Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Ūdensapgāde

 

            Ūdens ieguve pilsētā tiek nodrošināta no vairākām ūdensgūtvēm: Ķemeru, Kauguru, Jaudubultu, Dzintaru un Priedaines. Pilsētā atrodas vairākas decentralizētas akas, kuras ir izvietotas Jaunķemeros, Vaivaros un Lielupē.

            Ķemeru sistēmā, kā arī Centrālās sistēmas Dzintaru daļā ūdens padeve tīklā tiek nodrošināta ar artēzisko aku sūkņu palīdzību. Savukārt Kauguros un Centrālās sistēmas Jaundubultu daļā ūdens padeve tiek nodrošināta izmantojot divus ūdens pacēlumus, proti, artēziskajās akās izvietotie sūkņi padod ūdeni uz ūdens attīrīšanas staciju. Ūdens sagatavošana pirms padošanas tīklā notiek Ķemeru, Kauguru, Jaundubultu un Dzintaru ūdens attīrīšanas stacijās. Lai samazinātu artēziskajos urbumos iegūtā dzelzs un mangāna saturu, visās minētājās ūdens attīrīšanas stacijās notiek aberācija un filtrācija spiedtvertnēs. Kauguru ūdens attīrīšanas stacija ir izbūvēta no jauna, bet Dzintaru un Jaundubultu ūdens attīrīšanas stacijas ir rekonstruētas. Ūdens patēriņa izlīdzināšanai, ugunsdzēsības un rezerves krājumu nodrošināšanai pilsētā ir izvietoti trīs ūdenstorņi.

Ūdensapgādes sistēmas tīklu kopējais garums ir 160 km un sastāv no cauruļvadiem, kuru diametrs ir 100 un vairāk milimetru. Ūdens apgādes sistēmu galvenokārt veido trīs savstarpēji nesavienoti tīkli: Centrālai (Dzintari- Jaundubulti), Kauguru – Slokas un Ķemeru, kuros tiek piegādāts pazemes ūdens. Lielākais iedzīvotāju skaits un ūdens patēriņa apjoms ir Centrālā, Kauguru un Ķemeru sistēmās, attiecīgi 56%, 38% un 4%. Parējās sistēmas apkalpo ļoti nelielu iedzīvotāju skaitu un veido aptuveni 2% no pārdotā ūdens īpatsvara.

            Lielākā dzeramā ūdens patērētāju grupa ir iedzīvotāji, kas patērē aptuveni 80% no pārdotā ūdens daudzuma. Patēriņš iestādēs nepārsniedz 5% , bet komercuzņēmumi un ražotnes patērē aptuveni 16% no kopējā ūdens daudzuma.


  
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »