Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

08.06. - 30.06.
Kontrolēs kanalizācijas sistēmas ēdināšanas uzņēmumos

Kontrolēs kanalizācijas sistēmas ēdināšanas uzņēmumos

Sākoties vasaras sezonai, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji paplašina savas darbības apjomu, SIA “Jūrmalas ūdens” kontrolēs, vai ēdināšanas uzņēmumos ir izbūvēta atsevišķa kanalizācijas sistēma taukaino notekūdeņu savākšanai un tauku uztvērēji.

Nekustamajos īpašumos, kur tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana vai pārtikas produktu ražošana, jābūt izbūvētai atsevišķai kanalizācijas sistēmai taukaino notekūdeņu savākšanai un tauku uztvērējiem, – šo prasību nosaka Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2  “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

SIA “Jūrmalas ūdens” speciālisti uzsver: taukvielām uzkrājoties uz kanalizācijas cauruļvadu sieniņām, rodas aizsērējumi. Tas nozīmē, ka cauruļvadi sašaurinās, kas būtiski apgrūtina notekūdeņu plūsmu un izraisa kanalizācijas sistēmas darbības traucējumus. Attīrīt cauruļvadus no taukvielām ir ļoti sarežģīti. Novērst kanalizācijas cauruļu aizsērēšanu ir vienkāršāk, nekā cīnīties ar sekām. Tāpēc, lai pasargātu cauruļvadus no aizdambēšanās un avārijas tīrīšanas, ikvienā pārtikas  ražošanas un pārstrādes uzņēmumā, ēdināšanas uzņēmumā, viesnīcās, skolās, bērnudārzos, slimnīcās, sociālo centru virtuvēs, obligāti jāierīko tauku uztvērēji.

Lai šīs iekārtas pilnvērtīgi pildītu savas funkcijas, ļoti būtisks faktors ir to pareiza apkope, kas atkarīga gan no iekārtas veida, gan paredzamās notekūdeņu attīrīšanas slodzes. Nepietiek tikai ar to, ka tauku uztvērēji ir uzstādīti, tie ir arī regulāri jātīra, jābūt noslēgtam līgumam par iekārtu regulāru apkopi un tauku savākšanu.

Tauki tiek klasificēti kā kaitīgie atkritumi – nonākot vidē, tie sadalās 150 gadu laikā.

Atgādinām, ka konstatējot neatbilstošu  situāciju, tiks veiktas notekūdeņu analīzes un gadījumos, kad būs konstatēts virsnormas piesārņojums, kas nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, piemēros kompensācijas aprēķinu, kā arī maksu par notekūdeņu analīzēm.

 
25.05. - 06.06.
Ūdens rezervuāru, ūdens torņu un hidroforu profilaktiskā dezinfekcija Jūrmalā
Ūdens rezervuāru, ūdens torņu un hidroforu profilaktiskā dezinfekcija

Sākot ar 26. maiju SIA “Jūrmalas ūdens” sadarbībā ar SIA "Ūdens risinājumi" veiks visu ūdens rezervuāru, ūdens torņu un hidrofora (Priedaine) profilaktisko dezinfekciju. 

Dezinfekcijas laikā tiks veikta  ūdens sagatavošanas rezervuāru un torņu iekšējās virsmas nomazgāšana ar augstspiediena ūdens strūklu, nogulšņu izcelšana vai aizvadīšana, virsmas attīrīšana un dezinfekcija ar nosmidzināšanas metodi, izmanto speciālus  dezinfekcijas šķīdumus. Pēc reaģentu pielietošanas iekšējās virsmas tiks atkārtoti nomazgātas ar augstspiediena ūdens strūklu.

Dezinfekcijas laikā ūdeni atļauts lietot uzturā un sadzīvē, jo dezinfekcijai pakļautie ūdens sagatavošanas posmi tiks atslēgti no kopējās sistēmas.

Lai hidrofora dezinfekcijas laikā Priedanē nepārtrauktu ūdens padevi patērētājiem un tādējādi ar ūdens padeves pārtraukumu lieki nesaduļķotu ūdeni, dzeramajā ūdenī pirms hidrofora tiks dozēts neliels ūdeņraža pārskābes daudzums. Dezinfekcijas līdzeklis ļoti nelielā koncentrācijā nonāks arī apgādes sistēmā. Dezinfekcijas laikā ūdeni atļauts lietot uzturā un sadzīvē, jo ūdeņraža pārskābe ūdenī ātri sadalās par ūdeni un skābekli, un ūdenī pie patērētājiem nebūs reaģenta atlikuma. Tomēr, ūdens var būt nedaudz duļķains un ar skābekļa burbulīšiem. Hidrofora dezinfekcija Priedainē ir ieplānota 2023. gada 30. maijā.

Lai pārbaudītu procesa efektivitāti un sekot līdzi ūdens kvalitātes izmaiņām, SIA “Jūrmalas ūdens” laboratorija nodrošinās ūdens kvalitātes pārbaudes, kā arī SIA "Ūdens risinājumi" nodos paraugus neatkarīgā laboratorijā.

Atgādinām, ka sekot līdzi SIA “Jūrmalas ūdens” paziņojumiem var gan mājaslapā www.jurmalasudens.lv, gan sociālajos tīklos Facebook un Twitter.

Tāpat pievēršam jūsu uzmanību, ka, lai informētu uzņēmumu par ūdens kvalitātes problēmām laicīgi un regulāri, viens no pieejamākiem rīkiem ir aptauja: https://arcg.is/19PKb0. 

Uzkrātie dati tiek izmantoti, lai uzlabotu mūsu rīcības instrukcijas, kas saistītas ar dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu.

 
19.05. - 20.05.
Traucēta ūdens padeve Bulduros, Lielupē un Priedainē

Traucēta ūdens padeve Bulduros, Lielupē un Priedainē

 

Tā kā Rīgas un Dārzkopības ielu krustojumā ir notikusi ūdensvada avārija, tad šobrīd, 19. maijā, Bulduru, Lielupes un Priedaines rajonos ir samazinājies ūdens padeves spiediens un vietām ūdens padeve ir arī pārtraukta.

Uzmanību! Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams saduļķojums!

Lai izvairītos no saduļķojuma piesārņojuma nonākšanas mājsaimniecības iekšējos tīklos, pēc ūdens padeves atjaunošanas rekomendējam veikt iekšējo ūdensvadu skalošanu. 

Lai veiktu iekšējo ūdensvadu skalošanu, ēku apsaimniekotajiem jāatver visi ēkā esošie ūdens krāni un ūdens jānotecina, to sākot ar krānu, kas ir vistuvāk vietai, kur ūdens ienāk ēkā (ēkas ievadam), un sistemātiski virzoties uz tālāko vietu ēkā, kur ūdens tiek lietots.

Atgādinām, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” nosaka: konstatējot dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām vai organoleptisko rādītāju pārmaiņas, īsteno korektīvus pasākumus, lai novērstu neatbilstību vai iespējamos draudus cilvēku veselībai. 

Atkarībā no vietas, kur konstatēta neatbilstība, korektīvos pasākumus īsteno:

12.1. ūdens piegādātājs, kas ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu līdz piederības robežai;

12.2. ūdensvada īpašnieks, valdītājs vai pārtikas uzņēmums, kura īpašumā ir ēkas iekšējais ūdensvads, kas nodrošina ūdens piegādi no sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja infrastruktūras līdz patērētāja vai pārtikas uzņēmuma dzeramā ūdens krāniem.

Būsim atbildīgi par ūdens kvalitāti un lietošanas drošību kopā!

SIA „ Jūrmalas ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām! 

 
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »