Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Aicinājums iedzīvotājiem
Jautājumus, sūdzības un citas problēmas ar konkrētām mājokļu adresēm un citu sensitīvu informāciju lūdzam risināt telefoniski vai rakstot uz konkrētās nodaļas e-pastu. Darbinieku kontaktinformāciju skatīt sadaļā "KONTAKTI".
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Kārlis Hvostovojs 23.04.2018 11:13
Sveiki! Kad tiks sakārtots/savests darba kārtībāmeloriācijas grāvis Valtera prospektā Asaros? Iedzī[…]votāji pašu spēkiem viņu cik var tīra bet tur vajadzētu profesionāļu iejaukšanos?! Mūsu māju pagalmi jau pārvēršas purvos!!
Aivars Stārasts Meliorācijas sistēmas inženieris 24.04.2018 10:46
Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu, informējam, ka Valteru prospekta novadgrāvis posmā no Cīruļu ielas līdz iztekai Lielupē tika tīrīts 2017. gadā. Novadgrāvis tiek regulāri apsekots, jo ir nozīmīga Jūrmalas mel[…]iorācijas sastāvdaļa. Iedzīvotājiem ir iespēja pieslēgties pie Valteru prospekta maģistrālā meliorācijas novadgrāvja, lai novadītu liekos virszemes un grunts ūdeņus no privātīpašumu teritorijām.
Alla Sirokiha 18.04.2018 19:28
Labdien! Vēlos noskaidrot, kā var organizēt meliorācijas sistēmas pārbaudi un lietus ūdens kanalizāc[…]ijas tīrīšanu Edinbirgas pr.55 un Ilūkstes ielas krustojumā? Kad ir stiprs lietus vai sniega kušana, tad viss ceļš uz Edinburgas prospekta ap 50 metru garumā kopā ar apkārtējo teritoriju ir aplūdināts ar daudz ūdeni. Iepriekš pateicos par atbildi!
Aivars Stārasts Meliorācijas inženieris 09.05.2018 09:53
Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu par Edinburgas prospekta applūšanu, SIA "Jūrmalas ūdens" informē, ka š.g. maija sākumā tika iztīrīta esošā lietus ūdens kanalizācija Edinburgas prospektā visā tā garumā.
Jana Makrecka 17.04.2018 11:16
Labdien! Mana īpašuma adrese ir Jūrkalnes iela 3,Slokā.Pagajušajā gadā man bija pieslēgta ūdensapgād[…]i, bet nebija iespējas pieslēgt kanalizācijas tīklu. Vai būs tāda iespēja un kad?
Dace Krustkalne PIV ekonomiste 25.04.2018 10:03
Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Jūrkalnes ielā 3, Jūrmalā plānota projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” būvprojektā Krastciems – Ķemeri. Šobrīd ir uzsākta būvprojekta izstrāde, kuras laik[…]ā būvprojekta autori sazināsies ar Jums, lai vienotos par pievada vietu Jūsu īpašumam. Ielas tīklu izbūvi plānots veikt 2019.-2021. gadā un pēc to nodošanas ekspluatācijā, ja Jūsu īpašumā tīkli būs izbūvēti, varēsiet uzsākt pakalpojuma lietošanu. Sīkāka informācija par Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas īstenošanu pieejama www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts, kā arī tiek publicēta vietējos laikrakstos. Kartogrāfiskais mareiāls par plānoto sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi pieejams: http://www.jurmalasudens.lv/zkartes/kanalizacija.html
Arturs Stamers 14.03.2018 09:59
Kad pilsetas udensvadam pieslegs Laimdotas ielu?
Dace Krustkalne PIV ekonomiste 15.03.2018 11:17
Informējam, ka ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Jūrmalā, Laimdotas ielā plānota projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” 3. būvprojektā. 2018. gadā plānots uzsākt būvprojekta[…] izstrādi, kura laikā tiks apzināti īpašumi, kuriem nepieciešams izveidot pieslēguma vietas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem. Ielas tīklu izbūvi plānots veikt 2019.-2021. gadā un pēc to nodošanas ekspluatācijā, ja Jūsu īpašumā tīkli būs izbūvēti, varēsiet uzsākt pakalpojuma lietošanu. Sīkāka informācija par Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas īstenošanu pieejama www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts, kā arī tiek publicēta vietējos laikrakstos. Kartogrāfiskais materiāls par plānoto tīklu izbūvi pieejams: - Ūdensapgādes tīkliem http://www.jurmalasudens.lv/zkartes/udensapgade.html - Sadzīves kanalizācijas tīkliem http://www.jurmalasudens.lv/zkartes/kanalizacija.html
zaira panasjuk 23.02.2018 11:54
lABDIEN! es gribu uszinat par ko man vajag maksat tadas lielas starpibas udens skaititaja paterins.t[…]as sakas no septembra 2017 ?majas kopeja udens skatitais ir uz adresa OSKALNA 5
Ilona Bērtule Abonentu daļas vadītāja 26.02.2018 08:35
Atbildot uz jautājumu uz Jūsu uzdoto jautājumu, SIA „Jūrmalas ūdens” informē, ka dzīvojamai mājai piegādāto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma noteikšanai, dzīvojamās mājas ūdens uzskaites mezglā ir uzstādīts[…] kopējais ūdens mērītājs (komercuzskaites mēraparāts), vadoties pēc kopējā skaitītāja rādījumiem tiek aprēķināts mājas kopējais patēriņš un izstādīts rēķins mājas pārvaldniekam SIA ''Jūrmalas namsaimnieks''. Savukārt dzīvojamai mājai piegādāto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma sadali starp dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem nodrošina minētās dzīvojamās mājas pārvaldnieks – SIA „Jūrmalas namsaimnieks”. Ievērojot, ka iekšējo ūdensapgādes tīklu uzturēšanu un ekspluatāciju nodrošina dzīvojamās mājas pārvaldnieks , SIA „Jūrmalas ūdens” aicina vērsties ar lūgumu pie esošā pārvaldnieka SIA ''Jūrmalas namsaimnieks'', konstatēt ūdens patēriņa starpības iemeslus. Iespējams, ka konstatētās ūdens mērītāju rādījumu starpības iemesli ir: 1. Atšķirīgos datumos nolasīti un iesniegti dzīvokļu skaitītāja rādījumi; 2. Personas uzrāda mazākus rādījumus, nekā tie ir patiesībā; 3. Neprecīzi un dažādi dzīvokļos ūdens patēriņa skaitītāji; 4. Novecojuši mājas iekšējie ūdensapgādes tīkli (ūdens noplūde ''sūces''); 5. Mehāniski ietekmēti ūdens skaitītāji (izmantoti magnēti, adatas u.c ierīces, apturot ūdens skaitītāju kustību).
Genadijs Kasatkins 10.02.2018 20:59
Labdien. 06.02.2018. по адресу Кемери, Серавоту 3. была отключена подача воды в дом в связи с авар[…]ией на трассе. Сколько дней еще не будет воды? Когда будет произведен ремонт? Прошла уже неделя. С уважением Касаткин Генадий.
Guntis Klīve Tehniskais direktors 14.02.2018 08:41
SIA “Jūrmalas ūdens” informē, ka šobrīd pilsētā ir vairākas komunikāciju avārijas, kas apgrūtina ūdensvada bojājuma novēršanu Sēravotu ielā 3. Iespējams, ka SIA “Jūrmalas ūdens” veiks pieslēguma Sēravotu ielā […]Nr.3 rekonstrukciju, nodrošinot minētam objektam ūdens padevi, neatjaunojot ūdens padevi visā Senatnes ielā. SIA “Jūrmalas ūdens” informē, ka pieslēguma atjaunošanas darbus paredzēts uzsākt līdz 15.02.2018. Par avārijas likvidāciju informācija tiks sniegta atsevišķi.
Ieva Zibiņa 09.02.2018 14:57
Labdien, 27.11.2017,ir sniegta atbilde, ka Ūdens skaitītāja rādījumi jāiesniedz katru mēnesi no 25 […]līdz 28 datumam, bet nav minēts par kādu periodu - par tekošo mēnesi, vai par iepriekšējo mēnesi. Tas ir, piemēram, līdz 25.02. jāiesniedz rādītāji par janvāri?
Ilona Bērtule Abonentu daļas vadītāja 12.02.2018 08:52
Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu, informējam, ka ūdens skaitītāja rādījumi jāiesniedz katru mēnesi no 25 līdz 28 datumam, par tekošo mēnesi - piemēram uz 25.02.2018 jāiesniedz rādījumu par period no 25.01.201[…]8 līdz 25.02.2018.
Agnese Voldajenko 08.02.2018 10:05
Labdien. Gribam savam zemesgabalam pret ielu uzlikt žogu. Kā to projektu,kas ir gatavs, saskaņot ar […]Jūrmalas ūdeni? Zigfrīda Meierovica prospekts 26.
Jānis Livčāns Tehniskās stuktūvienības vadītājs 09.02.2018 10:45
SIA “Jūrmalas ūdens” informē, ka projektu saskaņošana notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz plkst.11:30. Projektus saskaņo SIA “Jūrmalas ūdens” tehniskais direktors Guntis Klīve vai tehniskās str[…]uktūrvienības vadītājs Jānis Livčāns (8.kab.), tālrunis 67811363.
ivo aizupietis 01.02.2018 12:29
Kur iespējams iepazīties ar informāciju par udensvada, kanalizācijas ierīkošanu pa ielu pie Rūpniec[…]ības ielas 2,4,6 t.i. ielas sākums
Dace Krustkalne PIV ekonomiste 02.02.2018 14:54
Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Jūrmalā, Rūpniecības ielā posmā no Staburaga līdz Telšu ielai plānota projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” 3. būvprojektā. 2018. gadā plā[…]nots uzsākt būvprojekta izstrādi, kura laikā tiks apzināti īpašumi, kuriem nepieciešams izveidot pieslēguma vietas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem. Ielas tīklu izbūvi plānots veikt 2019.-2021. gadā. Sīkāka informācija par Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas īstenošanu pieejama www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts, kā arī tiek publicēta vietējos laikrakstos. Kartogrāfiskais materiāls par plānoto tīklu izbūvi pieejams: - Ūdensapgādes tīkliem http://www.jurmalasudens.lv/zkartes/udensapgade.html - Sadzīves kanalizācijas tīkliem http://www.jurmalasudens.lv/zkartes/kanalizacija.html
Ineta Kalve 27.11.2017 16:05
Labdien! Vèlètos uzzinàt, kapèc tika aizlieta ar asfaltu lietusùdens notece Tèrbatas ielas un Mazpu[…]lku ielas krustojumà? Tagad tajà vietà ir bieźi izveidojas liela peļķe. Vai un kad tiks atjaunota noteice? Vai arì tiks novèrstas noteces nekvalitatìvàs likvidàcijas sekas - lai uz asfalta virs likvidètàs notekas nekràtos udens. Ar cieņu I.Kalve
Aivars Stārasts Meliorācijas inženieris 29.11.2017 10:52
Paldies par Jūsu sniegto informāciju par lietusūdens noteces aizasfaltēšanu Tērbates un Mazpulku ielas krustojumā. Informējam, ka problēma ir konstatēta, risinājums būs pēc Tērbatas ielas rekonstrukcijas, kura[…] ir paredzēta 2018 gadā , posmā no Mazās Nometņu ielas līdz Rūpniecības ielai.
<11121314151617
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »