Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Aicinājums sekot līdzi ūdens skaitītāja rādījumiem

SIA “Jūrmalas ūdens” aicina visus savus ūdensapgādes klientus sekot līdzi komercuzskaites mēraparāta mezglā uzstādītā skaitītāja rādījumiem - arī tajos gadījumos, ja ēkas ilgstoši netiek apdzīvotas. Tas sevišķi aktuāli ir ziemas mēnešos, kad ir liela iespēja ūdensvada aizsalšanas izraisītiem plīsumiem. Ja ūdensvada plīsums ir noticis klienta īpašumā pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla, tad par iztecējušo ūdens daudzumu, ko uzrādīs skaitītājs, jebkurā gadījumā būs jāmaksā klientam.

 

Arī ziemā apseko īpašumu un pārbaudi rādījumu

Lai pēc iespējas mazāk klientu nonāktu situācijās, kad norādītais un apmaksātais izmantotā ūdenssaimniecības pakalpojuma daudzums nesakrīt ar faktisko, SIA “Jūrmalas ūdens” speciālisti visu gadu veic mēraparāta mezglu skaitītāju rādījumu apsekošanu un fiksēšanu.

Negaidīti liels rēķins bieži vien ir gadījumos, kad klienti, kā izrādās, gadu katru mēnesi  ir nodevuši “vidējo rādījumu”, nesalīdzinot to ar reālo rādījumu.

Jāuzsver, ka, ja klients pats biežāk veiks skaitītāja pārbaudi un veiks apmaksu pēc reāli izmantotā pakalpojuma apjoma, tad būs iespējams izvairīties no situācijām, kad ilgākā laika periodā būs iekrājies milzīgs parāds.

Protams, ir gadījumi, kad, maksājot iepriekš izrēķināto “vidējo rādījumu”, pēc kāda laika tiek konstatēts, ka klients katru mēnesi ir maksājis vairāk nekā izmantojis. Taču arī šie gadījumi klientam nav finansiāli izdevīgi kaut vai inflācijas dēļ.

Kā liecina uzņēmuma rīcībā esošā informācija (it sevišķi pēc ilgstošā lielā aukstuma), tad iepriekš minētie ūdensvada plīsumi un attiecīgi visai liela apjoma ūdens noplūdes ir notikušas ne tikai ēku pagrabos, bet atsevišķos gadījumos arī ūdensvada pievadā līdz ēkai. Tāpēc arī tad, ja ziemā ēkā nedzīvojat un ūdens padeve iepriekš nav noslēgta jau pašā mēraparāta mezglā, ik pa laikam būtu lietderīgi apsekot gan īpašumu, gan pārbaudīt skaitītāja rādījumu.


Ieteikums grūti pieejamu skaitītāju gadījumā

Ja dažādu iemeslu dēļ ir grūti piekļūt komercuzskaites mēraparāta mezglā uzstādītajam skaitītājam un tādēļ ir sarežģīti regulāri iesniegt šī skaitītāja rādījumus, ieteicams uzstādīt ūdensvada ievadam ēkā papildus ūdens patēriņa skaitītāju (tā saucamo kontrolskaitītāju) – tā rādījums palīdzēs noteikt reāli patērētā ūdens daudzumu konkrētā laika periodā arī bez piekļūšanas mēraparāta mezglam. Pēc tā uzstādīšanas tikai nepieciešams uzreiz fiksēt mēraparāta mezglā uzstādītā skaitītāja rādījumu un tad  kādu laiku izmantotā ūdens patēriņu var rēķināt pēc jaunā kontrolskaitītāja rādījuma. Ieteicams uzstādīt verificētu skaitītāju (lielāka precizitātes garantija). Taču arī tad vajadzētu vismaz dažas reizes gadā pārliecināties par nodoto rādījumu atbilstību mezglā uzstādītā skaitītāja rādījumam, jo SIA “Jūrmalas ūdens”, ievērojot normatīvos aktu prasības, maksu par pakalpojuma apjomu drīkst aprēķināt tikai pēc šī skaitītāja rādījuma. Tāpat jāatceras, ka šis kontrolskaitītājs neuzrādīs ūdens noplūdi iekšējos tīklos starp mezglu un ēku. Parasti pirmā pazīme par šādu zem zemes esoša ūdensvada plīsuma vai cita iemesla dēļ izraisītu ūdens noplūdi ir būtiska ūdens spiediena samazināšanās.

Atgādinām, ka Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” nosaka:

38. Lietotājam jānodrošina pastāvīga savu ūdensvada tīklu uzturēšana un uzraudzība tīklu apkalpes robežu aktā norādītajā teritorijā, kas aptver:

38.1. regulāru ūdensvada tīklu apskati, lai brīdinātu Pakalpojumu sniedzēju par ūdens noplūdēm un tās savlaicīgi novērstu;

/…/

40. Lietotājam jāsagatavo tā apkalpes daļā esošie ūdensvada tīkli un armatūra, tāpat arī komercuzkaites mēraparāta mezgls darbam ziemas apstākļos.

41. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un atbildībā esošās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatē un remontē Pakalpojumu sniedzējs par saviem līdzekļiem.

 
 Iesūtīts: 2024.02.02 09:56
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »