Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

16.01. - 20.01.
Veiksmīgi tiek īstenota jau realizēto projektu uzņemto saistību izpilde

Veiksmīgi tiek īstenota jau realizēto projektu uzņemto saistību izpilde

 

Lai arī šobrīd lielākā uzmanība pievērsta SIA “Jūrmalas ūdens” īstenotajam projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” aktīvā jeb būvdarbu posma pabeigšanai, uzņēmumā veiksmīgi noris aktīvs darbs, lai īstenotu iepriekšējās ūdenssaimniecības attīstības kārtās uzņemtās saistības. To apliecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule, kurā apstiprināts ministrijā iesniegtais projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta” pārskats par piekto pēcuzraudzības gadu.

Projekta II kārtas būvniecības darbi tika realizēti laikā no 2009. līdz 2015. gadam. Par projekta mērķi tika izvirzīta dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana un tīklu paplašināšana atsevišķos Jūrmalas rajonos, kur līdz tam ūdenssaimniecības tīkli, un līdz ar to pieslēgums tiem, iedzīvotājiem nebija pieejams vai arī tā ierīkošanas izmaksās bija jāiekļauj nesamērīgi gari ielu tīklu posmi. Dzeramā ūdens uzlabošanai visā pilsētā tika veikta Kauguru, Jaundubultu un Dzintaru ūdens sagatavošanas ietaišu tehnoloģiju papildināšana ar sulfātu atdalīšanas (nanofiltrācijas iekārtām), kā arī pilnīga ūdens sagatavošanas staciju rekonstrukcija Ķemeros.

Zināmā mērā projekta II kārta bija ūdenssaimniecības tīkla paplašināšanas viens no mugurkaula elementiem jo primāri tīklu paplašināšana Vaivaru, Asaru un Mellužu rajonos ļāva savienot kopējā sistēmā iepriekš atsevišķi veidotos ūdensapgādes tīklus dažādos pilsētas rajonos.

Projekta kopējās izmaksas bija vairāk nekā 27 miljoni EUR, no kuriem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums bija 63%, pašvaldības ieguldījums - 20%, bet atlikušo daļu SIA “Jūrmalas ūdens” sedza no saviem līdzekļiem.

Projektā kopumā izbūvēja nepilnus 53 km ūdensapgādes tīklu un vairāk nekā 38 km sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklu (tai skaitā vairāk nekā 5 km spiedvadu) un 6 kanalizācijas sūkņu stacijas. Tas deva iespēju pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem un izmantot centralizētos pakalpojumus vairāk nekā 3781 Jūrmalas iedzīvotājam jeb vairāk nekā 1643 mājsaimniecībām un attiecīgi sadzīves kanalizācijas pakalpojumu - vairāk nekā 2935 iedzīvotājiem jeb 1276 mājsaimniecībām.

Papildus tam pabeigti darbi arī projekta III kārtā, un norit darbi uzņemto saistību izpildei – nemitīgi noris aktīvs darbs, lai uzlabotu SIA “Jūrmalas ūdens”  sniegto pakalpojumu kvalitāti, drošību un nepārtrauktību un paplašinātu iespējamo klientu loku.

Aicinām izmantot iespēju un pieslēgt mājsaimniecību ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Lai to izdarītu, vispirms nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus SIA “Jūrmalas ūdens” Tehniskajā daļā (tālrunis 67811381, e-pasts tehniskadala@jurmalasudens.lv). Tehniskie noteikumi kopā ar pagalma tīklu izbūves shēmu tiek izdoti bez maksas.

 
11.01. - 16.01.
Centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumi – visā pilsētā

Centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumi visā pilsētā


Vēl nesen daudzos Jūrmalas privātmāju rajonos nebija iespēja ierīkot pieslēgumu centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem, lai saņemtu kvalitatīvu, drošu ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pakalpojumu. Šobrīd, pabeidzot būvdarbus Kaugurciema–Slokas apkaimē, šāda iespēja būs nodrošināta 98% jūrmalnieku.

Daudzi to jau steidz izmantot, – 2022. gadā jaunajiem centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas tīkliem īpašnieki izbūvējuši pieslēgumus aptuveni 1000 mājsaimniecībās.


Pērn izbūvēti tīkli 3000 mājsaimniecībām

Kopumā 2022. gadā SIA “Jūrmalas ūdens” ekspluatācijā nodevis gandrīz 89 km ūdensapgādes tīklu un vairāk nekā 89 km sadzīves kanalizācijas tīklu ar izbūvētiem pievadiem līdz īpašuma piederības robežai aptuveni 3000 mājsaimniecībām.

Pabeidzot būvdarbus Kaugurciema–Slokas apkaimē, “Jūrmalas ūdens” vasarā plāno pabeigt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta” būvdarbu fāzi.

Līdz šim veikta ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dzintaros un Majoros, no Buļļuciema līdz Bulduriem, Valteros un Krastciemā,  Asaros, no Bražciema līdz Bulduriem, Asaros–Ķemeros, Slokā un Vaivaros.

Līdz ar to mājsaimniecības, kurām līdz šim nebija pieejams pilsētas ūdens un kanalizācija, kuras lietoja decentralizētās kanalizācijas sistēmas (krājtvertne, septiķis vai individuālās attīrīšanas iekārtas), var ierīkot pieslēgumu pilsētas centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem.

 

Administratīvā atbildība

2022. gadā daudzi decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki ir saņēmuši SIA “Jūrmalas ūdens” vēstules ar atgādinājumu ievērot tiesību aktu prasības reģistrēt kanalizācijas sistēmu vai Jūrmalas pašvaldības policijas vēstules, kurās tiek brīdināti, ka par minēto prasību neievērošanu var saukt pie administratīvās atbildības. Aicinām ikvienu, kas vēl nav reģistrējis savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, nekavējoties sazināties ar SIA “Jūrmalas ūdens”, aizpildīt veidlapu (www.jurmalasudens.lv sadaļā “Informācija klientiem” – “Iesniegumu paraugi”) un iesniegt parakstītu apliecinājumu reģistrācijai ne vēlāk kā 2023. gada janvārī.

SIA “Jūrmalas ūdens” atgādina, ka atbilstīgi Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizētās kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” prasībām decentralizētās kanalizācija bija jāreģistrē jau līdz 2019. gada 31. decembrim, savukārt sistēmas atbilstība tiesību aktu prasībām bija jānodrošina līdz 2021. gada 31. decembrim.

Par decentralizētās kanalizācijas nereģistrēšanu īpašniekiem var piemērot naudas sodu. SIA “Jūrmalas ūdens” sniedz Jūrmalas pašvaldības policijai informāciju ar konkrētām adresēm par minētajos normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu.

Šogad ir plānots paplašināt sadarbību ar Jūrmalas pašvaldības policiju, lai sauktu pie administratīvās atbildības tos decentralizētās kanalizācijas sistēmas  īpašniekus, kuri neievēro valsts un pašvaldības noteiktās prasības attiecībā uz decentralizētās kanalizācijas reģistrēšanu un uzturēšanu.


Attaisnojuma dokumentu glabāšana

Neatkarīgi no tā, vai ir decentralizētās kanalizācijas sistēma ir reģistrēta, īpašnieka pienākums ir glabāt asenizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošos dokumentus. Tie ir čeki gan par asenizācijas pakalpojumu saņemšanu, gan lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atbilstošu apkopi. Jau 2022. gadā SIA “Jūrmalas ūdens” jūrmalniekiem lūdza iesniegt čekus par iepriekšējo periodu. Sākot ar 2023. gadu čeki būs jāiesniedz regulāri. Atgādinām, ka atbildība par tiesību aktu prasību neievērošanu nav saistīta ar to zināšanu vai nezināšanu.

Atkārtoti vēršam uzmanību, ka Jūrmalā asenizācijas pakalpojumus drīkst sniegt tikai pašvaldības reģistrā reģistrēti pakalpojumu sniedzēji. Informācija par pakalpojumu sniedzējiem pieejama tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Pakalpojumi”; apakšsadaļā “Pašvaldības publiskās datu bāzes un vispārējas informācijas sniegšana”; tālāk rāmītī ar uzrakstu “Pašvaldības publiskās datu bāzes” un tad lapas apakšā zem nosaukuma “VIDE” ir lapa “Asenizatoru reģistrs”.

 
02.01. - 04.01.
Ūdensvada avārija Vienības pr. un Kuldīgas ielas krustojumā

Ūdensvada avārija Vienības pr. un Kuldīgas ielas krustojumā

Notikusi ūdensvada avārija Vienības prospekta un Kuldīgas ielas krustojumā. Līdz ar to ūdens padeve atslēgta daļai šī rajona ēkām.

Lai ūdensvada avārijas novēršanas darbi noritētu pēc iespējas ātrāk, lūdzam steidzami pārvietot šī krustojuma tuvumā novietotās automašīnas!

Tālrunis informācijai: 80205004 (bezmaksas tālrunis); 67811380


Uzmanību! Lai ūdens padeves atslēgums skartu pēc iespējas mazāk ēku, daļai mājsaimniecību ūdens padevi šobrīd nodrošina ar citu maģistrālo ūdensvadu starpniecību. Līdz ar to atsevišķos gadījumos ūdens plūsmas un spiediena izmaiņu rezultātā ir iespējams īslaicīgs, bet spēcīgs saduļķojums!

Lai izvairītos no piesārņojuma nonākšanas mājsaimniecības iekšējos tīklos, rekomendējam veikt iekšējo ūdensvadu skalošanu. 

Lai veiktu iekšējo ūdensvadu skalošanu, ēku apsaimniekotajiem jāatver visi ēkā esošie ūdens krāni un ūdens jānotecina, to sākot ar krānu, kas ir vistuvāk vietai, kur ūdens ienāk ēkā (ēkas ievadam), un sistemātiski virzoties uz tālāko vietu ēkā, kur ūdens tiek lietots.

Atgādinām, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” nosaka: konstatējot dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām vai organoleptisko rādītāju pārmaiņas, īsteno korektīvus pasākumus, lai novērstu neatbilstību vai iespējamos draudus cilvēku veselībai. 

Atkarībā no vietas, kur konstatēta neatbilstība, korektīvos pasākumus īsteno:

12.1. ūdens piegādātājs, kas ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu līdz piederības robežai;

12.2. ūdensvada īpašnieks, valdītājs vai pārtikas uzņēmums, kura īpašumā ir ēkas iekšējais ūdensvads, kas nodrošina ūdens piegādi no sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja infrastruktūras līdz patērētāja vai pārtikas uzņēmuma dzeramā ūdens krāniem.

Būsim atbildīgi par ūdens kvalitāti un lietošanas drošību kopā!

SIA „ Jūrmalas ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām. 

 
lapas: 12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »