Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

11.01. - 16.01.
Centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumi – visā pilsētā

Centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumi visā pilsētā


Vēl nesen daudzos Jūrmalas privātmāju rajonos nebija iespēja ierīkot pieslēgumu centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem, lai saņemtu kvalitatīvu, drošu ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pakalpojumu. Šobrīd, pabeidzot būvdarbus Kaugurciema–Slokas apkaimē, šāda iespēja būs nodrošināta 98% jūrmalnieku.

Daudzi to jau steidz izmantot, – 2022. gadā jaunajiem centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas tīkliem īpašnieki izbūvējuši pieslēgumus aptuveni 1000 mājsaimniecībās.


Pērn izbūvēti tīkli 3000 mājsaimniecībām

Kopumā 2022. gadā SIA “Jūrmalas ūdens” ekspluatācijā nodevis gandrīz 89 km ūdensapgādes tīklu un vairāk nekā 89 km sadzīves kanalizācijas tīklu ar izbūvētiem pievadiem līdz īpašuma piederības robežai aptuveni 3000 mājsaimniecībām.

Pabeidzot būvdarbus Kaugurciema–Slokas apkaimē, “Jūrmalas ūdens” vasarā plāno pabeigt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta” būvdarbu fāzi.

Līdz šim veikta ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dzintaros un Majoros, no Buļļuciema līdz Bulduriem, Valteros un Krastciemā,  Asaros, no Bražciema līdz Bulduriem, Asaros–Ķemeros, Slokā un Vaivaros.

Līdz ar to mājsaimniecības, kurām līdz šim nebija pieejams pilsētas ūdens un kanalizācija, kuras lietoja decentralizētās kanalizācijas sistēmas (krājtvertne, septiķis vai individuālās attīrīšanas iekārtas), var ierīkot pieslēgumu pilsētas centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem.

 

Administratīvā atbildība

2022. gadā daudzi decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki ir saņēmuši SIA “Jūrmalas ūdens” vēstules ar atgādinājumu ievērot tiesību aktu prasības reģistrēt kanalizācijas sistēmu vai Jūrmalas pašvaldības policijas vēstules, kurās tiek brīdināti, ka par minēto prasību neievērošanu var saukt pie administratīvās atbildības. Aicinām ikvienu, kas vēl nav reģistrējis savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, nekavējoties sazināties ar SIA “Jūrmalas ūdens”, aizpildīt veidlapu (www.jurmalasudens.lv sadaļā “Informācija klientiem” – “Iesniegumu paraugi”) un iesniegt parakstītu apliecinājumu reģistrācijai ne vēlāk kā 2023. gada janvārī.

SIA “Jūrmalas ūdens” atgādina, ka atbilstīgi Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizētās kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” prasībām decentralizētās kanalizācija bija jāreģistrē jau līdz 2019. gada 31. decembrim, savukārt sistēmas atbilstība tiesību aktu prasībām bija jānodrošina līdz 2021. gada 31. decembrim.

Par decentralizētās kanalizācijas nereģistrēšanu īpašniekiem var piemērot naudas sodu. SIA “Jūrmalas ūdens” sniedz Jūrmalas pašvaldības policijai informāciju ar konkrētām adresēm par minētajos normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu.

Šogad ir plānots paplašināt sadarbību ar Jūrmalas pašvaldības policiju, lai sauktu pie administratīvās atbildības tos decentralizētās kanalizācijas sistēmas  īpašniekus, kuri neievēro valsts un pašvaldības noteiktās prasības attiecībā uz decentralizētās kanalizācijas reģistrēšanu un uzturēšanu.


Attaisnojuma dokumentu glabāšana

Neatkarīgi no tā, vai ir decentralizētās kanalizācijas sistēma ir reģistrēta, īpašnieka pienākums ir glabāt asenizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošos dokumentus. Tie ir čeki gan par asenizācijas pakalpojumu saņemšanu, gan lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atbilstošu apkopi. Jau 2022. gadā SIA “Jūrmalas ūdens” jūrmalniekiem lūdza iesniegt čekus par iepriekšējo periodu. Sākot ar 2023. gadu čeki būs jāiesniedz regulāri. Atgādinām, ka atbildība par tiesību aktu prasību neievērošanu nav saistīta ar to zināšanu vai nezināšanu.

Atkārtoti vēršam uzmanību, ka Jūrmalā asenizācijas pakalpojumus drīkst sniegt tikai pašvaldības reģistrā reģistrēti pakalpojumu sniedzēji. Informācija par pakalpojumu sniedzējiem pieejama tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Pakalpojumi”; apakšsadaļā “Pašvaldības publiskās datu bāzes un vispārējas informācijas sniegšana”; tālāk rāmītī ar uzrakstu “Pašvaldības publiskās datu bāzes” un tad lapas apakšā zem nosaukuma “VIDE” ir lapa “Asenizatoru reģistrs”.

 
02.01. - 04.01.
Ūdensvada avārija Vienības pr. un Kuldīgas ielas krustojumā

Ūdensvada avārija Vienības pr. un Kuldīgas ielas krustojumā

Notikusi ūdensvada avārija Vienības prospekta un Kuldīgas ielas krustojumā. Līdz ar to ūdens padeve atslēgta daļai šī rajona ēkām.

Lai ūdensvada avārijas novēršanas darbi noritētu pēc iespējas ātrāk, lūdzam steidzami pārvietot šī krustojuma tuvumā novietotās automašīnas!

Tālrunis informācijai: 80205004 (bezmaksas tālrunis); 67811380


Uzmanību! Lai ūdens padeves atslēgums skartu pēc iespējas mazāk ēku, daļai mājsaimniecību ūdens padevi šobrīd nodrošina ar citu maģistrālo ūdensvadu starpniecību. Līdz ar to atsevišķos gadījumos ūdens plūsmas un spiediena izmaiņu rezultātā ir iespējams īslaicīgs, bet spēcīgs saduļķojums!

Lai izvairītos no piesārņojuma nonākšanas mājsaimniecības iekšējos tīklos, rekomendējam veikt iekšējo ūdensvadu skalošanu. 

Lai veiktu iekšējo ūdensvadu skalošanu, ēku apsaimniekotajiem jāatver visi ēkā esošie ūdens krāni un ūdens jānotecina, to sākot ar krānu, kas ir vistuvāk vietai, kur ūdens ienāk ēkā (ēkas ievadam), un sistemātiski virzoties uz tālāko vietu ēkā, kur ūdens tiek lietots.

Atgādinām, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” nosaka: konstatējot dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām vai organoleptisko rādītāju pārmaiņas, īsteno korektīvus pasākumus, lai novērstu neatbilstību vai iespējamos draudus cilvēku veselībai. 

Atkarībā no vietas, kur konstatēta neatbilstība, korektīvos pasākumus īsteno:

12.1. ūdens piegādātājs, kas ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu līdz piederības robežai;

12.2. ūdensvada īpašnieks, valdītājs vai pārtikas uzņēmums, kura īpašumā ir ēkas iekšējais ūdensvads, kas nodrošina ūdens piegādi no sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja infrastruktūras līdz patērētāja vai pārtikas uzņēmuma dzeramā ūdens krāniem.

Būsim atbildīgi par ūdens kvalitāti un lietošanas drošību kopā!

SIA „ Jūrmalas ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām. 

 
16.01. - 03.02.
Meliorācijas jautājumos jāvēršas Pilsētplānošanas pārvaldē

Meliorācijas jautājumos jāvēršas Pilsētplānošanas pārvaldē


Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022.gada 25.oktobra lēmumu Nr.476 “Par meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu", sākot ar 2023. gada 1. janvāri jautājumos par meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un citiem ar meliorāciju un lietus notekūdeņu novadīšanu saistītiem jautājumiem jāvēršas Pilsētplānošanas pārvaldē Inženierbūvju nodaļā Edinburgas prospektā 75 (tālruņa numurs: 65908184).

 
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »