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” līdzekļiem.

Šis paziņojums par ūdens skaitītāju nomaiņu ir attiecināms tikai uz tiem ūdens skaitītājiem, kas ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” īpašumā – mājas ievada komercuzskaites mēraparātiem.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” Kontroles dienestu, zvanot pa tālruni uz 26368268 vai rakstot uz e-pastu: kontrole@jurmalasudens.lv.

 
lapas: 12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »