Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

21.04. - 25.04.

Ūdensvada skalošanas darbi Meža prospektā 24. aprīlī

Lai uzlabotu patērētājiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti, 24. aprīlī sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, Meža prospektā no Krišjāņa Barona ielas līdz 9. līnijai veiks ūdensvada skalošanu.

Ūdensvada skalošanai tiks izmantota inovatīva tehnoloģija, kas paredz ūdens un gaisa maisījuma ievadi sistēmā. Šādā veidā radītā turbulence izkustinās nosēdumus uz cauruļu sienām. Nosēdumi kopā ar ūdens un gaisa maisījumu tiks izvadīti no ūdensvada noteiktās vietās. Šī ir mehāniskās tīrīšanas metode - skalošanas laikā netiks izmantoti tīrīšanas līdzekļi -, un ūdens pēc skalošanas būs drošs lietošanā.

Visu ieplānoto ūdensvadu posmu skalošanas darbi norādītajos datumos notiks no aptuveni plkst. 9.00 līdz 18.00.

Papildus paziņojumi par konkrētiem/precizētiem laikiem/stundām konkrētās adresēs tiks izvietoti gan pie īpašumiem, gan pastkastītēs un nosūtīti e-pastos. Tāpat minēto ielu posmu iedzīvotājiem iesakām pievērst lielāku uzmanību SIA “Jūrmalas ūdens” paziņojumiem gan mājaslapā www.jurmalasudens.lv, gan sociālajos tīklos Facebook  un Twitter.

Skalošanas posmu tuvumā esošajiem patērētājiem pēc iespējas tiks nodrošināta ūdensapgāde no citiem sistēmas posmiem, tomēr SIA “Jūrmalas ūdens” stingri rekomendē ūdensvada skalošanas laikā nelietot centralizētā ūdensvada pakalpojumus jebkādā veidā (tai skaitā, piemēram, nenoraut ūdeni klozetā). Pretējā gadījumā īpašuma iekšējos tīklos nonāks nogulsnes, kuru skalošana īpašniekiem būs jāveic patstāvīgi.

Drošības apsvērumu dēļ daudziem īpašumiem, kur tas ir iespējams, skalošanas darbu laikā būs atslēgta ūdens padeve.

Skalošanas darbu laikā attiecīgajā posmā tiks izvietotas dzeramā ūdens tvertnes, par kuru vietu precīzāka informācija e-pastos un sociālajos tīklos tiks sniegta skalošanas dienā.

Pēc maģistrālo ūdensvadu skalošanas ēku apsaimniekotajiem rekomendējam ūdeni notecināt vietā, kas ir vistuvāk ēkas ievadam. Būtiska ūdens saduļķojuma gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Jūrmalas ūdens” Avārijas dienestu: 80205004 (bezmaksas tālrunis); +371 67811380

 

VI posms: pirmdiena, 24. aprīlis

Meža prospekts

No Krišjāņa Barona ielas līdz 9. līnijai 
21.04. - 22.04.
Avārijas dēļ ūdens padeve uz laiku atslēgta Bulduros, Lielupē un Priedainē

Avārijas dēļ ūdens padeve uz laiku atslēgta Bulduros, Lielupē un Priedainē

 

Maģistrālā ūdensvada avārijas dēļ šodien, 21. aprīlī, uz laiku ir atslēgta ūdens padeve Bulduros, Lielupē un Priedainē.

Remontdarbus paredzēts pabeigt līdz pēcpusdienai.

Plkst. 13.00 lielākajai daļai minēto rajonu iedzīvotājiem ūdens padeve ir atjaunota. Ūdens padeve vēl kādu laiku būs slēgta daļai Bulduru iedzīvotāju.

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai.

Uzmanību! Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams saduļķojums!

Lai izvairītos no saduļķojuma piesārņojuma nonākšanas mājsaimniecības iekšējos tīklos, pēc ūdens padeves atjaunošanas rekomendējam veikt iekšējo ūdensvadu skalošanu. 

Lai veiktu iekšējo ūdensvadu skalošanu, ēku apsaimniekotajiem jāatver visi ēkā esošie ūdens krāni un ūdens jānotecina, to sākot ar krānu, kas ir vistuvāk vietai, kur ūdens ienāk ēkā (ēkas ievadam), un sistemātiski virzoties uz tālāko vietu ēkā, kur ūdens tiek lietots.

Atgādinām, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” nosaka: konstatējot dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām vai organoleptisko rādītāju pārmaiņas, īsteno korektīvus pasākumus, lai novērstu neatbilstību vai iespējamos draudus cilvēku veselībai. 

Atkarībā no vietas, kur konstatēta neatbilstība, korektīvos pasākumus īsteno:

12.1. ūdens piegādātājs, kas ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu līdz piederības robežai;

12.2. ūdensvada īpašnieks, valdītājs vai pārtikas uzņēmums, kura īpašumā ir ēkas iekšējais ūdensvads, kas nodrošina ūdens piegādi no sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja infrastruktūras līdz patērētāja vai pārtikas uzņēmuma dzeramā ūdens krāniem.

Būsim atbildīgi par ūdens kvalitāti un lietošanas drošību kopā!

SIA „ Jūrmalas ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām!

 

 
21.04. - 22.04.
“Jūrmalas ūdens” vienā solī ar Eiropu

“Jūrmalas ūdens” vienā solī ar Eiropu

 

“Esri starptautiskā infrastruktūras pārvaldības un ĢIS konference”, kas šobrīd norit Vācijā, ir lielākais šāda tipa pasākums Eiropā - piedalās ap 700 ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) speciālistu no Eiropas un Ziemeļamerikas valstīm, tai skaitā arī no SIA “Jūrmalas ūdens”.


Konference ir īpaša ar to, ka tās mērķauditorija ir tieši inženiertīklu uzturētāji un katrai nozarei (ūdens, gāze, elektrība, u.c.) savas specifiskas sesijas.

“Jau bija iespēja klausīties citu ūdenssaimniecību speciālistu pieredzes stāstus, kā arī dalīties ar saviem iespaidiem ĢIS ieviešanā. Protams, ir virzieni, kuros mūsu uzņēmums var augt, tomēr, patīkams pārsteigums ir tas, ka atsevišķos momentos esam vienā līmenī vai soli priekšā citiem,” no konferences savos iespaidos dalās sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas daļas vadītājs Gints Dakša.


ĢIS pakāpeniski kļūst par JŪ darba neatņemamu sastāvdaļu. Spilgtākais piemērs ir skalošana, kuru plānojām, balstoties uz tīklu apsekošanas rezultātiem (izmantota ĢIS aplikācija) un patērētāju atsauksmēm (ĢIS aptauja).

Ūdenssaimniecība šodien saskaras ar neskaitāmiem izaicinājumiem. Viens no tiem ir proaktīva un savlaicīga esošo inženiertīklu uzturēšana. Lai risinātu šo problēmu, “Jūrmalas ūdens” izmanto ĢIS, piešķirot telpisko kontekstu uzņēmuma tehnisko darbinieku ikdienas darbam. Šī pieeja ir ievērojami vienkāršojusi uzņēmuma ikdienas darbu, jo laiku un resursus, kas iepriekš tika patērēti datu apkopošanai un interpretācijai, tagad var veltīt plānošanai un labākas apkopes kārtības izstrādei.

Apvienojot informāciju no dažādām sistēmām: tehniskie dati, abonentu informācija, patērētāju atsauksmes, uzņēmuma nodaļu aktivitātes, mēs varam sniegt kvalitatīvāku pakalpojumu saviem klientiem.

Viena no ĢIS darba sastāvdaļām ir arī mūsu klientu aptauja par ūdens kvalitāti, kurā aicinām sniegt savu vērtējumu joprojām - SIA “Jūrmalas ūdens” lūdz iedzīvotājus sniegt atsauksmes par ūdens kvalitāti pilsētā, neatkarīgi no tā, vai konkrētajā brīdī ūdens kvalitāte atbilst klienta vēlmēm. Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni divas minūtes.

Aptaujas anekta pieejama: arcg.is/19PKb0.

Lūdzam aizpildīt anketu par ūdens kvalitāti gan mājsaimniecībā, gan darba vietā! Jāuzsver, ka aptauju lūdzam aizpildīt ne tikai tad, ja ir vērojamas negatīvas vai pozitīvas ūdens kvalitātes izmaiņas, bet arī tad, ja ūdens kvalitāte nemainās. Tas ļaus noteikt ūdens kvalitātes izmaiņu tendences konkrētos pilsētas rajonos.

Aptaujas anketā sniegtā informācija ļaus konstatēt problēmu vietas,  savlaicīgi reaģēt un veikt nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu centralizētā ūdensvada ūdens kvalitāti.

Jau iepriekš pateicamies visiem par līdzdalību pilsētas ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumos. 
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »