Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

18.03. - 19.03.
Ūdensvada plīsums Slokas un Rudzu ielu krustojumā

Ūdensvada plīsums Slokas un Rudzu ielu krustojumā

Sestdien, 18.martā, uz ūdensvada avārijas remontdarbu laiku noslēgta ūdens padeve Slokas ielā no Ezeru ielas līdz Lielupes ielai.

Viena dzeramā ūdens tvertne novietota pretī ēkai Druvu iela 16, bet otra pie ēkas Slokas iela 75B.

Lūdzam sekot tālākai informācijai.

Uzmanību! Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams saduļķojums!

Lai izvairītos no saduļķojuma piesārņojuma nonākšanas mājsaimniecības iekšējos tīklos, pēc ūdens padeves atjaunošanas rekomendējam veikt iekšējo ūdensvadu skalošanu. 

Lai veiktu iekšējo ūdensvadu skalošanu, ēku apsaimniekotajiem jāatver visi ēkā esošie ūdens krāni un ūdens jānotecina, to sākot ar krānu, kas ir vistuvāk vietai, kur ūdens ienāk ēkā (ēkas ievadam), un sistemātiski virzoties uz tālāko vietu ēkā, kur ūdens tiek lietots.

Atgādinām, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” nosaka: konstatējot dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām vai organoleptisko rādītāju pārmaiņas, īsteno korektīvus pasākumus, lai novērstu neatbilstību vai iespējamos draudus cilvēku veselībai. 

Atkarībā no vietas, kur konstatēta neatbilstība, korektīvos pasākumus īsteno:

12.1. ūdens piegādātājs, kas ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu līdz piederības robežai;

12.2. ūdensvada īpašnieks, valdītājs vai pārtikas uzņēmums, kura īpašumā ir ēkas iekšējais ūdensvads, kas nodrošina ūdens piegādi no sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja infrastruktūras līdz patērētāja vai pārtikas uzņēmuma dzeramā ūdens krāniem.

Būsim atbildīgi par ūdens kvalitāti un lietošanas drošību kopā!

SIA „ Jūrmalas ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām!

 
15.03. - 20.03.

Pavasara ekskursiju nedēļa “Jūrmalas ūdenī”


Pavasara brīvlaika ekskursiju nedēļā Jūrmalā arī šoreiz lielajiem un mazajiem interesentiem tika piedāvāts uzzināt, kā SIA “Jūrmalas ūdens” tiek iegūts un attīrīts dzeramais ūdens un kā tiek attīrīti kanalizācijas notekūdeņi.

Šajā reizē milzīgu atsaucību guva gan ekskursijas Kauguru dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā, gan Slokas Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. 
09.03. - 12.03.
Varšavā aizsākas projekta “ReNutriWater” ieviešana

Varšavā aizsākas projekta “ReNutriWater” ieviešana


SIA “Jūrmalas ūdens” Projekta ieviešanas vienības pārstāvji 8. un 9. martā apmeklēja Varšavu, lai piedalītos Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “ReNutriWater” uzsākšanas sanāksmē. Projekta mērķis ir atbilstoši attīrītu notekūdeņu atkārtota izmantošana dabā, tādējādi ilgtspējīgi un lietderīgi izmantojot pieejamos ūdens resursus.

Projekts apvieno 14 projekta partnerus no 5 dažādām valstīm (Polija, Somija, Lietuva, Latvija, un Dānija), kā arī 22 asociētos partnerus no 8 valstīm (minētās partnervalstis un Igaunija, Beļģija un Zviedrija), tai skaitā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administrācija. Projekts plānots 3 gadu periodā (2023. – 2025.) un tā laikā tiks veikti gan pilotprojekti dažādās valstīs, gan plaši pētījumi, kuru rezultātu pārnese būs noderīga gan projektā iesaistītājiem, gan plašākām mērķauditorijām.

SIA “Jūrmalas ūdens” iesaiste projektā paredz veikt divpakāpju darbības:

-        Projekta sākumperiodā tiks veikta virkne dažādu paraugu testēšana laboratorijas apstākļos, lai noskaidrotu iespējamos riskus un izaicinājumus, izmantojot atbilstoši attīrītos notekūdeņus;

-        Savukārt projekta īstenošanas vidusdaļā plānota atkārtoti izmantojamā ūdens pielietošana pilsētas apstādījumu zonās, lai tādējādi veicinātu ūdens resursa lietderīgu izmantošanu, kā arī veicinātu zaļo risinājumu ieviešanu pilsētvidē.

Šobrīd notekūdeņi pēc to atbilstošas attīrīšanas uzreiz tiek novadīti atpakaļ vidē, Jūrmalas gadījumā, tie caur Lielupi nonāk Baltijas jūrā. Tomēr to attīrīšanas pakāpe ir pietiekama, lai ūdeni pēc pilnvērtīga attīrīšanas procesa varētu atkārtoti izmantot. Tādējādi projekta laikā veiktie pētījumi dos iespēju pirms notekūdeņu izlaides atpakaļ dabā, tos izmantot atkārtoti, līdz ar to samazinot nepieciešamo dzeramā ūdens ieguvi, kā arī resursus ūdens sagatavošanai un citiem procesiem. Vienlaikus jāņem vērā, ka atbilstoši attīrītajos notekūdeņos esošās barības vielas var kalpot kā šobrīd nepietiekami novērtēts resurss, kura atbilstoša izmantošana var nākotnē aizstāt daļu no ķīmisko vielu izmantošanas, kas tiek lietota augu augšanas veicināšanai.

Projekta uzsākšanas sanāksme, pateicoties Polijas projekta partneriem, noritēja Varšavas ūdenssaimniecības uzņēmuma telpās, kur vēsturiskā apbūve un iekārtu moderna pielāgošana sastopas vienuviet.

SIA “Jūrmalas ūdens” šis jau ir 4. projekts, kas tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmā, jo iepriekš Jūrmalā noritēja PURE projekts (2010.-2012) slāpekļa un fosfora samazināšanai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izlaidē, lai tādējādi mazinātu eitrofikācijas procesus Baltijas jūrā, IWAMA projekts (2015. – 2019.) kas veicināja interaktīvu ūdenssaimniecības uzņēmuma pārvaldību un NOAH projekts (2018. – 2022.), kura laikā tika analizēti plūdu riski, kā ari veikti pasākumi Baltijas jūras aizsardzībai no neattīrītu notekūdeņu ieplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā.


SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »